ČSN EN 1803 (078533)

Lahve na přepravu plynů - Periodická kontrola a zkoušení svařovaných lahví z uhlíkových ocelí

ČSN EN 1803 Lahve na přepravu plynů - Periodická kontrola a zkoušení svařovaných lahví z uhlíkových ocelí
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 23 "Lahve na přepravu plynů", jejíž sekretariát je v BSI. Tato evropská norma určuje požadavky na periodickou kontrolu a zkoušení svařovaných lahví na plyny z uhlíkových ocelí o vodním objemu od 0,5 l do 150 l, používané na stlačené a pod tlakem zkapalněné plyny. Tato norma se smí rovněž použít i na lahve o menším vodním objemu než 0,5 litru. Tato evropská norma stanovuje požadavky na periodickou kontrolu a zkoušení k ověření úplnosti lahví na plyny a určení, že lahve mohou být vráceny do dalšího oběhu. Hlavním záměrem je sjed-nocení plánování periodické kontroly a zkušebních postupů u dokončených lahví, které smí být po zkoušení opětně používány. Rovněž vymezuje postupy k zajištění volného pohybu existujících lahví mezi členskými státy EU (viz příloha A). Tato norma je použitelná především pro technické plyny vyjma LPG, avšak může být použita i pro ně. Pro lahve na LPG se však doporučuje jako vhodnější EN 1440. Tuto normu nelze použít na periodickou kontrolu a zkoušení lahví na acetylen nebo kompozitové a ocelové lahve na plyny (částečně nebo zcela ovíjené).
Tato evropská norma odkazuje na předpisy týkající se přepravy nebezpečného zboží (ADR a RID). Byla připravena na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje cíle systému Nařízení pro přepravu nebezpečného zboží.

Označení ČSN EN 1803 (078533)
Katalogové číslo 65594
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 10. 2002
Datum účinnosti 1. 11. 2002
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963655949
Dostupnost skladem (tisk na počkání)