ČSN EN 305 (696305)

Výměníky tepla - Definování výkonnosti výměníků tepla a všeobecné metody zkoušek pro stanovení výkonnosti výměníků tepla

ČSN EN 305 Výměníky tepla - Definování výkonnosti výměníků tepla a všeobecné metody zkoušek pro stanovení výkonnosti výměníků tepla
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 305:1997. Evropská norma EN 305:1997 má status české technické normy. Norma definuje všeobecné pojmy a výpočty používané při stanovení výkonu výměníků tepla včetně související teorie a všeobecných zkušebních postupů. Tato evropská norma se vztahuje na výměníky tepla klasifikované podle všeobecného uspořádání přenosu tepla specifikovaného podle typů ploch přenosu tepla v 4.1 a 4.2 prEN 247 (prEN 247 nezavedena, nahrazena EN 247, zavedené v ČR jako ČSN EN 247). Evropská norma (ČSN) EN 305 se použije, je-li na ni odkaz v jiných evropských normách. Přednostně se musí používat tyto normy. Postupy při měření uvedených veličin a parametrů jsou v (ČSN) EN 305 podrobně popsány. Norma obsahuje tyto kapitoly: Kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Značky a zkratky, kapitolu 4 - Výkonnost, definice a význam, kapitolu 5 - Parametry výkonnosti, kapitolu 6 - Všeobecná informace o zkušebních postupech a informativní Přílohy A a B. ČSN EN 305 (69 6305) byla vydána v květnu 1998. Nahradila ČSN P ENV 305 (69 6305) z března 1994.

Označení ČSN EN 305 (696305)
Katalogové číslo 52391
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 5. 1998
Datum účinnosti 1. 6. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963523910
Tato norma nahradila ČSN P ENV 305 (696305) z března 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)