ČSN 07 0414-1 (070414)

Bezpečnostní technika. Kotle parní a horkovodní. Všeobecné požadavky na pevnostní výpočet

ČSN 07 0414-1 Bezpečnostní technika. Kotle parní a horkovodní. Všeobecné požadavky na pevnostní výpočet
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 5307-85 s čs. doplňkem, který se týká kotlů, které byly v době účinnosti normy již rozpracovány. Norma RVHP platí pro parní kotle s pracovním přetlakem nad 0,07 MPa a pro horkovodní kotle s teplotou vody nad 115°C a stanoví všeobecné požadavky na pevnostní výpočet základních částí kotle: bubnů, ekonomizérů, přehříváků páry, expandérů, chladičů páry, potrubí v kotli atd., které jsou provozovány pod tlakem a namáhány nárazovým nebo opakovaným statickým tlakem. Výpočet se provádí za účelem volby jejich základních rozměrů. Jsou normalizovány zejména výpočtový přetlak, výpočtová teplota stěny, dovolené napětí a tloušťka stěny a přídavky. Poslední, jednočlánková kap. 6 obsahuje ustanovení o součinitelích bezpečnosti (odkazem na 3. díl této normy). ČSN 07 0414-1 byla schválena 14.3.1988 a nabyla účinnosti od 1.1.1989. Nahradila spolu s částmi 2 a 3 části 1 až 13 ČSN 07 0414 z 22.7.1975.

Označení ČSN 07 0414-1 (070414)
Katalogové číslo 24797
Cena 190 Kč190
Datum schválení 14. 3. 1988
Datum účinnosti 1. 1. 1989
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963247977
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 07 0414-2 (070414)
Bezpečnostní technika. Kotle parní a horkovodní. Výpočet tloušťky stěny součástí

ČSN 07 0414-3 (070414)
Bezpečnostní technika. Kotle parní a horkovodní. Stanovení součinitele pevnosti pro výpočet tloušťky stěny součástí

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 070414-1
  • ČSN 07 04 14-1
foo