Třída 0786 - Kovové lahve na plyny a příslušenství

Zobrazit obsah třídy 7 - Kotle

ČSN 07 8600 (078600) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro nádoby na plyny. Rozdělení

125 Kč

ČSN 07 8601 (078601) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro láhve na plyny s plnicím přetlakem do 15 MPa. Všeobecná ustanovení

125 Kč

ČSN 07 8602 (078602) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro láhve na plyny s plnicím přetlakem do 20 MPa. Všeobecná ustanovení

125 Kč

ČSN EN ISO 15245-1 (078603) - červen 2002

Lahve na přepravu plynů - Válcové závity pro spojení ventilů s lahvemi - Část 1: Specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.13t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

530 Kč

ČSN EN ISO 15245-2 (078603) - červen 2002

Lahve na přepravu plynů - Válcové závity pro spojení ventilů s lahvemi - Část 2: Kontrola měřením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11363-1 (078605) - září 2018 aktuální vydání

Lahve na plyny - Kuželové závity 17E a 25E pro spojení ventilů s lahvemi na plyny - Část 1: Technické požadavky

230 Kč

ČSN EN ISO 11363-2 (078605) - červenec 2018 aktuální vydání

Lahve na plyny - Kuželové závity 17E a 25E pro spojení ventilů s lahvemi na plyny - Část 2: Kontrolní kalibry

230 Kč

ČSN EN 849 (078606) - září 1998

Lahve na přepravu plynů - Ventily pro lahve - Technické podmínky a typové zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.00t, A2 2.02t

420 Kč

ČSN EN 850 (078607) - září 1998

Lahve na přepravu plynů - Třmenová výstupní ventilová připojení se zajišťovacími kolíky pro medicinální účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
UR 11.98, A1 10.01t

465 Kč

ČSN EN ISO 11117 (078608) - červen 2020 aktuální vydání

Lahve na plyny - Ochranné kloboučky ventilů a kryty ventilů - Návrh, konstrukce a zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11114-1 (078609) - červen 2021 nové vydání

Lahve na plyny - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 1: Kovové materiály

440 Kč

ČSN EN ISO 11114-2 (078609) - listopad 2013 aktuální vydání

Lahve na přepravu plynů - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 2: Nekovové materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11114-3 (078609) - srpen 2011 aktuální vydání

Lahve na přepravu plynů - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 3: Zkouška samovznícení nekovových materiálů v kyslíkové atmosféře

190 Kč

ČSN EN ISO 11114-4 (078609) - leden 2019 aktuální vydání

Lahve na přepravu plynů - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 4: Zkušební metody pro výběr ocelí odolných proti vodíkovému křehnutí

340 Kč

ČSN EN ISO 13340 (078610) - leden 2002

Lahve na přepravu plynů - Ventily lahví na jedno použití (kartuše) - Technické podmínky a prototypové zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14246 (078611) - leden 2015 aktuální vydání

Lahve na plyny - Ventily lahví - Výrobní zkoušky a kontroly

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.18t

315 Kč

ČSN 07 8612 (078612) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily s pojistkou a čepem W 19,2. Rozměry

65 Kč

ČSN EN ISO 10692-1 (078613) - červen 2002

Lahve na přepravu plynů - Spojení ventilů s lahvemi na plyny používanými v mikroelektronickém průmyslu - Část 1: Výstupní ventilová připojení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 10692-2 (078613) - červen 2002

Lahve na přepravu plynů - Spojení ventilů s lahvemi na plyny používanými v mikroelektronickém průmyslu - Část 2: Specifikace a typové zkoušky ventilových připojení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 07 8616 (078616) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro láhve na propan-butan. Rozměry

65 Kč

ČSN 07 8621 (078621) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily s pojistkou a čepem W 27,8. Rozměry

65 Kč

ČSN 07 8625 (078625) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily se čtyřhranem pro láhve na jedovaté plyny. Rozměry

65 Kč

ČSN 07 8626 (078626) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro láhve na acetylén. Rozměry

65 Kč

ČSN 07 8627 (078627) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily s přírubou pro sudy na chlór. Rozměry

65 Kč

ČSN 07 8628 (078628) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro láhve na čpavek. Rozměry

65 Kč

ČSN 07 8630 (078630) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro láhve na oxid dusný. Rozměry

65 Kč

ČSN 07 8631 (078631) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro láhve na plyny s plnicím přetlakem do 20 MPa. Rozměry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 3.89, Zb 1.90, Zc 4.91t

295 Kč

ČSN EN ISO 14245 (078632) - březen 2020 aktuální vydání

Lahve na plyny - Technické požadavky a zkoušení ventilů lahví na LPG - Samouzavírací ventily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15995 (078633) - březen 2020 aktuální vydání

Lahve na plyny - Technické požadavky a zkoušení ventilů lahví na LPG - Ručně ovládané ventily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14129 (078634) - září 2014 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Pojistné ventily pro tlakové nádoby na LPG

350 Kč

ČSN EN 14071 +A1 (078635) - listopad 2019 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Pojistné ventily pro tlakové nádoby na LPG - Příslušenství

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17879 (078636) - říjen 2018

Lahve na plyny - Samouzavírací ventily lahví - Specifikace a zkoušky typu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 12209 (078639) - březen 2014

Lahve na plyny - Výstupní připojení ventilů lahví na plyn pro stlačený vzduch k dýchání

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.17t

530 Kč

ČSN EN ISO 22434 (078640) - září 2011

Lahve na přepravu plynů - Kontrola a údržba ventilů lahví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14513 (078641) - říjen 2005

Lahve na přepravu plynů - Bezpečnostní zařízení s průtržnou membránou (kromě lahví na acetylen)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 15996 (078642) - březen 2018 aktuální vydání

Lahve na přepravu plynů - Ventily na uvolnění zbytkového tlaku - Specifikace a zkoušky typu ventilů lahví se zařízeními pro uvolnění zbytkového tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 407 (078647) - květen 2005

Malé lahve na přepravu plynů pro medicinální účely - Třmenová výstupní ventilová připojení se zajišťovacími kolíky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 17871 (078648) - únor 2021 nové vydání

Lahve na plyny - Ventily lahví s rychlým otevřením - Specifikace a zkoušky typu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10297 (078649) - březen 2015 aktuální vydání

Lahve na plyny - Ventily lahví - Specifikace a zkoušky typu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.15t, A1 3.18t, Oprava 2 7.18t

605 Kč

ČSN EN 14570 (078670) - říjen 2014 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Příslušenství nadzemních a podzemních nádob na LPG

340 Kč