ČSN 07 0710 (070710)

Provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů

Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro provoz parních a horkovodních kotlů s konstrukčním tlakem vyšším než 0,15 MPa a s teplotou vody převyšující bod jejího varu při tomto tlaku, s výjimkou kotlů o celkovém vnitřním objemu do 10 litrů (u nichž součin z konstrukčního tlaku v MPa zmenšeného o 0,1 a celkového vnitřního objemu v litrech je nejvýše 10(, jakož i s výjimkou kotlů na lokomotivách a jiných železničních vozidlech, nad kterými vykonává dozor ministerstvo dopravy. Norma obsahuje též některá ustanovení týkající se pozorovatelů kotlů a kvalifikace osob, jež budou později řešena předpisy státního odborného dozoru. Výjimky z této normy povolují orgány SOD uvedené v § 3 odst. 2), písm. a) a b) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Rozsáhlá norma obsahuje zvlášť podrobné pokyny pro provoz, obsluhu a údržbu kotlů (čl. 5 - 156). Jsou v nich uvedeny velmi četné přímé pokyny pro bezpečnou práci i pro prevenci havárie. Významné jsou i organizační pokyny pro obsluhu i provádění revizí kotlů. V přílohách k normě jsou vzory přihlášky k topičské zkoušce a topičského průkazu. ČSN 07 0710 byla schválena 9.6.1975 a nabyla účinnosti od 1.5.1977. Nahradila ČSN 07 0710 z r.1963. (Poznámka: Údaj o zrušení platnosti starší ČSN 07 0710 nebyl v nově vydané normě uveden. Vyhlášen byl dodatečně, formou "změny a)" z dubna 1977.)
"Změnou a)-4/1977" se s účinností od 1.5.1977 provádí v normě drobné úpravy.
"Změnou b)-5/1978" se s účinností od 1.8.1978 provádějí další malé úpravy a doplňují některé souvisící předpisy, platné v SSR.
"Změnou c)-6/1985" se s účinností od 1.8.19859 provádí v normě další drobné úpravy.

Označení ČSN 07 0710 (070710)
Katalogové číslo 739
Cena 440 Kč440
Datum schválení 9. 6. 1975
Datum účinnosti 1. 5. 1977
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A5
EAN kód 8590963007397
Změny a opravy Za 4.77, Zb 5.78, Zc 6.85
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 69 0012 (690012)
Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky

ČSN 07 0000 (070000)
Názvosloví parních a horkovodních kotlů

ČSN 07 7401 (077401)
Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa

ČSN 07 0711 (070711)
Provoz zařízení pro úpravu vody

ČSN EN 12953-6 (077853)
Válcové kotle - Část 6: Požadavky na výstroj kotle

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 07 07 10
  • ČSN 070710
  • ČSN 07 07 10 : 1975
  • ČSN 070710:1975
  • ČSN 07 0710:1975
foo