ICS 83.200 - Zařízení pro průmysl pryže a plastů

ČSN EN ISO 483 (640020) - červen 2006 aktuální vydání

Plasty - Malé nádoby pro kondicionování a zkoušení s využitím vodných roztoků a udržování relativní vlhkosti na konstantní hodnotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13802 (640614) - prosinec 2015 aktuální vydání

Plasty - Ověřování zkušebních rázových strojů používajících rázové kyvadlo - Charpy, Izod a rázová houževnatost v tahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN 69 0030 (690030) - květen 1990

Stroje pro zpracování kaučukových směsí a plastů. Bezpečnostní požadavky. Společná ustanovení

190 Kč

ČSN EN 12301 (691286) - červen 2020 nové vydání

Stroje na zpracování plastů a pryže - Kalandry - Bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 1612 (691287) - duben 2020

Stroje na zpracování plastů a pryže - Reakční tvářecí stroje a zařízení - Bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1612-2 +A1 (691287) - únor 2009 aktuální vydání

Stroje pro zpracování plastů a pryže - Reakční tvářecí stroje - Část 2: Bezpečnostní požadavky na reakční tvářecí linky

340 Kč

ČSN EN 1417 (691288) - červen 2015 aktuální vydání

Stroje na zpracování plastů a pryže - Míchací dvouválce - Bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.16t

460 Kč

ČSN EN 289 (691289) - listopad 2014 aktuální vydání

Stroje na zpracování plastů a pryže - Lisovací tvářecí a přetlačovací stroje - Bezpečnostní požadavky

440 Kč

ČSN EN 12013 (691310) - prosinec 2018 aktuální vydání

Stroje pro zpracování plastů a pryže - Hnětací stroje - Bezpečnostní požadavky

570 Kč

ČSN EN 12012-1 (691602) - září 2019 aktuální vydání

Stroje na zpracování plastů a pryže - Rozmělňovací stroje - Část 1: Bezpečnostní požadavky na nožové granulátory a drtiče

340 Kč

ČSN EN 12012-2 +A2 (691602) - červen 2009 aktuální vydání

Stroje pro zpracování plastů a pryže - Rozmělňovací stroje - Část 2: Bezpečnostní požadavky na stroje pro přípravu granulátu z pásů

340 Kč

ČSN EN 12012-4 (691602) - leden 2020 aktuální vydání

Stroje na zpracování plastů a pryže - Rozmělňovací stroje - Část 4: Bezpečnostní požadavky na aglomerátory

340 Kč

ČSN EN 201 ed. 2 (691700) - červen 2010 aktuální vydání

Stroje pro zpracování plastů a pryže - Vstřikovací stroje - Bezpečnostní požadavky

590 Kč

ČSN EN 12409 +A1 (691701) - duben 2012 aktuální vydání

Stroje pro zpracování plastů a pryže - Tepelné tvářecí stroje - Bezpečnostní požadavky

440 Kč

ČSN EN 16474 (691730) - říjen 2015

Stroje na zpracování plastů a pryže - Stroje na vulkanizaci pneumatik - Bezpečnostní požadavky

590 Kč

ČSN EN 13418 (691750) - listopad 2013 aktuální vydání

Stroje pro zpracování plastů a pryže - Stroje pro navíjení fólií nebo pásů - Bezpečnostní požadavky

570 Kč

ČSN EN 15067 (691755) - srpen 2008

Stroje na zpracování pryže a plastů - Stroje na zpracování fólie na výrobu pytlů a sáčků - Bezpečnostní požadavky

350 Kč

ČSN EN 1114-1 (691809) - duben 2012 aktuální vydání

Stroje pro zpracování plastů a pryže - Šnekové vytlačovací stroje a vytlačovací linky - Část 1: Bezpečnostní požadavky na vytlačovací stroje

340 Kč

ČSN EN 1114-2 +A1 (691809) - červen 2009 aktuální vydání

Stroje pro zpracování plastů a pryže - Šnekové vytlačovací stroje a vytlačovací linky - Část 2: Bezpečnostní požadavky na čelní granulovací stroje

340 Kč

ČSN EN 1114-3 (691809) - březen 2020 aktuální vydání

Stroje pro zpracování plastů a pryže - Vytlačovací stroje a vytlačovací linky - Část 3: Bezpečnostní požadavky na odtahová zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 422 (691901) - únor 2010 aktuální vydání

Stroje pro zpracování plastů a pryže - Vyfukovací tvářecí stroje - Bezpečnostní požadavky

340 Kč

ČSN EN 14886 (692001) - říjen 2008

Stroje na zpracování pryže a plastů - Pásové řezačky na pěnové bloky - Bezpečnostní požadavky

770 Kč