Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 23.020.10 - Stabilní nádoby a nádrže

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
73699

ČSN EN 13636 (038358) - srpen 2005 aktuální vydání

Katodická ochrana kovových nádrží uložených v půdě a souvisících potrubí

440 Kč vč. DPH
25916

ČSN 25 7513 (257513) - říjen 1984

Stacionárne odmerné nádrže. Technické požiadavky a skúšanie

190 Kč vč. DPH
26583

ČSN 69 0010-6-4 (690010) - prosinec 1997 aktuální vydání

Tlakové nádoby stabilní - Technická pravidla - Výroba - Část 6.4: Kontrola svarových spojů

190 Kč vč. DPH
19695

ČSN 69 0015 (690015) - červen 1996

Nádoby stabilní kategorie 5. Technická pravidla

125 Kč vč. DPH
19906

ČSN 69 0830 (690830) - srpen 1996

Obslužné konstrukce svislých nádob

230 Kč vč. DPH
92515

ČSN EN 13575 (698045) - březen 2013 aktuální vydání

Termoplastické nádrže vyráběné z polyethylenu tvářeného ve vyfukovací nebo rotační formě - Nadzemní nádrže pro skladování chemikálií - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
61552

ČSN EN 12573-1 (698050) - září 2001

Svařované stabilní beztlakové termoplastické nádrže - Část 1: Všeobecné zásady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
59451

ČSN EN 12573-2 (698050) - březen 2001

Svařované stabilní beztlakové termoplastické nádrže - Část 2: Výpočet vertikálních válcových nádrží

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
59450

ČSN EN 12573-3 (698050) - březen 2001

Svařované stabilní beztlakové termoplastické nádrže - Část 3: Konstrukce a výpočet hranatých nádrží s jednoduchou stěnou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
59449

ČSN EN 12573-4 (698050) - březen 2001

Svařované stabilní beztlakové termoplastické nádrže - Část 4: Konstrukce a výpočet přírubových spojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
63511

ČSN EN 13280 (698080) - červen 2002

Podmínky pro jedno - a víceprostorové sklolaminátové nadzemní nádrže pro uskladnění studené vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
26582

ČSN 69 8119-1 (698119) - leden 1998

Nadzemní svařované ocelové nádrže s plochým dnem pro skladování ropy a kapalných ropných produktů - Část 1: Technické požadavky

550 Kč vč. DPH
72579

ČSN EN 14015 (698215) - květen 2005

Specifikace pro navrhování a výrobu nadzemních vertikálních válcových svařovaných ocelových nádrží s plochým dnem, zhotovovaných na místě provozování, určených pro skladování kapalin při teplotě okolí a vyšší

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč vč. DPH
77362

ČSN EN 14620-1 (698218) - březen 2007

Konstrukce a výroba na staveništi sestavovaných vertikálních válcových ocelových nádrží s plochým dnem pro skladování hluboce zchlazených kapalných plynů s provozní teplotou 0 °C až -165 °C - Část 1: Všeobecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
77363

ČSN EN 14620-2 (698218) - březen 2007

Konstrukce a výroba na staveništi sestavovaných vertikálních válcových ocelových nádrží s plochým dnem pro skladování hluboce zchlazených kapalných plynů s provozní teplotou 0 °C až -165 °C - Část 2: Kovové komponenty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
77364

ČSN EN 14620-3 (698218) - březen 2007

Konstrukce a výroba na staveništi sestavovaných vertikálních válcových ocelových nádrží s plochým dnem pro skladování hluboce zchlazených kapalných plynů s provozní teplotou 0 °C až -165 °C - Část 3: Betonové komponenty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
77365

ČSN EN 14620-4 (698218) - březen 2007

Konstrukce a výroba na staveništi sestavovaných vertikálních válcových ocelových nádrží s plochým dnem pro skladování hluboce zchlazených kapalných plynů s provozní teplotou 0 °C až -165 °C - Část 4: Izolační komponenty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
77366

ČSN EN 14620-5 (698218) - březen 2007

Konstrukce a výroba na staveništi sestavovaných vertikálních válcových ocelových nádrží s plochým dnem pro skladování hluboce zchlazených kapalných plynů s provozní teplotou 0 °C až -165 °C - Část 5: Zkoušení, vysoušení, čištění a ochlazování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
500944

ČSN EN 13160-5 (698220) - leden 2017 aktuální vydání

Systémy pro zjišťování netěsností - Část 5: Požadavky a metody zkoušení/posuzování pro měřicí systémy v nádrži a tlakové potrubní systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
67475

ČSN EN 12285-1 (698235) - prosinec 2003

Dílensky vyráběné ocelové nádrže - Část 1: Ležaté válcové nádrže s jednoduchou nebo dvojitou stěnou pro podzemní uskladňování hořlavých a nehořlavých kapalin znečišťujících vodu

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.19t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 30. dubnu 2020 (zobrazit náhrady).

1 302 Kč vč. DPH
505963

ČSN EN 12285-1 ed. 2 (698235) - leden 2019 aktuální vydání

Dílensky vyráběné ocelové nádrže - Část 1: Ležaté válcové nádrže s jednoduchou nebo dvojitou stěnou pro podzemní uskladňování hořlavých a nehořlavých kapalin znečišťujících vodu, s výjimkou topení a chlazení budov

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč vč. DPH
74398

ČSN EN 12285-2 (698235) - listopad 2005

Dílensky vyráběné ocelové nádrže - Část 2: Horizontální válcové nádrže s jednoduchou a dvojitou stěnou pro nadzemní uskladňování hořlavých a nehořlavých kapalin znečišťujících vodu

350 Kč vč. DPH
507899

ČSN EN 12285-3 (698235) - říjen 2019

Dílensky vyráběné ocelové nádrže - Část 3: Ležaté válcové nádrže s jednoduchou nebo dvojitou stěnou pro topení a chlazení budov určené pro podzemní uskladňování hořlavých a nehořlavých kapalin znečišťujících vodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
69573

ČSN EN 13121-1 (698921) - leden 2004

Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 1: Výchozí materiály - Technické a přejímací podmínky

340 Kč vč. DPH
70923

ČSN EN 13121-2 (698921) - srpen 2004 aktuální vydání

Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 2: Sendvičové materiály - Chemická odolnost

350 Kč vč. DPH
500412

ČSN EN 13121-3 (698921) - říjen 2016 aktuální vydání

Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 3: Návrh, výpočet a provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč vč. DPH
72709

ČSN EN 13121-4 (698921) - červen 2005

Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 4: Dodávání, instalování a údržba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
88729

ČSN EN 13341 +A1 (698941) - srpen 2011 aktuální vydání

Termoplastické stabilní nádrže pro nadzemní skladování topných olejů pro domácnosti, petroleje a motorové nafty - Nádrže z rotačně tvarovaného polyethylenu, foukáním tvarovaného polyethylenu a z aniontově polymerizovaného polyamidu 6 - Požadavky a zkušební metody

350 Kč vč. DPH
52625

ČSN EN 976-1 (698976) - červen 1998

Podzemní sklolaminátové nádrže - Horizontální válcové beztlakové nádrže pro skladování ropných kapalných paliv - Část 1: Požadavky a metody zkoušek pro nádrže s jednoduchou stěnou

230 Kč vč. DPH
52626

ČSN EN 976-2 (698976) - červenec 1998

Podzemní sklolaminátové nádrže - Horizontální válcové beztlakové nádrže pro skladování ropných kapalných paliv - Část 2: Doprava, manipulace, skladování a montáž nádrží s jednoduchou stěnou

340 Kč vč. DPH
52627

ČSN EN 977 (698977) - červenec 1998

Podzemní sklolaminátové nádrže - Postup pro vystavení vzorku jednostrannému působení kapaliny

125 Kč vč. DPH
53828

ČSN EN 978 (698978) - listopad 1998

Podzemní sklolaminátové nádrže - Stanovení součinitelů alfa a beta

190 Kč vč. DPH
500853

ČSN EN 13616-1 (699116) - prosinec 2016

Zabezpečovací zařízení proti přeplnění stabilních nádrží na kapalná paliva - Část 1: Zabezpečovací zařízení proti přeplnění s uzavíracím zařízením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
500856

ČSN EN 13616-2 (699116) - prosinec 2016

Zabezpečovací zařízení proti přeplnění stabilních nádrží na kapalná paliva - Část 2: Zabezpečovací zařízení proti přeplnění bez uzavíracího zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
505966

ČSN EN 16657 +A1 (699116) - leden 2019 aktuální vydání

Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Vybavení nádrží na přepravu pro zabezpečovací zařízení proti přeplnění stabilních nádrží

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH