ČSN 69 0030 (690030)

Stroje pro zpracování kaučukových směsí a plastů. Bezpečnostní požadavky. Společná ustanovení

ČSN 69 0030 Stroje pro zpracování kaučukových směsí a plastů. Bezpečnostní požadavky. Společná ustanovení
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro konstrukci, výrobu a provoz strojů na zpracování kaučukových směsí a plastů a jejich příslušenství. Platí i pro zařízení dovezená ze zahraničí. Neplatí pro stroje, používané výlučně k výrobě obuvi a pro hydraulické lisy na zpracování hmot teplem tvrditelných i netvrditelných (termosety a termoplasty). Výjimky povolují místně příslušné orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce. Jsou normalizovány nejen technické požadavky na stroj, ale i požadavky na pracoviště a rozmístění strojů. K této části normy je připojena příloha, vztahující se převážně k organizačním opatřením na pracovišti. Vedle bezpečnostních požadavků jsou (stručněji) uvedeny i hygienické, zejména na ochranu před hlukem, nadměrnou tepelnou zátěží, únikem škodlivých výparů a (to je málo obvyklé) na ochranu před ionizujícím a rtg zářením, pokud by tyto stroje byly vybaveny zařízeními např. k zjišťování vlastností materiálů pomocí záření apod. Za pozornost stojí v příloze uvedený kompletní soubor bezpečnostních i hygienických předpisů, které platily v době schválení normy. (Bohužel v citacích předpisů je řada nepřesností.) ČSN 69 0030 byla schválena 14.5.1990 a nabyla účinnosti od 1.1.1992. Nahradila ČSN 69 0030 z 1.12.1970.

Označení ČSN 69 0030 (690030)
Katalogové číslo 30569
Cena 190 Kč190
Datum schválení 14. 5. 1990
Datum účinnosti 1. 1. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963305691
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 69 00 30
  • ČSN 690030
  • ČSN 69 00 30 : 1990
  • ČSN 690030:1990
  • ČSN 69 0030:1990