Třída 0785 - Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů

Zobrazit obsah třídy 7 - Kotle

ČSN EN 1089-3 (078500) - únor 2012 aktuální vydání

Lahve na přepravu plynů - Označování lahví na plyny (vyjma LPG) - Část 3: Barevné značení

230 Kč

ČSN EN ISO 13769 (078500) - únor 2019 aktuální vydání

Lahve na plyny - Značení ražením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 7225 (078501) - prosinec 2007

Lahve na přepravu plynů - Bezpečnostní nálepky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.13t

405 Kč

ČSN EN ISO 21007-1 (078512) - únor 2006

Plynové lahve - Identifikace a značení s použitím vysokofrekvenční technologie - Část 1: Referenční struktura a terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21007-2 (078512) - červenec 2016 aktuální vydání

Lahve na plyny - Identifikace a značení s použitím vysokofrekvenční technologie - Část 2: Číslovací schémata pro vysokofrekvenční identifikaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ISO 4705 (078516) - prosinec 1997

Znovuplnitelné ocelové bezešvé láhve na plyny

350 Kč

ČSN EN 1442 (078518) - listopad 2017 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované ocelové lahve na přepravu LPG - Návrh a konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 12816 (078519) - červenec 2011 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné lahve na přepravu LPG - Likvidace

190 Kč

ČSN EN ISO 13341 (078520) - květen 2011 aktuální vydání

Lahve na přepravu plynů - Montáž ventilů na lahve na plyn

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.15t

255 Kč

ČSN EN 1964-3 (078521) - leden 2001

Lahve na přepravu plynů - Technické podmínky pro navrhování a konstrukci znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví na plyny s vodním objemem od 0,5 litru do 150 litrů včetně - Část 3: Bezešvé ocelové lahve vyrobené z korozivzdorných ocelí s hodnotami Rm nižšími než 1100 MPa

440 Kč

ČSN EN ISO 9809-1 (078521) - srpen 2020 aktuální vydání

Lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny - Část 1: Lahve a velkoobjemové lahve ze zušlechtěné oceli s mezí pevnosti v tahu menší než 1 100 MPa

550 Kč

ČSN EN ISO 9809-2 (078521) - březen 2021 aktuální vydání

Lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny - Část 2: Lahve a velkoobjemové lahve ze zušlechtěné oceli s mezí pevnosti v tahu 1 100 MPa nebo větší

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.21t

570 Kč

ČSN EN ISO 9809-3 (078521) - duben 2021 aktuální vydání

Lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny - Část 3: Lahve a velkoobjemové lahve z normalizačně žíhané oceli

550 Kč

ČSN EN ISO 9809-4 (078521) - červen 2023

Lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny - Část 4: Lahve z korozivzdorné oceli s hodnotou Rm menší než 1 100 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 13293 (078523) - květen 2003

Lahve na přepravu plynů - Technické podmínky pro navrhování a konstrukci znovuplnitelných bezešvých lahví na plyny z normalizačně žíhaných uhlíko-manganových ocelí s vodním objemem do 0,5 litru včetně pro stlačené, zkapalněné a pod tlakem rozpuštěné plyny a do 1 litru včetně pro oxid uhličitý

440 Kč

ČSN EN ISO 7866 (078524) - únor 2013

Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé lahve na plyny z hliníkových slitin - Návrh, konstrukce a zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.14t, A1 7.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

800 Kč

ČSN EN ISO 11120 (078525) - leden 2016 aktuální vydání

Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé ocelové velkoobjemové lahve s vodním objemem mezi 150 l a 3 000 l - Návrh, konstrukce a zkoušení

440 Kč

ČSN EN 13322-1 (078526) - říjen 2003

Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné ocelové svařované lahve na plyny - Návrh a konstrukce - Část 1: Uhlíkové oceli

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.06t

505 Kč

ČSN EN 13322-2 (078526) - říjen 2003

Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné ocelové svařované lahve na plyny - Návrh a konstrukce - Část 2: Nerezavějící oceli

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.07t

505 Kč

ČSN EN 12862 (078527) - květen 2001

Lahve na přepravu plynů - Technické podmínky pro výpočet a konstrukci znovuplnitelných svařovaných lahví na plyny z hliníkových slitin

550 Kč

ČSN EN 14208 (078528) - listopad 2004

Lahve na přepravu plynů - Technické podmínky pro svařované ocelové tlakové sudy na plyny o objemu do 1 000 litrů včetně - Návrh a konstrukce

440 Kč

ČSN EN ISO 11623 (078529) - listopad 2016

Lahve na plyny - Konstrukce z kompozitních materiálů - Periodická kontrola a zkoušení

Norma bude zrušena k 1. březnu 2024 (přejít na náhradu).

350 Kč

ČSN EN ISO 11623 (078529) - únor 2024 nové vydání

Lahve na plyny - Konstrukce z kompozitních materiálů - Periodická kontrola a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 1802 (078532) - říjen 2002

Lahve na přepravu plynů - Periodická kontrola a zkoušení bezešvých lahví z hliníkových slitin

440 Kč

ČSN EN 1803 (078533) - říjen 2002

Lahve na přepravu plynů - Periodická kontrola a zkoušení svařovaných lahví z uhlíkových ocelí

340 Kč

ČSN EN 1968 (078534) - říjen 2002

Lahve na přepravu plynů - Periodická kontrola a zkoušení bezešvých ocelových lahví

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.06t

505 Kč

ČSN EN 12245 (078535) - listopad 2022 aktuální vydání

Lahve na přepravu plynů - Plně ovinuté kompozitové lahve

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 22435 (078535) - únor 2008

Lahve na plyny - Ventily lahví se zabudovanými redukčními ventily - Požadavky a zkoušení typu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.13t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

780 Kč

ČSN EN 12257 (078536) - říjen 2002

Lahve na přepravu plynů - Bezešvé, částečně ovinuté kompozitové lahve

350 Kč

ČSN EN ISO 20475 (078537) - červenec 2021

Lahve na plyn - Svazky lahví - Periodická kontrola a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 23088 (078537) - červenec 2021

Lahve na plyny - Periodická kontrola a zkoušení svařovaných ocelových tlakových sudů - Objem do 1 000 l

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 14638-1 (078538) - leden 2007

Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné ocelové svařované nádoby s objemem nepřekračujícím 150 litrů - Část 1: Ocelové lahve svařované z austenitických nerezavějících ocelí vyráběné experimentálními metodami k oprávnění návrhu

350 Kč

ČSN EN 14638-3 (078538) - duben 2011

Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné svařované nádoby o objemu nejvýše 150 litrů - Část 3: Svařované lahve z uhlíkové oceli vyrobené podle návrhu podloženého experimentálními metodami

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.12t

370 Kč

ČSN EN ISO 16148 (078539) - listopad 2016 aktuální vydání

Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé ocelové lahve na plyny a velkoobjemové lahve na plyny - Zkoušení akustickou emisí (AT) a následné zkoušení ultrazvukem (UT) při periodické kontrole a zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.20t

475 Kč

ČSN EN ISO 18119 (078540) - červen 2019

Lahve na plyny - Bezešvé lahve a velkoobjemové lahve ocelové a ze slitiny hliníku na plyny - Periodická kontrola a zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.21t

675 Kč

ČSN EN ISO 10462 (078542) - srpen 2014

Lahve na plyny - Lahve na acetylen - Periodická kontrola a údržba

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.19t, A1 2.20t

485 Kč

ČSN EN 16753 (078543) - prosinec 2016

Lahve na plyny - Periodická kontrola a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových velkoobjemových lahví na stlačené plyny, s vodním objemem od 150 l do 3 000 l, prováděné in situ (bez demontáže)

340 Kč

ČSN EN ISO 24431 (078544) - červen 2017

Lahve na plyny - Bezešvé, svařované a kompozitové lahve na stlačené a zkapalněné plyny (vyjma acetylenu) - Kontrola v době plnění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12205 (078545) - březen 2002

Lahve na přepravu plynů - Kovové lahve na plyny pro jedno použití

340 Kč

ČSN EN ISO 11118 (078546) - květen 2016

Nádoby na plyny - Jednorázové kovové nádoby na plyny - Specifikace a metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

670 Kč

ČSN EN 16509 (078547) - duben 2015

Lahve na přepravu plynů - Malé ocelové lahve na jedno použití, o objemu nejvýše 120 ml, k přepravě stlačených nebo zkapalněných plynů (kompaktní lahve) - Návrh, konstrukce, plnění a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10460 (078548) - duben 2019

Lahve na plyny - Svařované lahve na plyny ze slitiny hliníku, z uhlíkové a korozivzdorné oceli - Periodická kontrola a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 10961 (078551) - červen 2020 aktuální vydání

Lahve na plyny - Svazky lahví - Návrh, výroba, zkoušení a kontrola

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13807 (078552) - srpen 2017 aktuální vydání

Lahve na přepravu plynů - Bateriová vozidla a víceprvkové kontejnery na plyn (MEGC) - Konstrukce, výroba, identifikace a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17339 (078553) - prosinec 2020

Lahve na přepravu plynů - Plně ovinuté uhlíkové kompozitové lahve a velkoobjemové lahve na vodík

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 16964 (078560) - listopad 2020

Lahve na plyny - Sestavy pružných hadic - Specifikace a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč
foo