ČSN 69 0015 (690015)

Nádoby stabilní kategorie 5. Technická pravidla

ČSN 69 0015 Nádoby stabilní kategorie 5. Technická pravidla
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma stanoví základní požadavky na volbu materiálu, výpočet pevnosti, konstrukci, výstroj, výrobu, zkoušení, přejímání a dokumentaci a platí pro stabilní svařované nádoby kategorie 5 ČSN 69 0010-2.1. Za nádobu kategorie 5 (dále jen nádobu) ve smyslu této normy se považují nádoby pracující s nejvyšším vnitřním nebo vnějším pracovním přetlakem do 0,07 MPa včetně. Norma neplatí pro: a) nádoby obsahující radioaktivní látky, b) nádoby určené pro dopravu kapalin a plynů, c) nádoby, jejichž vnitřní objem nepřevyšuje 100 litrů, d) nádoby z trubek i nekruhových průřezů s největším vnitřním rozměrem do 200 mm (měřeno v hlavních osách) bez sběračů, popř. se sběrači, je-li sběrač vytvořen z trubky i nekruhového průřezu s největším vnitřním rozměrem do 300 mm, e) nekovové nádoby, f) části strojů a technických zařízení, které nejsou samostatnými nádobami, g) velkoobjemové uskladňovací nádrže s pevnou a plovoucí střechou, h) nádoby na sypké hmoty, i) skladovací nádrže na pohonné hmoty , j) sériově hromadně vyráběné nádoby, pokud jsou pro ně zpracovány samostatné normy. Poměrně stručná norma stanoví - většinou jen odkazy na příslušné díly ČSN 60 0010 - zejména technické požadavky (kapitola 2), požadavky na materiál (kapitola 5), konstrukci a výstroj (kapitola 7), výrobu a zkoušení svarových spojů (kapitola 8 - doplněna v souladu s požadavky ČSN EN), tlakovou zkoušku (kapitola 9), dokumentaci (kapitola 10) a značení (kapitola 11). ČSN 69 0015 byla vydána v červnu 1996. Nahradila ČSN 69 0005 z května 1993.

Označení ČSN 69 0015 (690015)
Katalogové číslo 19695
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 6. 1996
Datum účinnosti 1. 7. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963196954
Tato norma nahradila ČSN 69 0005 (690005) z května 1993
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 69 00 15
  • ČSN 690015
  • ČSN 69 00 15 : 1996
  • ČSN 690015:1996
  • ČSN 69 0015:1996