ČSN 69 0010-1-1 (690010)

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 1.1: Základní část. Všeobecná ustanovení a terminologie

ČSN 69 0010-1-1 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 1.1: Základní část. Všeobecná ustanovení a terminologie
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je schvalována a vydávána po částech. Účelem tohoto postupu je zachovat přehlednost a logickou strukturu této rozsáhlé normy při předpokládaných změnách vyvolaných technickým pokrokem, změnou pouze části normy nebo jejím rozšířením o další části. Do vydání jednotlivých částí platí příslušná ustanovení ČSN 69 0010 z 27.10.1975 včetně všech změn a doplňků. ČSN 69 0010-1.1 stanoví rozsah platnosti, všeobecná ustanovení a názvosloví pro všechny části ČSN 69 0010, které platí pro volbu materiálu, výpočet pevnosti, konstrukci, výstroj, výrobu, zkoušení, přejímku a dokumentaci tlakových nádob stabilních a tlakových částí s nejvyšším pracovním přetlakem větším než 0,07 MPa. Tato norma neplatí pro: a) parní nebo horkovodní kotle včetně příslušenství, b) tlakové nádoby k dopravě plynů, c) nekovové tlakové nádoby, d) tlakové nádoby pracující s radioaktivními látkami, e) tlakové nádoby naplněné žíravými, jedovatými nebo výbušnými kapalinami, f) tlakové nádoby naplněné nežíravými, nejedovatými nebo nevýbušnými kapalinami a jakémkoliv pracovním přetlaku, h) potrubí, i) tlakové nádoby vytvořené z trubek i nekruhového průřezu, j) tlakové části strojů a technických zařízení, které nejsou samostatnými tlakovými nádobami, k) tlakové nádoby s tlakovými částmi tvářenými výbuchem, l) ohřevné a reakční pece chemického a petrochemického průmyslu, m) tlakové nádoby a prvky rozvodných zařízení vn, vvn a zvn, n) nádoby provozované na lodích, plovoucích nebo létajících prostředcích, o) zařízení na výrobu acetylénu, p) výměníky typu trubka s DN vnější trubky menším nebo rovným 150, r) pro hromadně nebo dlouhodobě opakovaným způsobem vyráběné tlakové nádoby, pokud pro ně platí jiná norma. Norma obsahuje pouze termíny a definice (celkem 15 článků, Za pozornost stojí základní definice v čl.2.1 Tlaková nádoba: Nádoba na jejíž stěny působí tlak pracovní látky; nádoba nemění své stanoviště nebo je přenosná, převozná popřípadě pojízdná a je trvale nebo přechodně spojena se zdrojem tlaku a neslouží k dopravě kapalin a plynů, vzniká spojením tlakových částí nádoby. Dále v čl.2.6 Pracovní přetlak: Vnitřní nebo vnější přetlak, který vzniká při normálním průběhu pracovního procesu. Současně pak čl.2.7 Nejvyšší pracovní přetlak: Nejvyšší hodnota vnějšího nebo vnitřního přetlaku, kterou smí přetlak v tlakové nádobě dosáhnout za provozu a na níž smí být také nejvýše nastaveno pojistné zařízení; pro pojistné ventily je nejvyšší pracovní přetlak roven otevíracímu přetlaku. Přípustné krátkodobé překročení nejvyššího pracovního přetlaku při otevírání pojistného ventilu na plný průtok se určuje podle ČSN 69 0010-5.2 (viz ČSN 69 0010-4.2). Konečně čl.2.15 Akreditovaná zkušebna materiálu: Zkušebna akreditovaná státem, jejíž zařízení je periodicky kontrolováno a přezkušováno. Jiné údaje ČSN 69 0010-1.1 neobsahuje. ČSN 69 0010-1.1 byla vydána v říjnu 1993. Nahrazuje úvodní ustanovení a články 1 až 23 ČSN 69 0010 z 27.10.1975 a v celém rozsahu nahrazuje ON 69 8027 z 10.8.1979.

Označení ČSN 69 0010-1-1 (690010)
Katalogové číslo 32213
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 10. 1993
Datum účinnosti 1. 11. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963322131
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 69 0010-2-1 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 2.1: Kategorizace nádob

ČSN 69 0010-5-3 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.3: Požadavky na značení

ČSN 69 0010-4-1 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Úvodní část

ČSN 69 0010-4-27 (690010)
Tlakové nádoby stabilní technická pravidla. Výpočet pevnosti. Část 4.27: Určování dovoleného přetlaku tlakovou zkouškou

ČSN 69 0010-5-2 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.2: Výstroj tlakových nádob

Další příbuzné normy

ČSN 69 0010-10-1 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Smaltované nádoby. Část 10.1: Základní požadavky

ČSN 69 0010-11 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 11: Vysokotlaké tlustostěnné nádoby. Technické požadavky

ČSN 69 0010-12 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 12: Kulové tlakové nádoby

ČSN 69 0010-2-1 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 2.1: Kategorizace nádob

ČSN 69 0010-3-1 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 3.1: Materiál

ČSN 69 0010-4-1 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Úvodní část

ČSN 69 0010-4-10 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Rovná vyztužená kruhová dna a víka

ČSN 69 0010-4-11 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Rovná obdélníková a eliptická dna a víka

ČSN 69 0010-4-12 (690010)
Tlakové nádoby stabilní - Technická pravidla - Výpočet pevnosti - Část 4-12: Vyztužování otvorů

ČSN 69 0010-4-13 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Trubkové výměníky tepla

ČSN 69 0010-4-14 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Sférická dna a víka bez lemu

ČSN 69 0010-4-15 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Vrchlíkové víko a dělený zámek plovoucí hlavy

ČSN 69 0010-4-16 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Komory vzduchových chladičů

ČSN 69 0010-4-17 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Duplikátorové pláště

ČSN 69 0010-4-18 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Přírubové spoje

ČSN 69 0010-4-19 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Vlnové kompenzátory

ČSN 69 0010-4-2 (690010)
Tlakové nádoby stabilní - Technická pravidla - Výpočet pevnosti - Část 4.2: Všeobecná část pro nádoby z oceli

ČSN 69 0010-4-20 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Nízkocyklová únava částí nádob

ČSN 69 0010-4-21 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Opěrné uzly nádob

ČSN 69 0010-4-22 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Namáhání vysokých svislých nádob od větru a seismických účinků

ČSN 69 0010-4-23 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Nosné části vysokých svislých nádob

ČSN 69 0010-4-25 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Část 4.25: Vysokotlaké nádoby

ČSN 69 0010-4-26 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Část 4.26: Závěsné čepy

ČSN 69 0010-4-27 (690010)
Tlakové nádoby stabilní technická pravidla. Výpočet pevnosti. Část 4.27: Určování dovoleného přetlaku tlakovou zkouškou

ČSN 69 0010-4-3 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Všeobecná část pro nádoby z barevných kovů

ČSN 69 0010-4-4 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Všeobecná část pro nádoby z litiny

ČSN 69 0010-4-5 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Válcové části nádob

ČSN 69 0010-4-6 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Kuželové části nádob

ČSN 69 0010-4-7 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Klenutá dna nádob

ČSN 69 0010-4-8 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Kulové pláště

ČSN 69 0010-4-9 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Rovná nevyztužená kruhová dna a víka

ČSN 69 0010-5-1 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.1: Základní požadavky

ČSN 69 0010-5-2 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.2: Výstroj tlakových nádob

ČSN 69 0010-5-3 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.3: Požadavky na značení

ČSN 69 0010-6-1 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výroba. Část 6.1: Základní požadavky na výrobu

ČSN 69 0010-6-2 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výroba. Část 6.2: Svařování

ČSN 69 0010-6-3 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výroba. Část 6.3: Součinitel hodnoty svarového spoje

ČSN 69 0010-6-4 (690010)
Tlakové nádoby stabilní - Technická pravidla - Výroba - Část 6.4: Kontrola svarových spojů

ČSN 69 0010-7-1 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Zkoušení a dokumentace. Část 7.1: Stavební a první tlaková zkouška

ČSN 69 0010-7-2 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Zkoušení. Část 7.2: Pasport

ČSN 69 0010-8-1 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Nádoby pro teploty pod 0 °C. Část 8.1: Tlakové nádoby stabilní pracující při teplotě pod 0 °C

ČSN 69 0010-9-1 (690010)
Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konzervace a nátěry. Část 9.1: Základní ustanovení

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 690010-1-1
  • ČSN 69 00 10-1-1