Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN 07 0240 (070240)

Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení

Objednat


Cena: 858 Kč
včetně 10 % DPH
ks

Zobrazit všechny normy ze třídy 0702 Názvosloví, hodnoty, výkony a typy kotlů

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Anotace obsahu normy

Tato norma je v článcích 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.5, 4.3.2 podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná v oblasti působnosti MV ČR a MV SR, a v článcích 4.1.1, 4.3.1, 4.5.1 podle ustanovení téhož zákona v oblasti působnosti ČÚBP a SÚBP na základě jejich požadavku. Velmi rozsáhlá technická norma (cca 30 stran) s mnoha normativními přílohami, označenými A až Y. normalizuje jednak názvosloví a třídění, jednak technické požadavky a jejich zkoušení. V čl.4.1.3 jsou stanoveny požadavky na bezpečnost a hygienu, a to v pěti článcích, které se týkají elektrické bezpečnosti, ochranných krytů, povrchových teplot, sil potřebných k ovládání (jen obecně) a konečně (4.1.3.4) hladiny zvuku A, která při provozu nesmí převýšit 55 dB u kotlů, určených pro obytné nebo společenské místnosti, 65 dB u kotle, určeného pro domovní kotelny a 85 dB v ostatních případech. Bezpečnostní požadavky jsou kromě toho obsaženy ještě v čl.4.1.6 (elektrická zařízení) a 4.1.7 ( zabezpečovací zařízení). Dále jsou zvláštní požadavky stanoveny na kotle na pevná paliva (4.2), kotle na kapalná a plynná paliva, a to ve všech případech i s ohledem na bezpečnost a bygienu. (Např. v čl.4.4.11 a 4.,4.12 se udávají hodnoty CO a NOx u kotlů na kapalná paliva, a v čl.4.5.3.7 a 4.5.3.8 hodnoty CO a NOx u kotlů na plynná paliva.) Pro některé z uvedených požadavků jsou normalizovány i zkoušky, např. pro hluk je to v čl.5.6.15 (zpravidla podle ČSN 01 1603 až ČSN 01 1606). Podobně pro zkoušení spalin platí např. čl.5.6.14, 5.7.20, 5.7.23 apod. ČÚBP a SÚBP zezávaznily čl.4.1.1, 4.3.1 a 4.5.1, které se týkají konstrukčního provedení. MV ČR a MV SR kromě toho i články, které se týkají pevnosti, těsnosti, již zmíněné bezpečnosti a hygieny a zabezpečovacích a ovládacích členů. ČSN 07 0240 byla vydána v lednu 1993. Nahradila ČSN 07 0240 z 7.8.1986 v celém rozsahu.
"Změnou 1)-5/1994" se s účinností od června 1994 omezuje platnost této normy a doplňuje jedna souvisící norma.

Označení ČSN 07 0240 (070240)
Katalogové číslo 32654
Cena 570 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 1. 1993
Datum účinnosti 1. 2. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8590963326542
Změny a opravy Z1 5.94t, Z2 8.95t, Z3 6.96t, Z4 3.97t, Z5 12.97t, Z6 7.99t, Z7 2.00t, Z8 9.00t, Z9 3.02t
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN 07 02 40
  • ČSN 070240
  • ČSN 07 02 40 : 1993
  • ČSN 070240:1993
  • ČSN 07 0240:1993