ČSN EN ISO 11114-4 (078609) Zrušená norma

Lahve na přepravu plynů - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 4: Zkušební metody pro výběr ocelí odolných proti křehkému porušení způsobenému vodíkem

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

This document specifies test methods and the evaluation of results from these tests in order to qualify steels suitable for use in the manufacture of gas cylinders (up to 3 000 l) for hydrogen and hydrogen bearing embrittling gases.
This document only applies to seamless steel gas cylinders.
The requirements of this document are not applicable if at least one of the following conditions for the intended gas service is fulfilled:
- the working pressure of the filled embrittling gas is less than 20 % of the test pressure of the cylinder;
- the partial pressure of the filled embrittling gas of a gas mixture is less than 5 MPa (50 bar) in the case of hydrogen and other embrittling gases, with the exception of hydrogen sulphide and methyl mercaptan; in such cases, the partial pressure shall not exceed 0,25 MPa (2,5 bar).
NOTE: In such cases, it is possible to design the cylinder as for ordinary (non-embrittling) gases.

Označení ČSN EN ISO 11114-4 (078609)
Katalogové číslo 503080
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 11. 2017
Datum účinnosti 1. 12. 2017
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8596135030804
Norma byla zrušena k 1. 2. 2019
a nahrazena ČSN EN ISO 11114-4 (078609)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 11114-4 (078609) z května 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 11114-1 (078609)
Lahve na plyny - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 1: Kovové materiály

ČSN EN ISO 11114-2 (078609)
Lahve na přepravu plynů - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 2: Nekovové materiály

ČSN EN ISO 11114-3 (078609)
Lahve na přepravu plynů - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 3: Zkouška samovznícení nekovových materiálů v kyslíkové atmosféře