Třída 0753 - Kotle pro ústřední vytápění

Zobrazit obsah třídy 7 - Kotle

ČSN EN 303-1 (075303) - březen 2018 aktuální vydání

Kotle pro ústřední vytápění - Část 1: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky a s ventilátorem - Terminologie, obecné požadavky, zkoušení a značení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 303-2 (075303) - říjen 2018 aktuální vydání

Kotle pro ústřední vytápění - Část 2: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 303-3 (075303) - červenec 1999

Kotle pro ústřední vytápění - Část 3: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva - Sestava kotlového tělesa a hořáku s ventilátorem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 12.04t, Oprava 1 12.06t

650 Kč

ČSN EN 303-4 (075303) - září 1999

Kotle pro ústřední vytápění - Část 4: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s hořáky s ventilátorem na kapalná paliva, o tepelném výkonu nejvýše 70 kW a nejvyšším provozním přetlaku 3 bar - Terminologie, zvláštní požadavky, zkoušení a značení

440 Kč

ČSN EN 303-5 (075303) - leden 2013 aktuální vydání

Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční a samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení

590 Kč

ČSN EN 303-6 (075303) - únor 2020 aktuální vydání

Kotle pro ústřední vytápění - Část 6: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na domácí ohřev vody (pro získání teplé vody) a energetickou účinnost ohřívačů vody a kotlů s kombinovaným provozem s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 303-7 (075303) - červen 2007

Kotle pro ústřední vytápění - Část 7: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva s hořákem s ventilátorem, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 1 000 kW

550 Kč

ČSN EN 304 (075304) - březen 2019 aktuální vydání

Kotle pro ústřední vytápění - Předpisy pro zkoušení kotlů pro ústřední vytápění s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 15035 (075305) - srpen 2007

Kotle pro ústřední vytápění - Zvláštní požadavky na uzavřené sestavy kotle a hořáku na kapalná paliva do 70 kW

350 Kč

ČSN EN 15332 (075306) - duben 2020 nové vydání

Kotle pro ústřední vytápění - Stanovení energetické náročnosti zásobníků na teplou vodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14394 +A1 (075307) - květen 2009 aktuální vydání

Kotle pro ústřední vytápění - Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem, se jmenovitým tepelným výkonem do 10 MW a nejvyšší pracovní teplotou 110 °C

945 Kč

ČSN EN 15456 (075308) - prosinec 2008

Kotle pro ústřední vytápění - Spotřeba elektrické energie zdrojů tepla - Mezní stavy systému - Měření

230 Kč

ČSN EN 15502-1 +A1 (075316) - březen 2017 aktuální vydání

Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

990 Kč

ČSN EN 15502-2-1 +A1 (075316) - červen 2017 aktuální vydání

Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-1: Zvláštní norma pro kotle provedení C a kotle provedení B2, B3 a B5, se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 1 000 kW

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 15502-2-2 (075316) - březen 2017 aktuální vydání

Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-2: Zvláštní norma pro kotle provedení B1

440 Kč

ČSN EN 656 (075327) - září 2000

Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení B s jmenovitým tepelným příkonem nad 70 kW, nejvýše však 300 kW

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.07t

1 000 Kč

ČSN EN 13836 (075329) - červen 2007

Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení B s jmenovitým tepelným příkonem větším než 300 kW, nejvýše však 1 000 kW

770 Kč

ČSN EN 15036-1 (075336) - duben 2007

Kotle pro ústřední vytápění - Zkušební předpisy pro měření hluku šířeného vzduchem vyzařovaného zdroji tepla - Část 1: Emise hluku šířené vzduchem ze zdrojů tepla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15036-2 (075336) - duben 2007

Kotle pro ústřední vytápění - Zkušební předpisy pro měření hluku šířeného vzduchem ze zdrojů tepla - Část 2: Emise hluku ze spalin na výstupu ze zdroje tepla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč