Třída 0783 - Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů

Zobrazit obsah třídy 7 - Kotle

ČSN EN ISO 10286 (078301) - říjen 2016 aktuální vydání

Lahve na plyny - Terminologie

550 Kč

ČSN EN ISO 14456 (078302) - duben 2017

Lahve na plyny - Vlastnosti plynů a příslušné klasifikační kódy (FTSC)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.19t

465 Kč

ČSN 07 8304 (078304) - duben 2022 nové vydání

Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla

440 Kč

ČSN 07 8305 (078305) - leden 1976

Kovové tlakové nádoby k dopravě plynu. Technická pravidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 12.78, Zb 1.80, Zc 8.84, Zd 11.88, Ze 2.91, Z6 10.91, Z7 4.95, Z8 12.97t, Z9 1.00t

634 Kč

ČSN EN 720-1 (078310) - říjen 2000

Lahve na přepravu plynů - Plyny a plynné směsi - Část 1: Vlastnosti čistých plynů

230 Kč

ČSN EN ISO 10156 (078310) - březen 2019 aktuální vydání

Lahve na plyny - Plyny a plynné směsi - Stanovení hořlavosti a oxidační schopnosti při výběru výstupů ventilu lahve

350 Kč

ČSN EN ISO 10298 (078311) - duben 2021

Lahve na plyny - Plyny a směsi plynů - Stanovení toxicity pro výběr výstupů ventilu lahve

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13338 (078312) - duben 2021

Lahve na plyny - Plyny a směsi plynů - Stanovení žíravých účinků na tkáň pro výběr výstupů ventilu lahve

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11621 (078315) - srpen 2006

Lahve na přepravu plynů - Postupy pro změnu plynu během používání

230 Kč

ČSN EN ISO 25760 (078317) - leden 2016

Lahve na plyny - Provozní postupy pro bezpečnou demontáž ventilů z lahví na plyny

230 Kč

ČSN EN 13720 (078318) - únor 2003

Lahve na přepravu plynů - Podmínky plnění acetylenových baterií vozidel

190 Kč

ČSN EN ISO 11372 (078319) - červen 2012

Lahve na plyny - Lahve na acetylen - Podmínky plnění a kontrola během plnění

230 Kč

ČSN EN ISO 3807 (078320) - březen 2014

Lahve na plyny - Lahve na acetylen - Základní požadavky a zkoušení typu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.15t

370 Kč

ČSN EN 1919 (078322) - březen 2001

Lahve na přepravu plynů - Lahve na zkapalněné plyny (kromě acetylenu a LPG) - Kontrola během plnění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1920 (078323) - březen 2001

Lahve na přepravu plynů - Lahve na stlačené plyny (kromě acetylenu) - Kontrola během plnění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13088 (078324) - červen 2013

Lahve na plyny - Svazky lahví na acetylen - Podmínky plnění a kontrola během plnění

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.21t

355 Kč

ČSN EN ISO 11755 (078325) - duben 2021

Lahve na plyny - Svazky lahví na stlačené a zkapalněné plyny (kromě acetylenu) - Kontrola během plnění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13096 (078326) - listopad 2004 aktuální vydání

Lahve na přepravu plynů - Podmínky plnění plynů do nádob - Jednotlivé složky plynů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.07t

370 Kč

ČSN EN 13099 (078327) - listopad 2004 aktuální vydání

Lahve na přepravu plynů - Podmínky plnění směsí plynů do nádob

340 Kč

ČSN EN ISO 11439 (078339) - leden 2014 aktuální vydání

Lahve na plyny - Vysokotlaké lahve na zemní plyn používaný jako palivo v motorových vozidlech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 8.14t, A1 6.22t

800 Kč

ČSN ISO 19078 (078340) - červenec 2015

Lahve na plyn - Kontrola instalace lahve a revize vysokotlakých lahví instalovaných ve vozidlech pro uložení zemního plynu používaného jako palivo v motorových vozidlech

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč