ČSN EN 303-3 (075303)

Kotle pro ústřední vytápění - Část 3: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva - Sestava kotlového tělesa a hořáku s ventilátorem

ČSN EN 303-3 Kotle pro ústřední vytápění - Část 3: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva - Sestava kotlového tělesa a hořáku s ventilátorem
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 650 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 303-3:1998. Evropská norma EN 303-3:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma sestává z šesti částí: Část 1: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem. Terminologie, všeobecné požadavky, zkoušení a značení, Část 2: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem. Zvláštní požadavky na kotle s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva, Část 3: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva. Sestava kotlového tělesa a hořáku s ventilátorem, Část 4: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem. Zvláštní požadavky na kotle s hořáky s ventilátorem na kapalná paliva, o tepelném výkonu nejvýše 70 kW a o největším provozním přetlaku 3 bar. Terminologie, zvláštní požadavky, zkoušení, značení, Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ručním samočinným řízením, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 300 kW. Terminologie, požadavky, zkoušení a značení a Část 6: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem. Zvláštní požadavky na kombinované kotle na kapalná paliva pro domácnost o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 70 kW. Tato třetí část (evropské) normy stanoví požadavky na konstrukci, metody zkoušení, bezpečnost a hospodárné využití energie sestavy kotlového tělesa podle (ČSN) EN 303-1 a hořáky s ventilátorem podle (ČSN) EN 676 na plynná paliva, dále jen "kotle". Tato evropská norma platí pro kotle o jmenovitém výkonu nejvýše 1 000 kW. Norma neobsahuje všechny nezbytné požadavky na : - sestavy konstruované jako jednotky, - kondenzační kotle a nízkoteplotní kotle, - kotle určené k instalaci ve venkovním prostředí, - kotle s více než jedním kouřovodem, - kotle s přerušovačem tahu, - kotle určené k připojení ke společnému komínu s nuceným odtahem. Tato evropská norma neplatí pro kotle určené k instalaci v obytných prostorech. Tato evropská norma neobsahuje všechny nezbytné požadavky na nízkoteplotní kotle. Nicméně zkušební metoda pro stanovení účinnosti, popsaná v této normě, může být použita pro nízkoteplotní kotle poté, co byla přizpůsobena podle přílohy H. Tato norma se týká pouze zkušebního typu. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Požadavky na montáž, kapitolu 5 - Požadavky na provozní vlastnosti, kapitolu 6 - Zkušební metody a kapitolu 7 - Pokyny. Dále norma uvádí informativní Přílohy A, B, C, D, normativní Přílohu E, informativní Přílohu F, normativní Přílohu G, informativní Přílohy H a Přílohu ZA. V této příloze ZA je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnění podstatných požadavků Směrnice 90/ 396/EHS"Spotřebiče na plynná paliva" a Směrnice 92/42/EHS "Požadavky na účinnost". Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Následující ustanovení této normy podporují splnění požadavků Směrnice 90/396/EHS "Spotřebiče na plynná paliva" a Směrnice 92/42/EHS "Požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů na kapalná nebo plynná paliva" Soulad s ustanoveními této normy je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO (EFTA)." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 303-3 (07 5303) byla vydána v červenci 1999.

Označení ČSN EN 303-3 (075303)
Katalogové číslo 56324
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 7. 1999
Datum účinnosti 1. 8. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963563244
Změny a opravy A2 12.04t, Oprava 1 12.06t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 303-1 (075303)
Kotle pro ústřední vytápění - Část 1: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky a s ventilátorem - Terminologie, obecné požadavky, zkoušení a značení

ČSN EN 303-2 (075303)
Kotle pro ústřední vytápění - Část 2: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva

ČSN EN 303-4 (075303)
Kotle pro ústřední vytápění - Část 4: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s hořáky s ventilátorem na kapalná paliva, o tepelném výkonu nejvýše 70 kW a nejvyšším provozním přetlaku 3 bar - Terminologie, zvláštní požadavky, zkoušení a značení

ČSN EN 303-5 (075303)
Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční a samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení

ČSN EN 303-6 (075303)
Kotle pro ústřední vytápění - Část 6: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na domácí ohřev vody (pro získání teplé vody) a energetickou účinnost ohřívačů vody a kotlů s kombinovaným provozem s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW

ČSN EN 303-7 (075303)
Kotle pro ústřední vytápění - Část 7: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva s hořákem s ventilátorem, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 1 000 kW