ICS 01.040 - Názvosloví

ČSN EN 16018 (015005) - květen 2012

Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Termíny používané při zkoušení ultrazvukem technikou phased array

340 Kč

ČSN EN 378-1 (140647) - říjen 2017 aktuální vydání

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby

550 Kč

ČSN 27 4010 (274010) - červenec 2016 aktuální vydání

Slovník elektrických výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků

945 Kč