Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN EN 14394 +A1 Kotle pro ústřední vytápění - Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem, se jmenovitým tepelným výkonem do 10 MW a nejvyšší pracovní teplotou 110 °C
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)

ČSN EN 14394 +A1 (075307) Aktuální vydání

Kotle pro ústřední vytápění - Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem, se jmenovitým tepelným výkonem do 10 MW a nejvyšší pracovní teplotou 110 °C

Objednat
Cena: 945 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Zobrazit všechny normy ze třídy 0753 Kotle pro ústřední vytápění

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Anotace obsahu normy

ČSN EN 14394+A1

Tato evropská norma stanovuje požadavky na konstrukci, výrobu, bezpečný provoz a hospodárné využívání energie a metody zkoušení pro standardní kotle (kotle v běžném provedení) a nízkoteplotní kotle ("kotel" ve smyslu "kotlové těleso") o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 10 MW, které jsou vyrobeny z oceli a z litiny a jsou vybaveny hořáky samostatně uváděnými na trh v souladu s příslušnými normami (pro hořáky na plynná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením viz EN 676 a pro rozprašovací hořáky na kapalná paliva viz EN 267). Kotle jsou v souladu s pokyny výrobce kotle provozovány buď s podtlakem ve spalovací komoře (kotle s přirozeným tahem), nebo s tlakem ve spalovací komoře (přetlakové kotle).
Tato evropská norma stanovuje požadavky na kotle s běžnými pracovními teplotami od 100 °C do 110 °C, které mají "dvouplášťovou konstrukci": u kotlů, u nichž vypínací teplota bezpečnostního omezovače teploty není vyšší než 110 °C, se podle směrnice pro tlaková zařízení (PED) vyžaduje "správná technická praxe" (tj. bezpečný spolehlivý provoz), u kotlů, u nichž vypínací teplota bezpečnostního omezovače teploty je vyšší než 110 °C, jsou touto evropskou normou stanoveny požadavky směrnice pro tlaková zatížení (PED), jak je uvedeno v příloze ZB.
Kotle podle této evropské normy jsou určeny pro otopné soustavy ústředního vytápění, v nichž se jako teplonosná látka používá voda, jejíž nejvyšší pracovní teplota je omezena na 110 °C a nejvyšší nastavená teplota omezovače teploty je 120 °C. Nejvyšší dovolený pracovní tlak je 10 bar.

Označení ČSN EN 14394 +A1 (075307)
Katalogové číslo 83274
Cena 945 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 5. 2009
Datum účinnosti 1. 6. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 114 stran formátu A4
EAN kód 8590963832746
Tato norma nahradila ČSN EN 14394 (075307) z července 2006
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy