ICS 01.040.23 - Tekutinové systémy a součástky pro obecné použití (názvosloví)

ČSN 10 5010 (105010) - prosinec 1984

Názvosloví kompresorů

770 Kč

ČSN 10 7001 (107001) - červen 1987

Názvosloví ve vakuové technice

590 Kč

ČSN 11 0000 (110000) - prosinec 1994

Rozdělení a terminologie čerpadel

590 Kč

ČSN 11 0015 (110015) - březen 1994

Součásti strojních čerpadel. Terminologie

550 Kč

ČSN 11 9001 (119001) - duben 1988

Hydrostatické a pneumostatické mechanizmy. Parametry a veličiny. Názvy, značky a definice veličin

340 Kč

ČSN 11 9453 (119453) - srpen 1983

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Filtry a odlučovače pro hydraulické kapaliny. Termíny a definice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 10.85t, Zb 8.89

262 Kč

ČSN 13 3000 (133000) - srpen 1981

Armatury průmyslové. Názvosloví průmyslových armatur

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 5.89, Z2 9.96t

382 Kč

ČSN 13 4309-1 (134309) - duben 1993

Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 1: Termíny a definice

230 Kč

ČSN 69 0010-1-1 (690010) - říjen 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 1.1: Základní část. Všeobecná ustanovení a terminologie

125 Kč
foo