Třída 6900 - Názvosloví, předpisy, značky

Zobrazit obsah třídy 69 - Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN 69 0000 (690000) - leden 1984

Názvosloví strojního zařízení pro chemický průmysl a pro průmysl zpracování ropy

1 390 Kč

ČSN EN 764-1 +A1 (690004) - listopad 2019 aktuální vydání

Tlaková zařízení - Část 1: Slovník

440 Kč

ČSN EN 764-2 (690004) - srpen 2012 aktuální vydání

Tlaková zařízení - Část 2: Veličiny, značky a jednotky

125 Kč

ČSN EN 764-4 (690004) - říjen 2015 aktuální vydání

Tlaková zařízení - Část 4: Zpracování technických dodacích podmínek pro kovové materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 764-5 (690004) - prosinec 2015 aktuální vydání

Tlaková zařízení - Část 5: Dokumenty kontroly materiálů a shoda s materiálovou specifikací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 764-7 (690004) - leden 2003

Tlaková zařízení - Část 7: Bezpečnostní systémy pro netopená tlaková zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.05t, Oprava 2 8.07t

390 Kč

ČSN P CEN/TS 764-8 (690004) - únor 2017

Tlaková zařízení a sestavy - Část 8: Tlaková zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 247 (690006) - květen 1998

Výměníky tepla - Terminologie

340 Kč

ČSN 69 0010-1-1 (690010) - říjen 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 1.1: Základní část. Všeobecná ustanovení a terminologie

125 Kč

ČSN 69 0010-10-1 (690010) - listopad 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Smaltované nádoby. Část 10.1: Základní požadavky

65 Kč

ČSN 69 0010-11 (690010) - srpen 1996

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 11: Vysokotlaké tlustostěnné nádoby. Technické požadavky

230 Kč

ČSN 69 0010-12 (690010) - listopad 1994

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 12: Kulové tlakové nádoby

340 Kč

ČSN 69 0010-2-1 (690010) - květen 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 2.1: Kategorizace nádob

65 Kč

ČSN 69 0010-3-1 (690010) - září 1996 aktuální vydání

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 3.1: Materiál

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.98t

415 Kč

ČSN 69 0010-4-1 (690010) - duben 1988

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Úvodní část

65 Kč

ČSN 69 0010-4-10 (690010) - duben 1988

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Rovná vyztužená kruhová dna a víka

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.94, Z2 5.00t

222 Kč

ČSN 69 0010-4-11 (690010) - duben 1988

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Rovná obdélníková a eliptická dna a víka

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.94, Z2 5.00t

157 Kč

ČSN 69 0010-4-12 (690010) - leden 1998 aktuální vydání

Tlakové nádoby stabilní - Technická pravidla - Výpočet pevnosti - Část 4-12: Vyztužování otvorů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

405 Kč

ČSN 69 0010-4-13 (690010) - květen 1990

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Trubkové výměníky tepla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.94, Z2 5.00t

565 Kč

ČSN 69 0010-4-14 (690010) - únor 1990

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Sférická dna a víka bez lemu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

222 Kč

ČSN 69 0010-4-15 (690010) - duben 1988

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Vrchlíkové víko a dělený zámek plovoucí hlavy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.94, Z2 5.00t

157 Kč

ČSN 69 0010-4-16 (690010) - květen 1991

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Komory vzduchových chladičů

350 Kč

ČSN 69 0010-4-17 (690010) - květen 1991

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Duplikátorové pláště

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

565 Kč

ČSN 69 0010-4-18 (690010) - květen 1990

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Přírubové spoje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 8.94t, Z2 5.00t

507 Kč

ČSN 69 0010-4-19 (690010) - únor 1990

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Vlnové kompenzátory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

222 Kč

ČSN 69 0010-4-2 (690010) - červenec 1997 aktuální vydání

Tlakové nádoby stabilní - Technická pravidla - Výpočet pevnosti - Část 4.2: Všeobecná část pro nádoby z oceli

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

222 Kč

ČSN 69 0010-4-20 (690010) - únor 1990

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Nízkocyklová únava částí nádob

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

372 Kč

ČSN 69 0010-4-21 (690010) - květen 1990

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Opěrné uzly nádob

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

505 Kč

ČSN 69 0010-4-22 (690010) - únor 1990

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Namáhání vysokých svislých nádob od větru a seismických účinků

340 Kč

ČSN 69 0010-4-23 (690010) - únor 1990

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Nosné části vysokých svislých nádob

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 7.91t, Z2 5.00t

447 Kč

ČSN 69 0010-4-25 (690010) - listopad 1992

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Část 4.25: Vysokotlaké nádoby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

372 Kč

ČSN 69 0010-4-26 (690010) - září 1992

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Část 4.26: Závěsné čepy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

157 Kč

ČSN 69 0010-4-27 (690010) - březen 1995

Tlakové nádoby stabilní technická pravidla. Výpočet pevnosti. Část 4.27: Určování dovoleného přetlaku tlakovou zkouškou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

255 Kč

ČSN 69 0010-4-3 (690010) - únor 1990

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Všeobecná část pro nádoby z barevných kovů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

157 Kč

ČSN 69 0010-4-4 (690010) - únor 1990

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Všeobecná část pro nádoby z litiny

125 Kč

ČSN 69 0010-4-5 (690010) - únor 1990

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Válcové části nádob

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.94, Z2 8.94t, Z3 5.00t

437 Kč

ČSN 69 0010-4-6 (690010) - říjen 1989

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Kuželové části nádob

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

382 Kč

ČSN 69 0010-4-7 (690010) - únor 1990

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Klenutá dna nádob

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.94, Z2 5.00t

222 Kč

ČSN 69 0010-4-8 (690010) - duben 1988

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Kulové pláště

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.94, Z2 5.00t

97 Kč

ČSN 69 0010-4-9 (690010) - říjen 1989

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Rovná nevyztužená kruhová dna a víka

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.94, Z2 5.00t

262 Kč

ČSN 69 0010-5-1 (690010) - prosinec 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.1: Základní požadavky

190 Kč

ČSN 69 0010-5-2 (690010) - prosinec 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.2: Výstroj tlakových nádob

190 Kč

ČSN 69 0010-5-3 (690010) - květen 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.3: Požadavky na značení

125 Kč

ČSN 69 0010-6-1 (690010) - březen 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výroba. Část 6.1: Základní požadavky na výrobu

190 Kč

ČSN 69 0010-6-2 (690010) - srpen 1996 aktuální vydání

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výroba. Část 6.2: Svařování

125 Kč

ČSN 69 0010-6-3 (690010) - březen 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výroba. Část 6.3: Součinitel hodnoty svarového spoje

65 Kč

ČSN 69 0010-6-4 (690010) - prosinec 1997 aktuální vydání

Tlakové nádoby stabilní - Technická pravidla - Výroba - Část 6.4: Kontrola svarových spojů

190 Kč

ČSN 69 0010-7-1 (690010) - březen 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Zkoušení a dokumentace. Část 7.1: Stavební a první tlaková zkouška

125 Kč

ČSN 69 0010-7-2 (690010) - březen 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Zkoušení. Část 7.2: Pasport

350 Kč

ČSN 69 0010-8-1 (690010) - listopad 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Nádoby pro teploty pod 0 °C. Část 8.1: Tlakové nádoby stabilní pracující při teplotě pod 0 °C

125 Kč

ČSN 69 0010-9-1 (690010) - březen 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konzervace a nátěry. Část 9.1: Základní ustanovení

65 Kč

ČSN 69 0012 (690012) - prosinec 1984

Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 9.89t, Z2 6.92, Z4 2.09t

695 Kč

ČSN 69 0015 (690015) - červen 1996

Nádoby stabilní kategorie 5. Technická pravidla

125 Kč

ČSN 69 0030 (690030) - květen 1990

Stroje pro zpracování kaučukových směsí a plastů. Bezpečnostní požadavky. Společná ustanovení

190 Kč
foo