ČSN 07 8305 (078305)

Kovové tlakové nádoby k dopravě plynu. Technická pravidla

Objednat


Cena: 634 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro konstrukci, výrobu, značení a zkoušení kovových tlakových nádob k dopravě plynů s výpočtovým přetlakem vyšším než 0,07 MPa. Nádoby, které jsou rozpracovány v den počátku účinnosti této normy, nemusí této normě vyhovovat, vyhovují-li předpisům, platným v době zahájení jejich výroby. (Za rozpracované se pokládají nádoby, jejichž podklady byly předloženy orgánům státního odborného dozoru.) Rozsáhlá technická norma obsahuje obvyklé všeobecné a materiálové požadavky, požadavky na konstrukci a výstroj a konečně způsoby výpočtu pevnosti, pokyny pro výrobu a provedení a rovněž zkušební metody a předepsanou dokumentaci. V příloze jsou vzory materiálového osvědčení, evidenčních karet (knih), revizní knihy a další. Celá norma má bezpečnostnětechnický charakter. O možném riziku otravy plyny nepojednává. ČSN 07 8305 byla schválena 13.1.1976 a nabyla účinnosti od 1.4.1978.
"Změnou a)-11-12/1978" se s účinností od 1.12.1979 provádí v normě drobná úprava několika článků, především v souvislosti s vydáním ČSN 69 0009.
"Změnou b)-1/1980" se s účinností od 1.5.1980 provádí drobná úprava čl. 362.
"Změnou c)-8/1984" se s účinností od 1.10.1984 provádí drobná úprava čl. 361.
"Změnou d)-11/1988" se s účinností od 1.1.1989 provádí v normě drobné úpravy několika článků.
"Změnou e)-2/1991" se s účinností od 1.3.1991 mění opět text čl. 361, který se týká životnosti některých ocelových láhví.
"Změnou 6)-10/1991" se s účinností od 1.12.1991 mění a doplňuje text čl. 362, který se týká životnosti tlakových láhví na acetylén.

Označení ČSN 07 8305 (078305)
Katalogové číslo 748
Cena 570 Kč570
Datum schválení 13. 1. 1976
Datum účinnosti 1. 4. 1978
Jazyk čeština
Počet stran 68 stran formátu A5
EAN kód 8590963007489
Změny a opravy Za 12.78, Zb 1.80, Zc 8.84, Zd 11.88, Ze 2.91, Z6 10.91, Z7 4.95, Z8 12.97t, Z9 1.00t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 07 8304 (078304)
Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla

ČSN EN 1330-10 (015005)
Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 10: Termíny používané při vizuální kontrole

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 07 83 05
  • ČSN 078305
  • ČSN 07 83 05 : 1976
  • ČSN 078305:1976
  • ČSN 07 8305:1976
foo