ICS 91.140 - Instalace v budovách

ČSN EN 12237 (120504) - říjen 2003

Větrání budov - Potrubí - Pevnost a těsnost kovového plechového potrubí kruhového průřezu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 33 2000-5-557 (332000) - červenec 2014

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-557: Výběr a stavba elektrických zařízení - Pomocné obvody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.16t

262 Kč