ICS 45.060 - Železniční vozidla

ČSN 28 0001 (280001) - prosinec 1996

Kolejová vozidla železniční. Základní termíny a definice

550 Kč

ČSN 28 0082 (280082) - srpen 1997 aktuální vydání

Kolejová vozidla železniční - Číselné označování hnacích kolejových vozidel

125 Kč

ČSN 28 0101 (280101) - únor 2021 nové vydání

Technickobezpečnostní zkouška drážních vozidel

230 Kč

ČSN 28 0111 (280111) - říjen 1984

Kolejová vozidla. Motorové lokomotivy. Technické požadavky

350 Kč

ČSN 28 0112 (280112) - prosinec 1985

Kolejová vozidla. Motorové lokomotivy. Zkoušení a dodávání

230 Kč

ČSN 28 0312 (280312) - duben 1976

Obrysy pro kolejová vozidla s rozchodem 1435 a 1520 mm. Technické předpisy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 12.85t

615 Kč

ČSN 28 1300 (281300) - červen 1998 aktuální vydání

Tramvajová vozidla - Technické požadavky a zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.02t, Z2 12.06t

404 Kč

ČSN 28 1310 (281310) - listopad 1998

Vozy metra pro přepravu cestujících - Základní technické požadavky a zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.02t, Z2 12.06t

414 Kč

ČSN EN 16452 +A1 (284048) - duben 2021 nové vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové špalíky

945 Kč

ČSN EN IEC 60077-5 ed. 2 (341510) - červenec 2020

Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 5: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro pojistky vysokého napětí

350 Kč

ČSN EN 62621 (341536) - prosinec 2016

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická trakce - Speciální požadavky na kompozitní izolátory používané v soustavách trolejového vedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.17t

465 Kč

ČSN EN 62718 (341575) - září 2016

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Elektronické předřadníky pro DC napájení zářivkového osvětlení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 62625-2 (342671) - únor 2017

Elektronická drážní zařízení - Systém palubního záznamu jízdních dat - Část 2: Zkoušení shody

550 Kč