ČSN (normy i změny) z července 2024

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 18314-4 (011730) - červenec 2024 nové vydání

Analytická kolorimetrie - Část 4: Metamerický index u párů vzorků při změně druhu světla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52945 (011800) - červenec 2024

Aditivní výroba pro automobilový průmysl - Kvalifikační principy - Obecné hodnocení strojů a specifikace klíčových ukazatelů výkonnosti pro procesy PBF-LB/M

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 6284 (013405) - červenec 2024 nové vydání

Technická dokumentace produktu - Výkresy ve stavebnictví - Předepisování mezních odchylek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN IEC 60721-2-6/Oprava 1 (038900) - červenec 2024

Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-6: Podmínky vyskytující se v přírodě - Vibrace a otřesy při zemětřesení

20 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 9455-17 (050067) - červenec 2024 nové vydání

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 17: Hřebenová zkouška povrchového izolačního odporu a zkouška elektrochemické migrace zbytků tavidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč

ČSN EN ISO 15614-13 (050313) - červenec 2024 nové vydání

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 13: Stlačovací a odtavovací stykové svařování

340 Kč

ČSN EN ISO 15611 (050316) - červenec 2024 nové vydání

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě předchozí svářečské zkušenosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

TNI CEN/TR 16862 (050725) - červenec 2024

Technolog svařování plastů - Úkoly, odpovědnosti, znalosti, dovednosti a kompetence

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 14373 (052640) - červenec 2024 nové vydání

Odporové svařování - Postup pro bodové svařování nepovlakovaných a povlakovaných nízkouhlíkových ocelí

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN ISO 11855-8 (060407) - červenec 2024 nové vydání

Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy - Část 8: Elektrické otopné soustavy

230 Kč

ČSN EN 30-1-1 +A1 (061410) - červenec 2024 nové vydání

Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1: Bezpečnost - Obecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 30-1-1/změna Z1 (061410) - červenec 2024

Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1: Bezpečnost - Obecně

Změna bude zrušena k 31. prosinci 2024.

32 Kč

ČSN EN 88-1 +A1 ed. 2 (061801) - červenec 2024 nové vydání

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče na plynná paliva - Část 1: Regulátory tlaku pro vstupní tlaky do a včetně 50 kPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 88-1/změna Z1 (061801) - červenec 2024

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných paliv - Část 1: Regulátory tlaku pro vstupní tlaky do a včetně 50 kPa

Změna bude zrušena k 31. říjnu 2025.

32 Kč

ČSN EN 257 +A1 (061804) - červenec 2024

Mechanické regulátory teploty pro spotřebiče na plynná paliva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 257 ed. 2/změna Z1 (061804) - červenec 2024

Mechanické regulátory teploty pro spotřebiče plynných paliv

Změna bude zrušena k 31. říjnu 2025.

32 Kč

ČSN EN 1854 +A1 (061808) - červenec 2024

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče na plynná a/nebo kapalná paliva - Hlídače tlaku pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče na plynná paliva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 1854 ed. 3/změna Z1 (061808) - červenec 2024

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Hlídače tlaku pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv

Změna bude zrušena k 31. prosinci 2025.

32 Kč

ČSN EN 1106 +A1 (061811) - červenec 2024

Ručně ovládané armatury pro spotřebiče na plynná paliva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1106 ed. 2/změna Z1 (061811) - červenec 2024

Ručně ovládané armatury pro spotřebiče plynných paliv

Změna bude zrušena k 31. říjnu 2025.

32 Kč

07 Kotle

ČSN EN 15502-2-1 +A1 (075316) - červenec 2024 nové vydání

Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-1: Zvláštní norma pro kotle provedení C a kotle provedení B2, B3 a B5, se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 1 000 kW

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 13480-4/změna A1 (130020) - červenec 2024

Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž

125 Kč

ČSN EN 13480-4/změna A2 (130020) - červenec 2024

Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž

125 Kč

ČSN EN 15091 (137108) - červenec 2024 nové vydání

Zdravotnětechnické armatury - Elektronicky otevírané a uzavírané zdravotnětechnické armatury

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

14 Chladicí technika

ČSN EN 14511-3 (143010) - červenec 2024 nové vydání

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 3: Zkušební metody

590 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN IEC 61969-3 ed. 3/změna Z1 (188003) - červenec 2024

Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 3: Environmentální požadavky, zkoušky a bezpečnostní hlediska

Změna bude zrušena k 25. prosinci 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 61969-3 ed. 4 (188003) - červenec 2024

Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 3: Environmentální požadavky, zkoušky a bezpečnostní hlediska

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 11979-7 (195300) - červenec 2024 nové vydání

Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 7: Klinické zkoušky nitroočních čoček pro nápravu afakie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN ISO 3691-2 ed. 2 (268812) - červenec 2024 nové vydání

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, s proměnným vyložením

440 Kč

ČSN EN ISO 3691-2/změna Z1 (268812) - červenec 2024

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, s proměnným vyložením

Změna bude zrušena k 30. září 2024.

32 Kč

ČSN EN 1755 (268815) - červenec 2024 nové vydání

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověřování - Dodatečné požadavky pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN ISO 17361/změna Amd. 1 (300634) - červenec 2024

Inteligentní dopravní systémy - Varovné systémy před neúmyslným výjezdem z jízdního pruhu - Funkční požadavky a zkušební postupy

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 50549-1/změna A1 (330127) - červenec 2024

Požadavky na paralelně připojené výrobny s distribučními sítěmi - Část 1: Připojení k distribuční síti nn - Výrobny do typu B včetně

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50549-2/změna A1 (330127) - červenec 2024

Požadavky na paralelně připojené výrobny s distribučními sítěmi - Část 2: Připojení k distribuční síti středního napětí - Výrobny do typu B a včetně

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 33 0165 ed. 2/Oprava 2 (330165) - červenec 2024

Značení vodičů barvami a nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení

20 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN CLC IEC/TS 60034-25 (350000) - červenec 2024

Točivé elektrické stroje - Část 25: Střídavé elektrické stroje používané v systémech výkonových pohonů - Pokyn pro použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN IEC 60034-5 ed. 3/Oprava 1 (350000) - červenec 2024

Točivé elektrické stroje - Část 5: Stupně ochrany dané vlastní konstrukcí točivých elektrických strojů (IP kód) - Klasifikace

20 Kč

ČSN EN IEC 62271-100 ed. 3/Oprava 2 (354220) - červenec 2024

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 100: Vypínače střídavého proudu

20 Kč

ČSN EN 62271-207 ed. 2/změna Z1 (354221) - červenec 2024

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 207: Hodnocení seizmické odolnosti plynem izolovaných rozváděčů pro jmenovitá napětí nad 52 kV

Změna bude zrušena k 14. prosinci 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 62271-207 ed. 3 (354221) - červenec 2024

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 207: Hodnocení seizmické odolnosti plynem izolovaných rozváděčů, kovově krytých rozváděčů a izolačně krytých rozváděčů pro jmenovitá napětí nad 1 kV

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60691 ed. 3/změna Z1 (354735) - červenec 2024

Tepelné pojistky - Požadavky a pokyny pro použití

Změna bude zrušena k 4. říjnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 60691 ed. 4 (354735) - červenec 2024

Tavné tepelné pojistky - Požadavky a pokyny pro použití

440 Kč

ČSN EN 62694/změna Z1 (356678) - červenec 2024

Přístroje radiační ochrany - Detektor radiace přenosný na zádech (BRD) pro detekci nezákonného obchodování s radioaktivními materiály

Změna bude zrušena k 22. lednu 2027.

32 Kč

ČSN EN IEC 62694 ed. 2 (356678) - červenec 2024

Přístroje radiační ochrany - Detektor radiace přenosný na zádech (BRD) pro detekci nezákonného obchodování s radioaktivními materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 62618/změna Z1 (356679) - červenec 2024

Přístroje radiační ochrany - Výstražné osobní detektory radiace (SPRD) založené na spektroskopii pro zjištění nezákonně převážených radioaktivních látek

Změna bude zrušena k 22. lednu 2027.

32 Kč

ČSN EN IEC 62618 ed. 2 (356679) - červenec 2024

Přístroje radiační ochrany - Výstražné osobní detektory radiace (SPRD) založené na spektroskopii pro zjištění nezákonně převážených radioaktivních látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 60749-5 ed. 2/změna Z1 (358799) - červenec 2024

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 5: Zkouška životnosti konstantní teplotou a vlhkostí při elektrické polarizaci

Změna bude zrušena k 23. lednu 2027.

32 Kč

ČSN EN IEC 60749-5 ed. 3 (358799) - červenec 2024

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 5: Zkouška životnosti konstantní teplotou a vlhkostí při elektrické polarizaci

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-11 ed. 2/změna Z1 (359251) - červenec 2024

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-11: Zkoušky - Osové stlačení

Změna bude zrušena k 29. prosinci 2024.

32 Kč

ČSN EN 61300-2-6 ed. 2/změna Z1 (359251) - červenec 2024

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-6: Zkoušky - Pevnost v tahu spojovacího mechanismu

Změna bude zrušena k 28. prosinci 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61300-2-11 ed. 3 (359251) - červenec 2024

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-11: Zkoušky - Osové stlačení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 61300-2-6 ed. 3 (359251) - červenec 2024

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-6: Zkoušky - Pevnost v tahu spojovacího mechanismu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61753-081-2/změna Z1 (359255) - červenec 2024

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 081-2: Nekonektorované jednovidové optické vláknové středně velké součástky 1 × N DWDM pro kategorii C - Řízené prostředí

Změna bude zrušena k 21. prosinci 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61753-081-02 (359255) - červenec 2024

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 081-02: Nekonektorované jednovidové optické vláknové středně velké součástky 1 × N DWDM pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 61753-081-03 (359255) - červenec 2024

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 081-03: Nekonektorované jednovidové optické vláknové středně velké součástky 1 × N DWDM pro kategorii OP - Vnější chráněné prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 61753-081-06 (359255) - červenec 2024

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 081-06: Nekonektorované jednovidové optické vláknové středně velké součástky 1 × N DWDM pro kategorii OP+ - Rozšířené vnější chráněné prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 62343-1 ed. 2/změna A1 (359278) - červenec 2024

Dynamické moduly - Část 1: Normy funkčnosti - Obecné podmínky

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN IEC 62343-2-1/změna A1 (359278) - červenec 2024

Dynamické moduly - Část 2-1: Kvalifikace bezporuchovosti - Zkušební šablona

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN IEC 63203-402-3 (359350) - červenec 2024

Nositelná elektronická zařízení a technologie - Část 402-3: Měření vlastností nositelných zařízení pro fitness - Zkušební metody pro stanovení přesnosti tepové frekvence

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 50365 ed. 2 (359727) - červenec 2024 nové vydání

Práce pod napětím - Elektricky izolační přilby pro použití v instalacích nízkého a středního napětí

340 Kč

ČSN EN 50365/změna Z1 (359727) - červenec 2024

Elektricky izolující přilby pro použití v instalacích nízkého napětí

Změna bude zrušena k 4. prosinci 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 62819/Oprava 1 (359729) - červenec 2024

Práce pod napětím - Chrániče očí, obličeje a hlavy před účinky elektrického oblouku - Výkonnostní požadavky a zkušební metody

20 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60335-2-86 ed. 2/změna Z1 (361045) - červenec 2024

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-86: Zvláštní požadavky na elektrická rybářská zařízení

Změna bude zrušena k 22. listopadu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-110/změna A1 (361050) - červenec 2024

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-110: Zvláštní požadavky na mikrovlnné spotřebiče se zasouvacími nebo kontaktními aplikátory pro komerční použití

125 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-14 ed. 4/změna A1 (361050) - červenec 2024

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-14: Zvláštní požadavky na kuchyňské strojky

125 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-14 ed. 4/změna A11 (361050) - červenec 2024

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-14: Zvláštní požadavky na kuchyňské strojky

190 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-81 ed. 3/změna A11 (361050) - červenec 2024

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-81: Zvláštní požadavky na ohřívače nohou a ohřívací rohože

125 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-84 ed. 3/změna A12 (361050) - červenec 2024

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-84: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro toalety

125 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-86 ed. 3 (361050) - červenec 2024

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-86: Zvláštní požadavky na elektrická rybářská zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 7.24t

570 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-86 ed. 3/změna A11 (361050) - červenec 2024

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-86: Zvláštní požadavky na elektrická rybářská zařízení

230 Kč

ČSN EN IEC 62841-4-5/Oprava 1 (361510) - červenec 2024

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 4-5: Zvláštní požadavky na střihače trávy

20 Kč

ČSN EN IEC 61676 ed. 2/Oprava 1 (364768) - červenec 2024

Zdravotnické elektrické přístroje - Dozimetrické přístroje používané pro neinvazivní měření napětí rentgenky v diagnostické radiologii

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-35/změna A1 (364801) - červenec 2024

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-35: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ohřívacích prostředků s přikrývkami, poduškami a matracemi pro ohřívání ve zdravotnictví

190 Kč

ČSN EN IEC 62368-1 ed. 2 +A11/změna Z1 (367000) - červenec 2024

Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky

Změna bude zrušena k 15. únoru 2027.

32 Kč

ČSN EN IEC 62368-1 ed. 3 (367000) - červenec 2024

Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 7.24t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 950 Kč

ČSN EN IEC 62368-1 ed. 3/změna A11 (367000) - červenec 2024

Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 50173-4 ed. 2/změna A1 (367253) - červenec 2024

Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 4: Obytné prostory

65 Kč

ČSN EN ISO/IEC 23894 (369018) - červenec 2024

Informační technologie - Umělá inteligence - Návod pro management rizik

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 17878-1 (383383) - červenec 2024

Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí s nižším teplotním profilem - Část 1: Klasifikace, obecné požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17878-2 (383383) - červenec 2024

Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí s nižším teplotním profilem - Část 2: Požadavky a zkušební metody pro sdružené systémy s plastovými teplonosnými trubkami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17878-3 (383383) - červenec 2024

Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí s nižším teplotním profilem - Část 3: Požadavky a zkušební metody pro nesdružené systémy s plastovými teplonosnými trubkami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10278 (426516) - červenec 2024 nové vydání

Rozměry, mezní úchylky a tolerance tvaru a polohy lesklých výrobků z korozivzdorných a jiných speciálních ocelí

230 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 19901-3 (450027) - červenec 2024 nové vydání

Naftový a plynárenský průmysl včetně nízkouhlíkové energetiky - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 3: Povrchové konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN ISO 16119-5 (470410) - červenec 2024

Zemědělské a lesnické stroje - Environmentální požadavky pro postřikovače - Část 5: Letecké postřikovací systémy

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 23662 (569616) - červenec 2024

Definice a technická kritéria pro potraviny a složky potravin vhodné pro vegetariány nebo vegany a pro označování a tvrzení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 57 5020 (575020) - červenec 2024 nové vydání

Hluboce zmrazené rybí filety

190 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 22007-4 (640142) - červenec 2024 nové vydání

Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 4: Metoda s laserovým paprskem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 7510 (643130) - červenec 2024

Plastové potrubní systémy - Součásti ze sklem vyztužených plastů - Stanovení obsahu složek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12201-1 (646410) - červenec 2024 nové vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 1: Obecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč

ČSN EN 12201-2 (646410) - červenec 2024 nové vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 2: Trubky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč

ČSN P CEN/TS 17152-3/Oprava 1 (646449) - červenec 2024

Plastové potrubní systémy pro netlakové podzemní rozvody a skladování nepitné vody - Nádrže používané pro infiltraci, útlum a skladovací systémy - Část 3: Systém posuzování shody

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 17885 (650125) - červenec 2024 nové vydání

Příslušenství svíček - Specifikace požární bezpečnosti a bezpečnostní štítky výrobků

230 Kč

ČSN EN ISO 4259-5 (656003) - červenec 2024

Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 5: Statistické hodnocení shody mezi dvěma metodami měření pro stejnou vlastnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 18335 (656028) - červenec 2024

Ropa a ropné výrobky - Stanovení kinematické viskozity výpočtem ze změřené dynamické viskozity a hustoty - Metoda s použitím viskozimetru při konstantním tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 10364 (668585) - červenec 2024 nové vydání

Konstrukční lepidla - Stanovení doby zpracovatelnosti vícesložkových lepidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 3262-10 (671300) - červenec 2024 nové vydání

Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 10: Přírodní mastek s chloritem v lamelární formě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-11 (671300) - červenec 2024 nové vydání

Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 11: Přírodní mastek v lamelární formě s obsahem uhličitanů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-17 (671300) - červenec 2024 nové vydání

Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 17: Srážený křemičitan vápenatý

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20567-4 (673113) - červenec 2024

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti povlaků proti odlétajícím kamínkům - Část 4: Mobilní zkouška vícenásobným úderem na malé zkušební ploše

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 21150/Oprava 1 (681557) - červenec 2024

Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz Escherichia coli

20 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 17871 (701062) - červenec 2024

Sklo ve stavebnictví - Spektrofotometrické vlastnosti skleněných výrobků - Validační postup pro výpočetní nástroj

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 16783 (727250) - červenec 2024 nové vydání

Tepelněizolační výrobky - Environmentální prohlášení o produktu (EPD) - Pravidla produktové kategorie (PCR) doplňující EN 15804 pro průmyslově vyráběné a in situ zhotovené výrobky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1991-1-3 ed. 2 (730035) - červenec 2024 nové vydání

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

550 Kč

ČSN EN 1991-1-3/změna Z7 (730035) - červenec 2024

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

65 Kč

ČSN EN ISO 17651-1 (730503) - červenec 2024

Simultánní tlumočení - Pracovní prostředí tlumočníků - Část 1: Požadavky a doporučení pro stálé kabiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17651-2 (730503) - červenec 2024

Simultánní tlumočení - Pracovní prostředí tlumočníků - Část 2: Požadavky a doporučení pro mobilní kabiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 73 4001 (734001) - červenec 2024

Přístupnost a bezbariérové užívání

770 Kč

ČSN 73 4108/změna Z1 (734108) - červenec 2024

Hygienická zařízení a šatny

65 Kč

ČSN 73 4130/změna Z2 (734130) - červenec 2024

Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky

65 Kč

ČSN EN 13200-6 (735905) - červenec 2024 nové vydání

Zařízení pro diváky - Část 6: Demontovatelné tribuny

230 Kč

ČSN EN 13863-5 (736181) - červenec 2024

Cementobetonové kryty - Část 5: Stanovení přídržného napětí hmoždinek pro použití v betonových vozovkách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13863-6 (736181) - červenec 2024

Cementobetonové kryty - Část 6: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti betonu v tahu na válcových kotoučích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16843 (736372) - červenec 2024

Železniční aplikace - Infrastruktura - Mechanické požadavky na styky kolejnic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12368 (737042) - červenec 2024 nové vydání

Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Návěstidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12368 ed. 2/změna Z1 (737042) - červenec 2024

Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Návěstidla

Změna bude zrušena k 31. lednu 2026.

32 Kč

ČSN EN 17383 (737064) - červenec 2024

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Udržitelnost: Prohlášení o klíčových ukazatelích výkonu (KPI)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16484-1 (738521) - červenec 2024 nové vydání

Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 1: Projektová specifikace a realizace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

74 Části staveb

ČSN 74 3305/změna Z1 (743305) - červenec 2024

Ochranná zábradlí

32 Kč

ČSN EN 16005 +A1 (747040) - červenec 2024 nové vydání

Motoricky ovládané dveře - Bezpečnost při používání - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 12255-12 (756403) - červenec 2024 nové vydání

Čistírny odpadních vod - Část 12: Automatizovaný systém řízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 3758 (800005) - červenec 2024 nové vydání

Textilie - Symboly pro ošetřování

440 Kč

ČSN EN ISO 14184-3 (800291) - červenec 2024

Textilie - Stanovení formaldehydu - Část 3: Volný a hydrolyzovatelný formaldehyd (metoda extrakce) kapalinovou chromatografií

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 22036 (838130) - červenec 2024

Environmentální pevné matrice - Stanovení prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 17664-2 (855263) - červenec 2024

Zpracování výrobků pro zdravotní péči - Informace, které mají být poskytnuty výrobcem zdravotnických prostředků pro zpracování zdravotnických prostředků - Část 2: Nekritické zdravotnické prostředky

350 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 1177 +A1 (940516) - červenec 2024 nové vydání

Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Zkušební metody pro stanovení tlumení nárazu

350 Kč

ČSN EN 1273 ed. 2 +A1 (943452) - červenec 2024 nové vydání

Výrobky pro péči o dítě - Chodítka pro děti - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

440 Kč

97 Výměna dat

ČSN EN ISO 19152-1 (979872) - červenec 2024

Geografická informace - Model domény Správa pozemků (LADM) - Část 1: Obecný koncepční model

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN ISO 21549-7 (981026) - červenec 2024 nové vydání

Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 7: Data o léčbě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 14265 (981038) - červenec 2024 nové vydání

Zdravotnická informatika - Kategorizace účelů zpracování osobních zdravotních informací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21860 (982002) - červenec 2024

Zdravotnická informatika - Portfolio referenčních standardů (RSP) - Klinické zobrazování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč
foo