ČSN EN 303-4 (075303)

Kotle pro ústřední vytápění - Část 4: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s hořáky s ventilátorem na kapalná paliva, o tepelném výkonu nejvýše 70 kW a nejvyšším provozním přetlaku 3 bar - Terminologie, zvláštní požadavky, zkoušení a značení

ČSN EN 303-4 Kotle pro ústřední vytápění - Část 4: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s hořáky s ventilátorem na kapalná paliva, o tepelném výkonu nejvýše 70 kW a nejvyšším provozním přetlaku 3 bar - Terminologie, zvláštní požadavky, zkoušení a značení
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 303-4:1999. Evropská norma EN 303-4:1999 má status české technické normy. Tato evropská norma sestává z šesti částí: Část 1: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem. Terminologie, všeobecné požadavky, zkoušení a značení, Část 2: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem. Zvláštní požadavky na kotle s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva, Část 3: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva. Sestava kotlového tělesa a hořáku s ventilátorem, Část 4: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem. Zvláštní požadavky na kotle s hořáky s ventilátorem na kapalná paliva, o tepelném výkonu nejvýše 70 kW a o největším provozním přetlaku 3 bar. Terminologie, zvláštní požadavky, zkoušení, značení, Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ručním samočinným řízením, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 300 kW. Terminologie, požadavky, zkoušení a značení a Část 6: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem. Zvláštní požadavky na kombinované kotle na kapalná paliva pro domácnost o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 70 kW. Tato čtvrtá část evropské normy platí pro kotle určené k ústřednímu vytápění v provedení s hořáky s ventilátorem na kapalná paliva do jmenovitého tepelného výkonu nejvýše 70 kW. V souladu s pokyny výrobce jsou tyto kotle provozovány buď s podtlakem ve spalovací komoře, nebo s přetlakem ve spalovací komoře. Tato norma stanoví nezbytnou terminologii, požadavky na materiály a jejich zkoušení a požadavky na značení kotlů pro ústřední vytápění. Kotle jsou určeny pro provoz s přirozeným odváděním spalin s nejvyšším přípustným přetlakem 1 bar (přetlak třídy 1) a pro otevřený nebo uzavřený vytápěcí systém s nejvyšším přípustným přetlakem 3 bar (přetlak třídy 2). Kotle jsou provozovány buď s běžně používanými kouřovody, nebo mají odvod spalin na vnější stěnu podle určení výrobce. Norma neplatí pro kotle na plynná paliva s atmosférickými hořáky, pro kotle na plynná paliva, pro kondenzační kotle na kapalná nebo plynná paliva, pro kotle s odpařovacími hořáky na kapalná paliva a pro nízkoteplotní kotle. Pro tyto kotle existují další požadavky. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy , kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Požadavky, kapitolu 5 - Zkoušky, kapitolu 6 - Značení a kapitolu 7 - Průvodní technická dokumentace a její rozsah. Dále norma uvádí normativní Přílohy A, B, a informativní Přílohu C. ČSN EN 303-4 (07 5303) byla vydána v červenci 1999.

Označení ČSN EN 303-4 (075303)
Katalogové číslo 56868
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 9. 1999
Datum účinnosti 1. 10. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963568683
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 303-1 (075303)
Kotle pro ústřední vytápění - Část 1: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky a s ventilátorem - Terminologie, obecné požadavky, zkoušení a značení

ČSN EN 303-2 (075303)
Kotle pro ústřední vytápění - Část 2: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva

ČSN EN 303-3 (075303)
Kotle pro ústřední vytápění - Část 3: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva - Sestava kotlového tělesa a hořáku s ventilátorem

ČSN EN 303-5 (075303)
Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční a samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení

ČSN EN 303-6 (075303)
Kotle pro ústřední vytápění - Část 6: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na domácí ohřev vody (pro získání teplé vody) a energetickou účinnost ohřívačů vody a kotlů s kombinovaným provozem s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW

ČSN EN 303-7 (075303)
Kotle pro ústřední vytápění - Část 7: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva s hořákem s ventilátorem, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 1 000 kW