ČSN EN 764-7 (690004)

Tlaková zařízení - Část 7: Bezpečnostní systémy pro netopená tlaková zařízení

ČSN EN 764-7 Tlaková zařízení - Část 7: Bezpečnostní systémy pro netopená tlaková zařízení
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 390 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument (EN 764-7:2002) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 54 "Netopené tlakové nádoby", jejíž sekretariát zajišťuje BSI za podpory technické komise CEN/TC 267 "Průmyslová potrubí". Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.
Tato evropská norma stanoví požadavky na bezpečnostní systémy ochraňující nádobu, sestavu nádob, potrubí nebo příslušenství před překročením provozních podmínek. Rovněž pokrývá indikátory a poplašnou výstroj vztahující se k bezpečnosti, signalizační a výstražná zařízení používaná v bezpečnostním systému.
Zařízení, spojené vzájemně potrubím přiměřeného objemu, bez možnosti jeho zablokování a neobsahujícího žádnou armaturu, která by mohla oddělit jakoukoliv část od bezpečnostního systému, může být považováno za jediný tlakový systém při zvažování požadavků na ochranu před překročením tlaku.
Bezpečnostní systémy zahrnují vnitřní spoje mezi chráněným zařízením a místem vypouštění. Toto místo může být buď výstupem do atmosféry nebo vstupem do uzavřeného určeného systému.
Rozsah této normy a její vztah k bezpečnostní výstroji a jiným ochranným zařízením popisovaným v PED (Evropská směrnice 97/23/EC) je uveden v příloze E.
Tato evropská norma sestává z následujících sedmi částí:
Část 1: Definice tlaku, teploty a objemu
Část 2: Veličiny, značky a jednotky
Část 3: Definice zúčastněných stran
Část 4: Pořízení technických dodacích podmínek pro materiály
Část 5: Všeobecné požadavky na výrobu materiálů, dodržování normy pro tlaková zařízení a kontrolní dokumentace
Část 6: Provozní instrukce
Část 7: Bezpečnostní systémy pro netopená tlaková zařízení.

Označení ČSN EN 764-7 (690004)
Katalogové číslo 66246
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 1. 2003
Datum účinnosti 1. 2. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963662466
Změny a opravy Oprava 1 5.05t, Oprava 2 8.07t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 69 0012 (690012)
Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky

ČSN EN 764-2 (690004)
Tlaková zařízení - Část 2: Veličiny, značky a jednotky

ČSN 07 0710 (070710)
Provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů

ČSN EN 1330-10 (015005)
Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 10: Termíny používané při vizuální kontrole

ČSN EN ISO 4126-1 (134310)
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 1: Pojistné ventily

Další příbuzné normy

ČSN EN 764-1 +A1 (690004)
Tlaková zařízení - Část 1: Slovník

ČSN EN 764-2 (690004)
Tlaková zařízení - Část 2: Veličiny, značky a jednotky

ČSN EN 764-4 (690004)
Tlaková zařízení - Část 4: Zpracování technických dodacích podmínek pro kovové materiály

ČSN EN 764-5 (690004)
Tlaková zařízení - Část 5: Dokumenty kontroly materiálů a shoda s materiálovou specifikací

ČSN P CEN/TS 764-8 (690004)
Tlaková zařízení a sestavy - Část 8: Tlaková zkouška

foo