ČSN 07 8304 (078304) Aktuální vydání

Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla

ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 460 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro plnění, vyprazdňování, skladování, dopravu, obsluhu a údržbu nádob na plyny s nejvyšším dovoleným tlakem (PS) větším než 0,5 bar (0,05 MPa) a pro zařízení souvisící s tímto provozem a také pro objekty a prostory, v nichž jsou tato zařízení umístěna.
Dále tato norma platí pro umístění a provozování nádob na plyny v laboratořích, jejich příručních skladech a pro zásobní nádoby plynů v laboratořích, školských, vědeckých, zkušebních a výzkumných laboratořích a zdravotnických a veterinárních zařízeních.
Tato norma neplatí pro
- nádoby na plyny používané jako části strojů, např. vstřikovací a spouštěcí lahve spalovacích motorů, jestliže jsou stále spojeny se zdrojem tlaku, lahve pracující jako odlučovače oleje, hydraulické akumulátory apod.;
- nádoby na plyny o vodní objemu do 0,22 litru;
- nádoby na zkapalněné plyny s kritickou teplotou nižší než -10 °C, např. kapalný vzduch, kapalný kyslík a nádoby na plyny s kritickou teplotou vyšší než -10 °C, ale nižší než +70 °C, dopravované v cisternách v kapalném stavu hluboko ochlazené, např. oxid uhličitý, ethen;
- nádoby a zařízení na propan, butan a jejich směsi v případech, kdy problematiku řeší ČSN EN 417, ČSN 38 6462, popř. jiné citované dokumenty;
- hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech v případech, kdy problematiku řeší ČSN 75 5050, část 1 až 3;
- trvale zabudované nádoby na plynná paliva k pohonu spalovacích motorů silničních motorových vozidel.

Označení ČSN 07 8304 (078304)
Katalogové číslo 514526
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 4. 2022
Datum účinnosti 1. 5. 2022
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8596135145263
Změny a opravy Oprava 1 4.23t
Tato norma nahradila ČSN 07 8304 (078304) z ledna 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 07 8305 (078305)
Kovové tlakové nádoby k dopravě plynu. Technická pravidla

ČSN EN 1330-10 (015005)
Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 10: Termíny používané při vizuální kontrole

ČSN 73 0804 ed. 2 (730804)
Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 07 83 04
  • ČSN 078304
  • ČSN 07 83 04 : 2022
  • ČSN 078304:2022
  • ČSN 07 8304:2022
foo