Třída 0758 - Hořáky na plynná a kapalná paliva

Zobrazit obsah třídy 7 - Kotle

ČSN EN 676 (075802) - červenec 2020 aktuální vydání

Hořáky na plynná paliva s ventilátorem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.23t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 010 Kč

ČSN 07 5851 (075851) - duben 1973

Hořáky na kapalná paliva s ručním ovládáním

230 Kč

ČSN EN 226 (075855) - leden 1993

Rozprašovací hořáky na topné oleje. Rozměry pro připojení hořáků k vyvíječům tepla

125 Kč

ČSN EN 225-1 (075856) - duben 2008

Rozprašovací hořáky na kapalná paliva - Čerpadla a pohony pro hořáky na kapalná paliva - Připojovací rozměry - Část 1: Čerpadla pro hořáky na kapalná paliva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 225-2 (075856) - duben 2008

Rozprašovací hořáky na kapalná paliva - Čerpadla a pohony pro hořáky na kapalná paliva - Připojovací rozměry - Část 2: Pohony pro hořáky na kapalná paliva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 267 (075857) - červenec 2020 aktuální vydání

Hořáky na kapalná paliva s ventilátorem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 23553-1 (075870) - červenec 2023 aktuální vydání

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče na kapalná paliva - Zvláštní požadavky - Část 1: Automatické a poloautomatické uzavírací armatury

550 Kč

ČSN ISO 23550 (075871) - leden 2019 aktuální vydání

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Obecné požadavky

570 Kč

ČSN EN 293 (075880) - říjen 1994

Trysky na kapalná paliva s tlakovým rozprašováním. Základní požadavky. Zkoušení

230 Kč

ČSN EN 299 (075881) - březen 2010 aktuální vydání

Trysky na kapalná paliva s tlakovým rozprašováním - Stanovení úhlů a charakteristik rozprašování

190 Kč

ČSN EN 12514 (075890) - březen 2021

Součásti palivových systémů zařízení na kapalná paliva

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 710 Kč
foo