Třída 0784 - Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů

Zobrazit obsah třídy 7 - Kotle

ČSN EN 14894 (078400) - červenec 2022 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Značení lahví a tlakových sudů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16769 (078401) - listopad 2019

Zařízení a příslušenství na LPG - Terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 12817 (078409) - duben 2024 nové vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Kontroly a revize tlakových nádob na LPG o objemu do 13 m3 včetně

350 Kč

ČSN EN 12819 (078410) - září 2019 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Kontroly a revize zásobníků na LPG o objemu nad 13 m3

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15609 (078415) - červen 2022 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Pohonné soustavy na LPG pro lodě, jachty a jiná plavidla - Požadavky instalace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14427 (078427) - říjen 2022 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné plně ovinuté kompozitové lahve na přepravu LPG - Návrh a konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 12807 (078430) - leden 2020 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné natvrdo pájené ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Návrh a konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16728 +A2 (078431) - listopad 2020

Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné lahve na přepravu LPG jiné než běžné svařované a pájené ocelové lahve - Periodická kontrola

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 13109 (078435) - červenec 2011 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Tlakové zásobníky a sudy na LPG - Likvidace

230 Kč

ČSN EN 13799 (078436) - květen 2023 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Měřidla obsahu pro tlakové nádoby na LPG

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16631 (078438) - leden 2016

Zařízení a příslušenství na LPG - Pojistné ventily pro tlakové nádoby na LPG - Požadavky na renovaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13110 (078439) - červenec 2023 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované hliníkové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Návrh a konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 1440 +A2 (078440) - listopad 2020

Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné běžné svařované a pájené ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Periodická kontrola

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1439 (078441) - květen 2022 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Postup kontroly znovuplnitelných lahví na přepravu LPG před plněním, v průběhu plnění a po naplnění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14140 (078442) - červenec 2015 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Alternativní návrh a konstrukce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.15t

570 Kč

ČSN EN 15202 (078443) - červen 2020 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Základní rozměry výstupního otvoru ventilu lahve na LPG a přípojek přidružených zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 12493 (078450) - červen 2021 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Svařované ocelové tlakové nádoby pro autocisterny na LGP - Návrh a výroba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 12805 (078451) - březen 2003

Části motorových vozidel na LPG - Zásobníky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN EN 12806 (078452) - květen 2023 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Části motorových vozidel na LPG - Jiné než nádrže

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 13856 (078453) - březen 2003

Minimální požadavky na obsah příručky uživatele systémů LPG pro motorová vozidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

190 Kč

ČSN EN 13365 (078454) - březen 2003

Lahve na přepravu plynů - Svazky lahví pro stálé a pod tlakem rozpuštěné plyny (kromě acetylenu) - Kontrola během plnění

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

190 Kč

ČSN EN 13385 (078455) - březen 2003

Lahve na přepravu plynů - Baterie ve vozidlech pro stálé a pod tlakem rozpuštěné plyny (kromě acetylenu) - Kontrola během plnění

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

190 Kč

ČSN EN 13776 (078456) - listopad 2023 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Postupy plnění a vypouštění autocisteren na LPG

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13952 (078457) - prosinec 2017 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Postupy plnění lahví na LPG

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14893 (078458) - listopad 2014 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Svařované ocelové tlakové sudy k přepravě zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) o objemu od 150 litrů do 1 000 litrů

550 Kč

ČSN EN 13760 (078460) - červen 2022 aktuální vydání

Plnicí zařízení LPG pro osobní a nákladní automobily - Plnicí koncovky, zkušební požadavky a rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 14678-1 (078461) - září 2013 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Konstrukce a provoz zařízení na LPG pro automobilové čerpací stanice - Část 1: Výdejní stojany

440 Kč

ČSN EN 14678-2 +A1 (078461) - září 2012 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Konstrukce a provoz zařízení na LPG pro automobilové čerpací stanice - Část 2: Komponenty, vyjma výdejních stojanů, a požadavky na instalaci

340 Kč

ČSN EN 14678-3 (078461) - září 2013

Zařízení a příslušenství na LPG - Konstrukce a provoz zařízení na LPG pro automobilové čerpací stanice - Část 3: Čerpací stanice v komerčních a průmyslových objektech

230 Kč

ČSN EN 13953 (078463) - červen 2021 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Pojistné ventily pro znovuplnitelné lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13175 +A1 (078465) - prosinec 2020 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Specifikace a zkoušení armatur a tvarovek tlakových nádob pro zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16125 (078466) - duben 2020 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Potrubní systémy a jejích uložení - Kapalná a plynná fáze LPG

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17613 (078468) - leden 2023

Zařízení a příslušenství na LPG - Kompozitové potrubí pro použití s LPG v kapalné a plynné fázi - Návrh a výroba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12252 (078472) - červenec 2023 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Výstroj autocisteren na LPG

350 Kč

ČSN EN 16652-1 (078473) - prosinec 2016

Zařízení a příslušenství na LPG - Autoopravny vozidel na LPG - Část 1: Pracoviště a postupy

340 Kč

ČSN EN 16652-2 (078473) - prosinec 2019

Zařízení a příslušenství na LPG - Autoopravny vozidel na LPG - Část 2: Odborná způsobilost pracovníků a výcvik

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14841 (078474) - listopad 2023 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Postupy plnění a vypouštění železničních cisteren na LPG

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12979 (078479) - prosinec 2022 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Systémy na LPG pro pohon vozidel - Požadavky na instalaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14334 (078484) - prosinec 2023 nové vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Kontrola a zkoušení autocisteren na LPG

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14912 (078492) - prosinec 2022 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Kontrola a údržba ventilů lahví na LPG při periodické kontrole lahví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč
foo