ICS 01.040.23 - Tekutinové systémy a součástky pro obecné použití (názvosloví)

ČSN EN ISO 7369 (028301) - listopad 2020 nové vydání

Potrubí - Kovové hadice a sestavy hadic - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10286 (078301) - říjen 2016 aktuální vydání

Lahve na plyny - Terminologie

550 Kč

ČSN 10 5010 (105010) - prosinec 1984

Názvosloví kompresorů

770 Kč

ČSN 10 7001 (107001) - červen 1987

Názvosloví ve vakuové technice

590 Kč

ČSN 11 0000 (110000) - prosinec 1994

Rozdělení a terminologie čerpadel

590 Kč

ČSN EN ISO 17769-1 (110001) - srpen 2013 aktuální vydání

Kapalinová čerpadla a čerpací zařízení - Obecné termíny, definice, veličiny, písemné značky a jednotky - Část 1: Kapalinová čerpadla

590 Kč

ČSN EN ISO 17769-2 (110001) - srpen 2013 aktuální vydání

Kapalinová čerpadla a čerpací zařízení - Obecné termíny, definice, veličiny, písemné značky a jednotky - Část 2: Čerpací systém

230 Kč

ČSN 11 0015 (110015) - březen 1994

Součásti strojních čerpadel. Terminologie

550 Kč

ČSN EN 12262 (113120) - září 1999

Hydrodynamická čerpadla - Technické dokumenty - Termíny a definice, rozsah dodávání, provedení

230 Kč

ČSN 11 9001 (119001) - duben 1988

Hydrostatické a pneumostatické mechanizmy. Parametry a veličiny. Názvy, značky a definice veličin

340 Kč

ČSN 11 9453 (119453) - srpen 1983

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Filtry a odlučovače pro hydraulické kapaliny. Termíny a definice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 10.85t, Zb 8.89

262 Kč

ČSN EN ISO 13349 (122001) - leden 2011 aktuální vydání

Ventilátory - Terminologie a kategorizace

440 Kč

ČSN EN 1333 (130009) - říjen 2006 aktuální vydání

Příruby a přírubové spoje - Potrubní součásti - Definice a volba PN

125 Kč

ČSN 13 3000 (133000) - srpen 1981

Armatury průmyslové. Názvosloví průmyslových armatur

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 5.89, Z2 9.96t

382 Kč

ČSN EN 736-1 (133001) - září 2018 aktuální vydání

Armatury - Terminologie - Část 1: Definice typů armatur

190 Kč

ČSN EN 736-2 (133001) - únor 2017 aktuální vydání

Armatury - Terminologie - Část 2: Definice součástí armatur

230 Kč

ČSN EN 736-3 (133001) - září 2008 aktuální vydání

Armatury - Terminologie - Část 3: Definice termínů

230 Kč

ČSN EN 15714-1 (133096) - červen 2010

Průmyslové armatury - Pohony - Část 1: Termíny a definice

190 Kč

ČSN 13 4309-1 (134309) - duben 1993

Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 1: Termíny a definice

230 Kč

ČSN EN 60534-1 (134510) - leden 2006 aktuální vydání

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 1: Terminologie pro regulační armatury a všeobecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 17248 (383379) - únor 2020

Vedení sítí pro dálkové vytápění a dálkové chlazení - Termíny a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8330 (635402) - listopad 2015 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Slovník

350 Kč

ČSN EN 1555-1 (646412) - duben 2011 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 1: Všeobecně

230 Kč

ČSN EN 764-1 +A1 (690004) - listopad 2019 aktuální vydání

Tlaková zařízení - Část 1: Slovník

440 Kč

ČSN 69 0010-1-1 (690010) - říjen 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 1.1: Základní část. Všeobecná ustanovení a terminologie

125 Kč

ČSN EN 14564 (699001) - únor 2020 aktuální vydání

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč