ICS 45.060.10 - Trakční kolejová vozidla

ČSN EN 15153-1 (280121) - říjen 2020 aktuální vydání

Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení - Část 1: Čelní světlomety, poziční a koncová světla pro železniční vozidla

340 Kč

ČSN EN 15153-2 (280121) - duben 2021 nové vydání

Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení - Část 2: Výstražné houkačky pro železniční vozidla

230 Kč

ČSN EN 15153-3 (280121) - červenec 2020

Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení - Část 3: Vnější výstražná světelná zařízení pro městské dráhy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15153-4 (280121) - červenec 2020

Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení - Část 4: Vnější výstražná zvuková zařízení pro městské dráhy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15152 (280125) - únor 2020 aktuální vydání

Železniční aplikace - Čelní skla pro vlakové kabiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16507 (281514) - duben 2015

Železniční aplikace - Pozemní služby - Zařízení pro doplňování motorové nafty

230 Kč

ČSN EN 14813-1 +A1 (281521) - červen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Klimatizace stanoviště strojvedoucího/řidiče - Část 1: Parametry pohodlí

340 Kč

ČSN EN 14813-2 +A1 (281521) - červen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Klimatizace stanoviště strojvedoucího/řidiče - Část 2: Typové zkoušky

340 Kč

ČSN EN 15892 (281532) - září 2011

Železniční aplikace - Emise hluku - Měření hluku uvnitř kabiny strojvedoucího

230 Kč

ČSN EN 16186-1 +A1 (281551) - září 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 1: Antropometrická data a výhledové poměry

340 Kč

ČSN EN 16186-2 (281551) - prosinec 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 2: Sdružování obrazovek, ovládačů a ukazatelů

570 Kč

ČSN EN 16186-3 +A1 (281551) - říjen 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 3: Provedení zobrazovacích jednotek

770 Kč

ČSN EN 16186-4 (281551) - listopad 2019

Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 4: Rozmístění a přístup

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 50125-1 ed. 2 (333504) - únor 2015 aktuální vydání

Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 1: Drážní vozidla a jejich zařízení

230 Kč

ČSN EN 62864-1 (333540) - květen 2017

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Napájení s palubním systémem uchování energie - Část 1: Sériový hybridní systém

550 Kč

ČSN EN 50592 (333590) - červen 2017

Drážní zařízení - Zkoušky kolejových vozidel na elektromagnetickou kompatibilitu s počítači náprav

340 Kč

ČSN CLC/TS 50238-2 (333592) - květen 2021 nové vydání

Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 2: Kompatibilita s kolejovými obvody

440 Kč

ČSN CLC/TS 50238-3 (333592) - září 2014 aktuální vydání

Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 3: Kompatibilita s počítači náprav

230 Kč

ČSN EN 50238-1 (333592) - prosinec 2003

Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 1: Obecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.12t, Oprava 2 6.15t, Z1 7.20t

Norma bude zrušena k 9. září 2022 (přejít na náhradu).

422 Kč

ČSN EN 50238-1 ed. 2 (333592) - červenec 2020 aktuální vydání

Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 1: Obecně

440 Kč

ČSN EN 50239 ed. 2 (341525) - říjen 2018 aktuální vydání

Drážní zařízení - Systém dálkového rádiového řízení trakčního vozidla pro posun

230 Kč

ČSN EN 50463-1 ed. 2 (341566) - duben 2018 aktuální vydání

Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 1: Obecně

340 Kč

ČSN EN 50463-2 ed. 2 (341566) - duben 2018 aktuální vydání

Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 2: Měření energie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.19t

610 Kč

ČSN EN 50463-3 ed. 2 (341566) - duben 2018 aktuální vydání

Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 3: Zpracování dat

350 Kč

ČSN EN 50463-4 ed. 2 (341566) - duben 2018 aktuální vydání

Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 4: Komunikace

990 Kč

ČSN EN 50463-5 ed. 2 (341566) - duben 2018 aktuální vydání

Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 5: Posuzování shody

340 Kč

ČSN EN 50591 (341567) - prosinec 2019

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Specifikace a verifikace spotřeby energie

440 Kč

ČSN EN 60310 ed. 3 (341580) - prosinec 2016

Drážní zařízení - Trakční transformátory a tlumivky drážních vozidel

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.18t

590 Kč

ČSN EN 60349-1 ed. 2 (362205) - červenec 2011 aktuální vydání

Elektrická trakce - Točivé elektrické stroje pro kolejová a silniční vozidla - Část 1: Jiné stroje než střídavé motory napájené z elektronických měničů

550 Kč

ČSN EN 60349-2 ed. 2 (362205) - srpen 2011 aktuální vydání

Elektrická trakce - Točivé elektrické stroje pro kolejová a silniční vozidla - Část 2: Střídavé motory napájené z elektronických měničů

350 Kč

ČSN EN 62520 (362220) - březen 2012

Drážní zařízení - Elektrická trakce - Lineární asynchronní motory s krátkým primárem (LIM) napájené z výkonových měničů

350 Kč

ČSN 36 2255 (362255) - prosinec 1971

Elektrická trakční výzbroj. Elektrické přístroje hnacích vozidel

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 3.78t

615 Kč

ČSN EN 50206-1 ed. 2 (362312) - duben 2011

Drážní zařízení - Kolejová vozidla - Pantografové sběrače: Vlastnosti a zkoušky - Část 1: Pantografové sběrače proudu vozidel pro tratě celostátní

340 Kč

ČSN EN 50206-2 ed. 2 (362312) - duben 2011 aktuální vydání

Drážní zařízení - Kolejová vozidla - Pantografové sběrače: Vlastnosti a zkoušky - Část 2: Pantografové sběrače proudu vozidel metra a tramvají

340 Kč

ČSN EN 50317 ed. 2 (362313) - prosinec 2012 aktuální vydání

Drážní zařízení - Systémy odběru proudu - Požadavky na měření dynamické interakce mezi pantografovým sběračem a nadzemním trolejovým vedením a ověřování těchto měření

230 Kč

ČSN EN 50318 (362314) - květen 2003

Drážní zařízení - Systémy odběru proudu - Ověřování simulace dynamické interakce mezi pantografovým sběračem a nadzemním trolejovým vedením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.19t

Norma bude zrušena k 7. prosinci 2021 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 50367 ed. 2 (362315) - březen 2013

Drážní zařízení - Systémy sběračů proudu - Technická kriteria pro interakci mezi pantografovým sběračem a trolejovým vedením (pro dosažení volného přístupu)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.14t, A1 6.17t, Z1 5.21t

Norma bude zrušena k 27. červenci 2023 (přejít na náhradu).

617 Kč

ČSN 36 2324 (362324) - prosinec 1971

Elektrická výstroj trakčních vozidel. Nápravové sběrače proudu

125 Kč

ČSN EN 286-4 (695286) - březen 1996

Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík. Část 4: Tlakové nádoby ze slitin hliníku určené pro vzduchotlakové brzdy a pomocná pneumatická zařízení kolejových vozidel

440 Kč