ČSN EN ISO 11114-4 (078609) Aktuální vydání

Lahve na přepravu plynů - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 4: Zkušební metody pro výběr ocelí odolných proti vodíkovému křehnutí

ČSN EN ISO 11114-4 Lahve na přepravu plynů - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 4: Zkušební metody pro výběr ocelí odolných proti vodíkovému křehnutí
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument stanovuje zkušební metody a vyhodnocování výsledků těchto zkoušek za účelem stanovení jakosti ocelí vhodných pro použití při výrobě lahví na plyny (do objemu 3 000 l) na vodík a plyny obsahující vodík způsobující křehnutí.
Tento dokument se týká pouze bezešvých ocelových lahví na plyny.
Požadavky tohoto dokumentu nejsou použitelné, pokud platí alespoň jedna z následujících podmínek pro zamýšlený provoz plynu:
- pracovní tlak plněného plynu způsobující křehnutí je menší než 20 % zkušebního tlaku lahve;
- parciální tlak plněného plynu způsobující křehnutí nebo směsi plynů je menší než 5 MPa (50 bar) v případě vodíku a dalších plynů způsobující křehnutí, s výjimkou sirovodíku a methylmerkaptanu, v těchto případech parciální tlak nesmí překročit 0,25 MPa (2,5 bar).
POZNÁMKA: V těchto případech je možné lahev navrhnout jako pro běžné plyny (nezpůsobující křehnutí).

Označení ČSN EN ISO 11114-4 (078609)
Katalogové číslo 506717
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 2019
Datum účinnosti 1. 2. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8596135067176
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 11114-4 (078609) z listopadu 2017
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 11114-1 (078609)
Lahve na přepravu plynů - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 1: Kovové materiály

ČSN EN ISO 11114-2 (078609)
Lahve na přepravu plynů - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 2: Nekovové materiály

ČSN EN ISO 11114-3 (078609)
Lahve na přepravu plynů - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 3: Zkouška samovznícení nekovových materiálů v kyslíkové atmosféře