Třída 07 - KOTLE

Zobrazit obsah třídy 7 - Kotle

ČSN 07 0000 (070000) - říjen 1980

Názvosloví parních a horkovodních kotlů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 2.84t

1 335 Kč

ČSN 07 0008 (070008) - srpen 1984

Pasport kotle

340 Kč

ČSN 07 0010 (070010) - leden 1967

Základní parametry a výkony pro parní kotle stabilní

125 Kč

ČSN 07 0020 (070020) - říjen 1983

Parné kotly. Typy a základné parametre

190 Kč

ČSN 07 0021 (070021) - září 1983

Horkovodní kotle. Typy a základní parametry

125 Kč

ČSN 07 0240 (070240) - leden 1993

Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 5.94t, Z2 8.95t, Z3 6.96t, Z4 3.97t, Z5 12.97t, Z6 7.99t, Z7 2.00t, Z8 9.00t, Z9 3.02t

858 Kč

ČSN 07 0245 (070245) - září 1993

Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Teplovodní kotle do výkonu 50 kW. Technické požadavky. Zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 5.95t, Z2 6.96t, Z3 3.97t, Z4 7.99t, Z5 2.00t, Z6 9.00t, Z7 3.02t

349 Kč

ČSN 07 0246 (070246) - prosinec 1984

Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Průtočné teplovodní kotle na plynná paliva. Technické požadavky. Zkoušení

125 Kč

ČSN 07 0270 (070270) - březen 1985

Bezpečnostná technika. Horúcovodné a parné kotly. Požiadavky na manometre

125 Kč

ČSN 07 0302 (070302) - říjen 1996 aktuální vydání

Přejímací zkoušky parních kotlů

550 Kč

ČSN 07 0305 (070305) - březen 1983

Hodnocení kotlových ztrát

350 Kč

ČSN 07 0414-1 (070414) - březen 1988

Bezpečnostní technika. Kotle parní a horkovodní. Všeobecné požadavky na pevnostní výpočet

190 Kč

ČSN 07 0414-2 (070414) - březen 1988

Bezpečnostní technika. Kotle parní a horkovodní. Výpočet tloušťky stěny součástí

340 Kč

ČSN 07 0414-3 (070414) - březen 1988

Bezpečnostní technika. Kotle parní a horkovodní. Stanovení součinitele pevnosti pro výpočet tloušťky stěny součástí

350 Kč

ČSN 07 0416 (070416) - únor 1983

Parní a horkokapalinové kotle. Výpočet pevnosti při cyklickém zatěžování

190 Kč

ČSN 07 0610 (070610) - říjen 1983

Výměníky tepla voda-voda, pára-voda. Typy a základní parametry

125 Kč

ČSN 07 0620 (070620) - březen 1977

Konstrukce a výstroj parních a horkovodních kotlů

570 Kč

ČSN 07 0622 (070622) - březen 1988

Výroba parních a horkovodních kotlů

440 Kč

ČSN 07 0623 (070623) - prosinec 1978

Technická dokumentace kotlů

125 Kč

ČSN 07 0624 (070624) - září 1979

Montáž kotlů a kotelních zařízení

230 Kč

ČSN 07 0703 (070703) - leden 2005 aktuální vydání

Kotelny se zařízeními na plynná paliva

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.06t

262 Kč

ČSN 07 0705 (070705) - leden 1997

Parní kotle. Uvádění kotlů do provozu

230 Kč

ČSN 07 0706 (070706) - červenec 1988

Parné a horúcovodné kotly. Pravidlá preberania po montáži

230 Kč

ČSN 07 0710 (070710) - červen 1975

Provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů

440 Kč

ČSN 07 0711 (070711) - listopad 1981

Provoz zařízení pro úpravu vody

340 Kč

ČSN 07 0751 (070751) - květen 1981

Bezpečnostná technika. Kotly parné a horúcovodné. Požiadavky na značenie

125 Kč

ČSN 07 4009 (074009) - duben 1977

Předpisy pro zařízení na přípravu uhelného prášku

230 Kč

ČSN 07 4010 (074010) - duben 1977

Provoz, obsluha a údržba zařízení na přípravu uhelného prášku

190 Kč

ČSN EN 303-1 (075303) - březen 2018 aktuální vydání

Kotle pro ústřední vytápění - Část 1: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky a s ventilátorem - Terminologie, obecné požadavky, zkoušení a značení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 303-2 (075303) - říjen 2018 aktuální vydání

Kotle pro ústřední vytápění - Část 2: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 303-3 (075303) - červenec 1999

Kotle pro ústřední vytápění - Část 3: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva - Sestava kotlového tělesa a hořáku s ventilátorem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 12.04t, Oprava 1 12.06t

650 Kč

ČSN EN 303-4 (075303) - září 1999

Kotle pro ústřední vytápění - Část 4: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s hořáky s ventilátorem na kapalná paliva, o tepelném výkonu nejvýše 70 kW a nejvyšším provozním přetlaku 3 bar - Terminologie, zvláštní požadavky, zkoušení a značení

440 Kč

ČSN EN 303-5 (075303) - říjen 2022 nové vydání

Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.22t

610 Kč

ČSN EN 303-6 (075303) - únor 2020 aktuální vydání

Kotle pro ústřední vytápění - Část 6: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na domácí ohřev vody (pro získání teplé vody) a energetickou účinnost ohřívačů vody a kotlů s kombinovaným provozem s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 303-7 (075303) - červen 2007

Kotle pro ústřední vytápění - Část 7: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva s hořákem s ventilátorem, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 1 000 kW

550 Kč

ČSN EN 304 (075304) - březen 2019 aktuální vydání

Kotle pro ústřední vytápění - Předpisy pro zkoušení kotlů pro ústřední vytápění s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 15035 (075305) - srpen 2007

Kotle pro ústřední vytápění - Zvláštní požadavky na uzavřené sestavy kotle a hořáku na kapalná paliva do 70 kW

350 Kč

ČSN EN 15332 (075306) - duben 2020 aktuální vydání

Kotle pro ústřední vytápění - Stanovení energetické náročnosti zásobníků na teplou vodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14394 +A1 (075307) - květen 2009 aktuální vydání

Kotle pro ústřední vytápění - Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem, se jmenovitým tepelným výkonem do 10 MW a nejvyšší pracovní teplotou 110 °C

945 Kč

ČSN EN 15456 (075308) - prosinec 2008

Kotle pro ústřední vytápění - Spotřeba elektrické energie zdrojů tepla - Mezní stavy systému - Měření

230 Kč

ČSN EN 15502-1 (075316) - květen 2022 aktuální vydání

Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 600 Kč

ČSN EN 15502-2-1 +A1 (075316) - červen 2017 aktuální vydání

Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-1: Zvláštní norma pro kotle provedení C a kotle provedení B2, B3 a B5, se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 1 000 kW

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 15502-2-2 (075316) - březen 2017 aktuální vydání

Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-2: Zvláštní norma pro kotle provedení B1

440 Kč

ČSN EN 656 (075327) - září 2000

Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení B s jmenovitým tepelným příkonem nad 70 kW, nejvýše však 300 kW

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.07t

1 000 Kč

ČSN EN 13836 (075329) - červen 2007

Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení B s jmenovitým tepelným příkonem větším než 300 kW, nejvýše však 1 000 kW

770 Kč

ČSN EN 15036-1 (075336) - duben 2007

Kotle pro ústřední vytápění - Zkušební předpisy pro měření hluku šířeného vzduchem vyzařovaného zdroji tepla - Část 1: Emise hluku šířené vzduchem ze zdrojů tepla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15036-2 (075336) - duben 2007

Kotle pro ústřední vytápění - Zkušební předpisy pro měření hluku šířeného vzduchem ze zdrojů tepla - Část 2: Emise hluku ze spalin na výstupu ze zdroje tepla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 676 (075802) - červenec 2020 aktuální vydání

Hořáky na plynná paliva s ventilátorem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN 676 +A2 (075802) - duben 2009

Hořáky na plynná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.20t

Norma byla zrušena k 31. lednu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 07 5851 (075851) - duben 1973

Hořáky na kapalná paliva s ručním ovládáním

230 Kč

ČSN EN 226 (075855) - leden 1993

Rozprašovací hořáky na topné oleje. Rozměry pro připojení hořáků k vyvíječům tepla

125 Kč

ČSN EN 225-1 (075856) - duben 2008

Rozprašovací hořáky na kapalná paliva - Čerpadla a pohony pro hořáky na kapalná paliva - Připojovací rozměry - Část 1: Čerpadla pro hořáky na kapalná paliva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 225-2 (075856) - duben 2008

Rozprašovací hořáky na kapalná paliva - Čerpadla a pohony pro hořáky na kapalná paliva - Připojovací rozměry - Část 2: Pohony pro hořáky na kapalná paliva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 267 (075857) - červenec 2020 aktuální vydání

Hořáky na kapalná paliva s ventilátorem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 267 +A1 (075857) - duben 2012

Hořáky na kapalná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.20t

Norma byla zrušena k 31. lednu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 23553-1 (075870) - září 2022 nové vydání

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče na kapalná paliva - Zvláštní požadavky - Část 1: Automatické a poloautomatické uzavírací armatury

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ISO 23550 (075871) - leden 2019 aktuální vydání

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Obecné požadavky

570 Kč

ČSN EN 293 (075880) - říjen 1994

Trysky na kapalná paliva s tlakovým rozprašováním. Základní požadavky. Zkoušení

230 Kč

ČSN EN 299 (075881) - březen 2010 aktuální vydání

Trysky na kapalná paliva s tlakovým rozprašováním - Stanovení úhlů a charakteristik rozprašování

190 Kč

ČSN EN 12514 (075890) - březen 2021

Součásti palivových systémů zařízení na kapalná paliva

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 710 Kč

ČSN EN 13842 (076010) - duben 2005

Ohřívače vzduchu na kapalná paliva s nucenou konvekcí - Lokální a přenosné ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů

350 Kč

ČSN 07 7001 (077001) - prosinec 1984

Popelové hospodářství. Základní požadavky

125 Kč

ČSN 07 7002 (077002) - prosinec 1987

Likvidace tuhých zbytků po spalování uhlí

125 Kč

ČSN 07 7401 (077401) - listopad 1992

Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa

190 Kč

ČSN 07 7403 (077403) - leden 1982

Voda a para pre tepelné energetické zariadenia s pracovným tlakom 8 MPa a vyšším

125 Kč

ČSN EN 45510-7-1 (077571) - srpen 2000

Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 7-1: Potrubí a armatury - Vysokotlaké potrubní systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 45510-7-2 (077572) - srpen 2000

Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 7-2: Potrubí a armatury - Armatury kotle a vysokotlakého potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12952-1 (077604) - prosinec 2016 aktuální vydání

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 1: Obecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 12952-10 (077604) - červen 2022 nové vydání

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 10: Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12952-11 (077604) - únor 2008

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 11: Požadavky na omezovací zařízení pro kotle a příslušenství

440 Kč

ČSN EN 12952-12 (077604) - květen 2008 aktuální vydání

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 12: Požadavky na kvalitu napájecí vody a kotelní vody

230 Kč

ČSN EN 12952-13 (077604) - srpen 2003

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 13: Požadavky na zařízení pro čištění spalin

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.04t

315 Kč

ČSN EN 12952-14 (077604) - únor 2005

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 14: Požadavky na spalinové soustavy DENOX, využívající kapalný čpavek a čpavkové vody

340 Kč

ČSN EN 12952-15 (077604) - květen 2004

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 15: Přejímací zkoušky

590 Kč

ČSN EN 12952-16 (077604) - srpen 2003

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 16: Požadavky na soustavy pro spalování na roštu nebo ve fluidní vrstvě pro kotle na pevná paliva

340 Kč

ČSN EN 12952-18 (077604) - červenec 2013

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 18: Návody k obsluze

190 Kč

ČSN EN 12952-2 (077604) - červen 2022 nové vydání

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 2: Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných tlakem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12952-3 (077604) - srpen 2012 aktuální vydání

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 3: Konstrukce a výpočet částí kotle namáhaných tlakem

945 Kč

ČSN EN 12952-4 (077604) - únor 2012 aktuální vydání

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 4: Provozní výpočty očekávané doby života kotle

340 Kč

ČSN EN 12952-5 (077604) - červen 2022 nové vydání

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 5: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 12952-6 (077604) - červen 2022 nové vydání

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 6: Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12952-7 (077604) - červenec 2013 aktuální vydání

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 7: Požadavky na výstroj kotle

440 Kč

ČSN EN 12952-8 (077604) - květen 2003

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 8: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná paliva

340 Kč

ČSN EN 12952-9 (077604) - srpen 2003

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 9: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na prášková paliva

340 Kč

ČSN EN 14222 (077822) - srpen 2021 aktuální vydání

Parní kotle z korozivzdorné oceli

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12953-1 (077853) - listopad 2012 aktuální vydání

Válcové kotle - Část 1: Všeobecné požadavky

350 Kč

ČSN EN 12953-10 (077853) - květen 2008 aktuální vydání

Válcové kotle - Část 10: Požadavky na kvalitu napájecí vody a kotelní vody

230 Kč

ČSN EN 12953-11 (077853) - duben 2004

Válcové kotle - Část 11: Přejímací zkoušky

350 Kč

ČSN EN 12953-12 (077853) - duben 2004

Válcové kotle - Část 12: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na pevná paliva pro spalování na roštu

230 Kč

ČSN EN 12953-13 (077853) - září 2012

Válcové kotle - Část 13: Návody k obsluze

190 Kč

ČSN EN 12953-2 (077853) - listopad 2012 aktuální vydání

Válcové kotle - Část 2: Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných tlakem

230 Kč

ČSN EN 12953-3 (077853) - prosinec 2016 aktuální vydání

Válcové kotle - Část 3: Konstrukce a výpočet částí namáhaných tlakem

770 Kč

ČSN EN 12953-4 (077853) - říjen 2018 aktuální vydání

Válcové kotle - Část 4: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12953-5 (077853) - září 2020 aktuální vydání

Válcové kotle - Část 5: Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12953-6 (077853) - září 2011 aktuální vydání

Válcové kotle - Část 6: Požadavky na výstroj kotle

440 Kč

ČSN EN 12953-7 (077853) - červen 2003

Válcové kotle - Část 7: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na kapalná a plynná paliva

230 Kč

ČSN EN 12953-8 (077853) - srpen 2002

Válcové kotle - Část 8: Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku

125 Kč

ČSN EN 12953-9 (077853) - únor 2008

Válcové kotle - Část 9: Požadavky na omezovací zařízení pro kotle a příslušenství

440 Kč

ČSN 07 8122 (078122) - duben 1965

Tlakové nádoby ručních postřikovačů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 9.78t

157 Kč

ČSN EN 12542 (078212) - únor 2021 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Stabilní svařované ocelové válcové tlakové nádoby sériově vyráběné pro skladování zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG) o objemu nejvýše 13 m3 - Konstrukce a výroba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16119 (078213) - červenec 2022 nové vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Těsnicí víčka a zátky pro ventily tlakových nádob a lahví na LPG - Specifikace a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10286 (078301) - srpen 2022 nové vydání

Lahve na plyny - Slovník

550 Kč

ČSN EN ISO 14456 (078302) - duben 2017

Lahve na plyny - Vlastnosti plynů a příslušné klasifikační kódy (FTSC)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.19t

465 Kč

ČSN 07 8304 (078304) - duben 2022 aktuální vydání

Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla

440 Kč

ČSN 07 8305 (078305) - leden 1976

Kovové tlakové nádoby k dopravě plynu. Technická pravidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 12.78, Zb 1.80, Zc 8.84, Zd 11.88, Ze 2.91, Z6 10.91, Z7 4.95, Z8 12.97t, Z9 1.00t

634 Kč

ČSN EN 720-1 (078310) - říjen 2000

Lahve na přepravu plynů - Plyny a plynné směsi - Část 1: Vlastnosti čistých plynů

230 Kč

ČSN EN ISO 10156 (078310) - březen 2019 aktuální vydání

Lahve na plyny - Plyny a plynné směsi - Stanovení hořlavosti a oxidační schopnosti při výběru výstupů ventilu lahve

350 Kč

ČSN EN ISO 10298 (078311) - duben 2021

Lahve na plyny - Plyny a směsi plynů - Stanovení toxicity pro výběr výstupů ventilu lahve

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13338 (078312) - prosinec 2022 nové vydání

Lahve na plyny - Plyny a směsi plynů - Stanovení žíravých účinků na tkáň pro výběr výstupů ventilu lahve

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11621 (078315) - srpen 2006

Lahve na přepravu plynů - Postupy pro změnu plynu během používání

230 Kč

ČSN EN ISO 25760 (078317) - leden 2016

Lahve na plyny - Provozní postupy pro bezpečnou demontáž ventilů z lahví na plyny

230 Kč

ČSN EN 13720 (078318) - únor 2003

Lahve na přepravu plynů - Podmínky plnění acetylenových baterií vozidel

190 Kč

ČSN EN ISO 11372 (078319) - červen 2012

Lahve na plyny - Lahve na acetylen - Podmínky plnění a kontrola během plnění

230 Kč

ČSN EN ISO 3807 (078320) - březen 2014

Lahve na plyny - Lahve na acetylen - Základní požadavky a zkoušení typu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.15t

370 Kč

ČSN EN 1919 (078322) - březen 2001

Lahve na přepravu plynů - Lahve na zkapalněné plyny (kromě acetylenu a LPG) - Kontrola během plnění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1920 (078323) - březen 2001

Lahve na přepravu plynů - Lahve na stlačené plyny (kromě acetylenu) - Kontrola během plnění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13088 (078324) - červen 2013

Lahve na plyny - Svazky lahví na acetylen - Podmínky plnění a kontrola během plnění

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.21t

355 Kč

ČSN EN ISO 11755 (078325) - duben 2021

Lahve na plyny - Svazky lahví na stlačené a zkapalněné plyny (kromě acetylenu) - Kontrola během plnění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13096 (078326) - listopad 2004 aktuální vydání

Lahve na přepravu plynů - Podmínky plnění plynů do nádob - Jednotlivé složky plynů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.07t

370 Kč

ČSN EN 13099 (078327) - listopad 2004 aktuální vydání

Lahve na přepravu plynů - Podmínky plnění směsí plynů do nádob

340 Kč

ČSN EN ISO 11439 (078339) - leden 2014 aktuální vydání

Lahve na plyny - Vysokotlaké lahve na zemní plyn používaný jako palivo v motorových vozidlech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 8.14t, A1 6.22t

800 Kč

ČSN ISO 19078 (078340) - červenec 2015

Lahve na plyn - Kontrola instalace lahve a revize vysokotlakých lahví instalovaných ve vozidlech pro uložení zemního plynu používaného jako palivo v motorových vozidlech

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 14894 (078400) - červenec 2022 nové vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Značení lahví a tlakových sudů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16769 (078401) - listopad 2019

Zařízení a příslušenství na LPG - Terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 12817 (078409) - září 2019 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Kontroly a revize zásobníků na LPG o objemu do 13 m3 včetně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12819 (078410) - září 2019 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Kontroly a revize zásobníků na LPG o objemu nad 13 m3

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15609 (078415) - červen 2022 nové vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Pohonné soustavy na LPG pro lodě, jachty a jiná plavidla - Požadavky instalace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14427 (078427) - říjen 2022 nové vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné plně ovinuté kompozitové lahve na přepravu LPG - Návrh a konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 12807 (078430) - leden 2020 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné natvrdo pájené ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Návrh a konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16728 +A2 (078431) - listopad 2020

Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné lahve na přepravu LPG jiné než běžné svařované a pájené ocelové lahve - Periodická kontrola

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 13109 (078435) - červenec 2011 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Tlakové zásobníky a sudy na LPG - Likvidace

230 Kč

ČSN EN 13799 (078436) - září 2012 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Měřidla obsahu pro tlakové nádoby na LPG

340 Kč

ČSN EN 16631 (078438) - leden 2016

Zařízení a příslušenství na LPG - Pojistné ventily pro tlakové nádoby na LPG - Požadavky na renovaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13110 +A1 (078439) - červenec 2017 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované hliníkové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Návrh a konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 1440 +A2 (078440) - listopad 2020

Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné běžné svařované a pájené ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Periodická kontrola

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1439 (078441) - květen 2022 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Postup kontroly znovuplnitelných lahví na přepravu LPG před plněním, v průběhu plnění a po naplnění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14140 (078442) - červenec 2015 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Alternativní návrh a konstrukce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.15t

570 Kč

ČSN EN 15202 (078443) - červen 2020 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Základní rozměry výstupního otvoru ventilu lahve na LPG a přípojek přidružených zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 12493 (078450) - červen 2021 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Svařované ocelové tlakové nádoby pro autocisterny na LGP - Návrh a výroba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 12805 (078451) - březen 2003

Části motorových vozidel na LPG - Zásobníky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN EN 12806 (078452) - prosinec 2003

Části motorových vozidel na LPG - Jiné než nádrže

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 13856 (078453) - březen 2003

Minimální požadavky na obsah příručky uživatele systémů LPG pro motorová vozidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

190 Kč

ČSN EN 13365 (078454) - březen 2003

Lahve na přepravu plynů - Svazky lahví pro stálé a pod tlakem rozpuštěné plyny (kromě acetylenu) - Kontrola během plnění

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

190 Kč

ČSN EN 13385 (078455) - březen 2003

Lahve na přepravu plynů - Baterie ve vozidlech pro stálé a pod tlakem rozpuštěné plyny (kromě acetylenu) - Kontrola během plnění

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

190 Kč

ČSN EN 13776 (078456) - listopad 2013 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Postupy plnění a vypouštění autocisteren na LPG

230 Kč

ČSN EN 13952 (078457) - prosinec 2017 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Postupy plnění lahví na LPG

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14893 (078458) - listopad 2014 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Svařované ocelové tlakové sudy k přepravě zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) o objemu od 150 litrů do 1 000 litrů

550 Kč

ČSN EN 13760 (078460) - červen 2022 nové vydání

Plnicí zařízení LPG pro osobní a nákladní automobily - Plnicí koncovky, zkušební požadavky a rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 14678-1 (078461) - září 2013 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Konstrukce a provoz zařízení na LPG pro automobilové čerpací stanice - Část 1: Výdejní stojany

440 Kč

ČSN EN 14678-2 +A1 (078461) - září 2012 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Konstrukce a provoz zařízení na LPG pro automobilové čerpací stanice - Část 2: Komponenty, vyjma výdejních stojanů, a požadavky na instalaci

340 Kč

ČSN EN 14678-3 (078461) - září 2013

Zařízení a příslušenství na LPG - Konstrukce a provoz zařízení na LPG pro automobilové čerpací stanice - Část 3: Čerpací stanice v komerčních a průmyslových objektech

230 Kč

ČSN EN 13953 (078463) - červen 2021 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Pojistné ventily pro znovuplnitelné lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13175 +A1 (078465) - prosinec 2020 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Specifikace a zkoušení armatur a tvarovek tlakových nádob pro zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16125 (078466) - duben 2020 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Potrubní systémy a jejích uložení - Kapalná a plynná fáze LPG

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17613 (078468) - leden 2023

Zařízení a příslušenství na LPG - Kompozitové potrubí pro použití s LPG v kapalné a plynné fázi - Návrh a výroba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12252 (078472) - prosinec 2022 nové vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Výstroj autocisteren na LPG

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16652-1 (078473) - prosinec 2016

Zařízení a příslušenství na LPG - Autoopravny vozidel na LPG - Část 1: Pracoviště a postupy

340 Kč

ČSN EN 16652-2 (078473) - prosinec 2019

Zařízení a příslušenství na LPG - Autoopravny vozidel na LPG - Část 2: Odborná způsobilost pracovníků a výcvik

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14841 (078474) - srpen 2014 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Postupy vypouštění železničních cisteren na LPG

190 Kč

ČSN EN 12979 (078479) - prosinec 2022 nové vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Systémy na LPG pro pohon vozidel - Požadavky na instalaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14334 (078484) - červenec 2015 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Kontrola a zkoušení autocisteren na LPG

230 Kč

ČSN EN 14912 (078492) - prosinec 2022 nové vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Kontrola a údržba ventilů lahví na LPG při periodické kontrole lahví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1089-3 (078500) - únor 2012 aktuální vydání

Lahve na přepravu plynů - Označování lahví na plyny (vyjma LPG) - Část 3: Barevné značení

230 Kč

ČSN EN ISO 13769 (078500) - únor 2019 aktuální vydání

Lahve na plyny - Značení ražením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 7225 (078501) - prosinec 2007

Lahve na přepravu plynů - Bezpečnostní nálepky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.13t

405 Kč

ČSN EN ISO 21007-1 (078512) - únor 2006

Plynové lahve - Identifikace a značení s použitím vysokofrekvenční technologie - Část 1: Referenční struktura a terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21007-2 (078512) - červenec 2016 aktuální vydání

Lahve na plyny - Identifikace a značení s použitím vysokofrekvenční technologie - Část 2: Číslovací schémata pro vysokofrekvenční identifikaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ISO 4705 (078516) - prosinec 1997

Znovuplnitelné ocelové bezešvé láhve na plyny

350 Kč

ČSN EN 1442 (078518) - listopad 2017 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované ocelové lahve na přepravu LPG - Návrh a konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 12816 (078519) - červenec 2011 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné lahve na přepravu LPG - Likvidace

190 Kč

ČSN EN ISO 13341 (078520) - květen 2011 aktuální vydání

Lahve na přepravu plynů - Montáž ventilů na lahve na plyn

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.15t

255 Kč

ČSN EN 1964-3 (078521) - leden 2001

Lahve na přepravu plynů - Technické podmínky pro navrhování a konstrukci znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví na plyny s vodním objemem od 0,5 litru do 150 litrů včetně - Část 3: Bezešvé ocelové lahve vyrobené z korozivzdorných ocelí s hodnotami Rm nižšími než 1100 MPa

440 Kč

ČSN EN ISO 9809-1 (078521) - srpen 2020 aktuální vydání

Lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny - Část 1: Lahve a velkoobjemové lahve ze zušlechtěné oceli s mezí pevnosti v tahu menší než 1 100 MPa

550 Kč

ČSN EN ISO 9809-2 (078521) - březen 2021 aktuální vydání

Lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny - Část 2: Lahve a velkoobjemové lahve ze zušlechtěné oceli s mezí pevnosti v tahu 1 100 MPa nebo větší

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.21t

570 Kč

ČSN EN ISO 9809-3 (078521) - duben 2021 aktuální vydání

Lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny - Část 3: Lahve a velkoobjemové lahve z normalizačně žíhané oceli

550 Kč

ČSN ISO 9809-4 (078521) - březen 2018

Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé ocelové lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení - Část 4: Lahve z korozivzdorné oceli s hodnotou Rm menší než 1 100 MPa

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 13293 (078523) - květen 2003

Lahve na přepravu plynů - Technické podmínky pro navrhování a konstrukci znovuplnitelných bezešvých lahví na plyny z normalizačně žíhaných uhlíko-manganových ocelí s vodním objemem do 0,5 litru včetně pro stlačené, zkapalněné a pod tlakem rozpuštěné plyny a do 1 litru včetně pro oxid uhličitý

440 Kč

ČSN EN ISO 7866 (078524) - únor 2013

Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé lahve na plyny z hliníkových slitin - Návrh, konstrukce a zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.14t, A1 7.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

800 Kč

ČSN EN ISO 11120 (078525) - leden 2016 aktuální vydání

Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé ocelové velkoobjemové lahve s vodním objemem mezi 150 l a 3 000 l - Návrh, konstrukce a zkoušení

440 Kč

ČSN EN 13322-1 (078526) - říjen 2003

Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné ocelové svařované lahve na plyny - Návrh a konstrukce - Část 1: Uhlíkové oceli

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.06t

505 Kč

ČSN EN 13322-2 (078526) - říjen 2003

Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné ocelové svařované lahve na plyny - Návrh a konstrukce - Část 2: Nerezavějící oceli

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.07t

505 Kč

ČSN EN 12862 (078527) - květen 2001

Lahve na přepravu plynů - Technické podmínky pro výpočet a konstrukci znovuplnitelných svařovaných lahví na plyny z hliníkových slitin

550 Kč

ČSN EN 14208 (078528) - listopad 2004

Lahve na přepravu plynů - Technické podmínky pro svařované ocelové tlakové sudy na plyny o objemu do 1 000 litrů včetně - Návrh a konstrukce

440 Kč

ČSN EN ISO 11623 (078529) - listopad 2016 aktuální vydání

Lahve na plyny - Konstrukce z kompozitních materiálů - Periodická kontrola a zkoušení

350 Kč

ČSN EN 1802 (078532) - říjen 2002

Lahve na přepravu plynů - Periodická kontrola a zkoušení bezešvých lahví z hliníkových slitin

440 Kč

ČSN EN 1803 (078533) - říjen 2002

Lahve na přepravu plynů - Periodická kontrola a zkoušení svařovaných lahví z uhlíkových ocelí

340 Kč

ČSN EN 1968 (078534) - říjen 2002

Lahve na přepravu plynů - Periodická kontrola a zkoušení bezešvých ocelových lahví

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.06t

505 Kč

ČSN EN 12245 (078535) - listopad 2022 nové vydání

Lahve na přepravu plynů - Plně ovinuté kompozitové lahve

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 22435 (078535) - únor 2008

Lahve na plyny - Ventily lahví se zabudovanými redukčními ventily - Požadavky a zkoušení typu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.13t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

780 Kč

ČSN EN 12257 (078536) - říjen 2002

Lahve na přepravu plynů - Bezešvé, částečně ovinuté kompozitové lahve

350 Kč

ČSN EN ISO 20475 (078537) - červenec 2021

Lahve na plyn - Svazky lahví - Periodická kontrola a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 23088 (078537) - červenec 2021

Lahve na plyny - Periodická kontrola a zkoušení svařovaných ocelových tlakových sudů - Objem do 1 000 l

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 14638-1 (078538) - leden 2007

Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné ocelové svařované nádoby s objemem nepřekračujícím 150 litrů - Část 1: Ocelové lahve svařované z austenitických nerezavějících ocelí vyráběné experimentálními metodami k oprávnění návrhu

350 Kč

ČSN EN 14638-3 (078538) - duben 2011

Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné svařované nádoby o objemu nejvýše 150 litrů - Část 3: Svařované lahve z uhlíkové oceli vyrobené podle návrhu podloženého experimentálními metodami

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.12t

370 Kč

ČSN EN ISO 16148 (078539) - listopad 2016 aktuální vydání

Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé ocelové lahve na plyny a velkoobjemové lahve na plyny - Zkoušení akustickou emisí (AT) a následné zkoušení ultrazvukem (UT) při periodické kontrole a zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.20t

475 Kč

ČSN EN ISO 18119 (078540) - červen 2019

Lahve na plyny - Bezešvé lahve a velkoobjemové lahve ocelové a ze slitiny hliníku na plyny - Periodická kontrola a zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.21t

675 Kč

ČSN EN ISO 10462 (078542) - srpen 2014

Lahve na plyny - Lahve na acetylen - Periodická kontrola a údržba

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.19t, A1 2.20t

485 Kč

ČSN EN 16753 (078543) - prosinec 2016

Lahve na plyny - Periodická kontrola a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových velkoobjemových lahví na stlačené plyny, s vodním objemem od 150 l do 3 000 l, prováděné in situ (bez demontáže)

340 Kč

ČSN EN ISO 24431 (078544) - červen 2017

Lahve na plyny - Bezešvé, svařované a kompozitové lahve na stlačené a zkapalněné plyny (vyjma acetylenu) - Kontrola v době plnění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12205 (078545) - březen 2002

Lahve na přepravu plynů - Kovové lahve na plyny pro jedno použití

340 Kč

ČSN EN ISO 11118 (078546) - květen 2016

Nádoby na plyny - Jednorázové kovové nádoby na plyny - Specifikace a metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

670 Kč

ČSN EN 16509 (078547) - duben 2015

Lahve na přepravu plynů - Malé ocelové lahve na jedno použití, o objemu nejvýše 120 ml, k přepravě stlačených nebo zkapalněných plynů (kompaktní lahve) - Návrh, konstrukce, plnění a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10460 (078548) - duben 2019

Lahve na plyny - Svařované lahve na plyny ze slitiny hliníku, z uhlíkové a korozivzdorné oceli - Periodická kontrola a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 10961 (078551) - červen 2020 aktuální vydání

Lahve na plyny - Svazky lahví - Návrh, výroba, zkoušení a kontrola

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13807 (078552) - srpen 2017 aktuální vydání

Lahve na přepravu plynů - Bateriová vozidla a víceprvkové kontejnery na plyn (MEGC) - Konstrukce, výroba, identifikace a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17339 (078553) - prosinec 2020

Lahve na přepravu plynů - Plně ovinuté uhlíkové kompozitové lahve a velkoobjemové lahve na vodík

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 16964 (078560) - listopad 2020

Lahve na plyny - Sestavy pružných hadic - Specifikace a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN 07 8600 (078600) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro nádoby na plyny. Rozdělení

125 Kč

ČSN 07 8601 (078601) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro láhve na plyny s plnicím přetlakem do 15 MPa. Všeobecná ustanovení

125 Kč

ČSN 07 8602 (078602) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro láhve na plyny s plnicím přetlakem do 20 MPa. Všeobecná ustanovení

125 Kč

ČSN EN ISO 15245-1 (078603) - leden 2022 aktuální vydání

Lahve na přepravu plynů - Válcové závity pro spojení ventilů s lahvemi - Část 1: Specifikace

230 Kč

ČSN EN ISO 15245-2 (078603) - červen 2002

Lahve na přepravu plynů - Válcové závity pro spojení ventilů s lahvemi - Část 2: Kontrola měřením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11363-1 (078605) - září 2018 aktuální vydání

Lahve na plyny - Kuželové závity 17E a 25E pro spojení ventilů s lahvemi na plyny - Část 1: Technické požadavky

230 Kč

ČSN EN ISO 11363-2 (078605) - červenec 2018 aktuální vydání

Lahve na plyny - Kuželové závity 17E a 25E pro spojení ventilů s lahvemi na plyny - Část 2: Kontrolní kalibry

230 Kč

ČSN EN 849 (078606) - září 1998

Lahve na přepravu plynů - Ventily pro lahve - Technické podmínky a typové zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.00t, A2 2.02t

420 Kč

ČSN EN ISO 11117 (078608) - červen 2020 aktuální vydání

Lahve na plyny - Ochranné kloboučky ventilů a kryty ventilů - Návrh, konstrukce a zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11114-1 (078609) - červen 2021 aktuální vydání

Lahve na plyny - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 1: Kovové materiály

440 Kč

ČSN EN ISO 11114-2 (078609) - červenec 2022 nové vydání

Lahve na plyny - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 2: Nekovové materiály

340 Kč

ČSN EN ISO 11114-3 (078609) - srpen 2011 aktuální vydání

Lahve na přepravu plynů - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 3: Zkouška samovznícení nekovových materiálů v kyslíkové atmosféře

190 Kč

ČSN EN ISO 11114-4 (078609) - leden 2019 aktuální vydání

Lahve na přepravu plynů - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 4: Zkušební metody pro výběr ocelí odolných proti vodíkovému křehnutí

340 Kč

ČSN EN ISO 11114-5 (078609) - srpen 2022

Lahve na plyny - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 5: Zkušební metody pro hodnocení plastových linerů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13340 (078610) - leden 2002

Lahve na přepravu plynů - Ventily lahví na jedno použití (kartuše) - Technické podmínky a prototypové zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14246 (078611) - září 2022 nové vydání

Lahve na plyny - Ventily lahví - Výrobní zkoušky a kontroly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 07 8612 (078612) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily s pojistkou a čepem W 19,2. Rozměry

65 Kč

ČSN EN ISO 10692-1 (078613) - červen 2002

Lahve na přepravu plynů - Spojení ventilů s lahvemi na plyny používanými v mikroelektronickém průmyslu - Část 1: Výstupní ventilová připojení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 10692-2 (078613) - červen 2002

Lahve na přepravu plynů - Spojení ventilů s lahvemi na plyny používanými v mikroelektronickém průmyslu - Část 2: Specifikace a typové zkoušky ventilových připojení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 07 8616 (078616) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro láhve na propan-butan. Rozměry

65 Kč

ČSN 07 8621 (078621) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily s pojistkou a čepem W 27,8. Rozměry

65 Kč

ČSN 07 8625 (078625) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily se čtyřhranem pro láhve na jedovaté plyny. Rozměry

65 Kč

ČSN 07 8626 (078626) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro láhve na acetylén. Rozměry

65 Kč

ČSN 07 8627 (078627) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily s přírubou pro sudy na chlór. Rozměry

65 Kč

ČSN 07 8628 (078628) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro láhve na čpavek. Rozměry

65 Kč

ČSN 07 8630 (078630) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro láhve na oxid dusný. Rozměry

65 Kč

ČSN 07 8631 (078631) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro láhve na plyny s plnicím přetlakem do 20 MPa. Rozměry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 3.89, Zb 1.90, Zc 4.91t

295 Kč

ČSN EN ISO 14245 (078632) - prosinec 2021 aktuální vydání

Lahve na plyny - Technické požadavky a zkoušení ventilů lahví na LPG - Samouzavírací ventily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15995 (078633) - prosinec 2021 aktuální vydání

Lahve na plyny - Technické požadavky a zkoušení ventilů lahví na LPG - Ručně ovládané ventily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14129 (078634) - září 2014 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Pojistné ventily pro tlakové nádoby na LPG

350 Kč

ČSN EN 14071 +A1 (078635) - listopad 2019 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Pojistné ventily pro tlakové nádoby na LPG - Příslušenství

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17879 (078636) - říjen 2018

Lahve na plyny - Samouzavírací ventily lahví - Specifikace a zkoušky typu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 23826 (078637) - květen 2022

Lahve na plyny - Kulové ventily - Specifikace a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 12209 (078639) - březen 2014

Lahve na plyny - Výstupní připojení ventilů lahví na plyn pro stlačený vzduch k dýchání

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.17t

530 Kč

ČSN EN ISO 22434 (078640) - listopad 2022 nové vydání

Lahve na přepravu plynů - Kontrola a údržba ventilů lahví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14513 (078641) - říjen 2005

Lahve na přepravu plynů - Bezpečnostní zařízení s průtržnou membránou (kromě lahví na acetylen)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 15996 (078642) - březen 2018 aktuální vydání

Lahve na přepravu plynů - Ventily na uvolnění zbytkového tlaku - Specifikace a zkoušky typu ventilů lahví se zařízeními pro uvolnění zbytkového tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 407 (078647) - prosinec 2021 aktuální vydání

Malé lahve na plyny pro medicinální účely - Třmenová výstupní ventilová připojení se zajišťovacími kolíky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 17871 (078648) - únor 2021 aktuální vydání

Lahve na plyny - Ventily lahví s rychlým otevřením - Specifikace a zkoušky typu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10297 (078649) - březen 2015 aktuální vydání

Lahve na plyny - Ventily lahví - Specifikace a zkoušky typu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.15t, A1 3.18t, Oprava 2 7.18t

605 Kč

ČSN EN 14570 (078670) - říjen 2014 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Příslušenství nadzemních a podzemních nádob na LPG

340 Kč
foo