ČSN EN ISO 23553-1 (075870) Nové vydání

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče na kapalná paliva - Zvláštní požadavky - Část 1: Automatické a poloautomatické uzavírací armatury

ČSN EN ISO 23553-1 Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče na kapalná paliva - Zvláštní požadavky - Část 1: Automatické a poloautomatické uzavírací armatury
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument stanovuje požadavky na bezpečnost, konstrukci a provedení a zkoušení automatických a poloautomatických uzavíracích armatur na kapalná paliva.
Norma platí pro automatické a poloautomatické uzavírací armatury, které:
- jsou běžně uzavřeny;
- se používají ve spalovacích zařízeních pro přerušení průtoku kapalného paliva s prodlevou nebo bez prodlevy při uzavírání;
- jsou určeny pro topné oleje bez benzínu (např. lehký topný olej ze střední frakce destilace, ropa, těžký topný olej nebo petrolej);
POZNÁMKA 1 - Pro jiné typy topných olejů (např. topné oleje na bázi odpadních olejů) mohou být mezi výrobcem a zkušebnou dohodnuty doplňující zkušební metody.
POZNÁMKA 2 - Topné oleje z procesů ropné rafinace jsou v ISO 8216-99 zatříděny jako ISO-F-D a jsou součástí zařízení, které má jinou funkci (funkce), např. palivová čerpadla. V takovém případě zkušební metody platí pro ty části nebo součásti zařízení, které jsou součástí automatických a poloautomatických uzavíracích armatur, tj. těch částí, které jsou nezbytné pro zajištění funkce uzavírání.
- se používají u hořáků nebo ve spotřebičích na kapalná paliva;
- jsou přímo nebo nepřímo ovládány elektricky nebo mechanickými či hydraulickými prostředky;
- jsou nebo nejsou vybaveny indikátory uzavřené polohy.
Tento dokument se týká pouze zkoušení typu.

Označení ČSN EN ISO 23553-1 (075870)
Katalogové číslo 517300
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 7. 2023
Datum účinnosti 1. 8. 2023
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8596135173006
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 23553-1 (075870) z září 2022
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo