ČSN 07 8304 (078304) Zrušená norma

Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla

ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro plnění, vyprazdňování, skladování, dopravu, obsluhu a údržbu nádob na plyny s nejvyšším dovoleným tlakem (PS) větším než 0,5 bar (0,05 MPa) a pro zařízení souvisící s tímto provozem a také pro objekty a prostory, v nichž jsou tato zařízení umístěna. Zařízení, objekty a projektová dokumentace, vyrobené, rozpracované nebo schválené podle předpisů platných před účinností této normy, se nemusí upravovat, jestliže orgány státní správy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární ochranu, hygienu a životní prostředí nerozhodnou jinak.

Označení ČSN 07 8304 (078304)
Katalogové číslo 87376
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 2011
Datum účinnosti 1. 2. 2011
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963873763
Změny a opravy Z1 12.15t, Oprava 1 11.17t
Norma byla zrušena k 1. 5. 2022
a nahrazena ČSN 07 8304 (078304)
Tato norma nahradila ČSN 07 8304 (078304) z března 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 65 0201 (650201)
Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

ČSN 38 6461 (386461)
Kyslíkovody

ČSN 73 0810 (730810)
Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

ČSN 01 8003 (018003)
Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 38 6405 (386405)
Plynová zařízení. Zásady provozu

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 07 83 04
  • ČSN 078304
  • ČSN 07 83 04 : 2011
  • ČSN 078304:2011
  • ČSN 07 8304:2011