ČSN EN 14373 ed. 2 (389681) Aktuální vydání

Systémy pro potlačení výbuchu

ČSN EN 14373 ed. 2 Systémy pro potlačení výbuchu
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanoví základní požadavky pro navrhování a aplikaci systémů pro potlačení výbuchu. Tato evropská norma rovněž stanoví metody pro hodnocení účinnosti a použití systému proti výbuchu pro objekty ve větším měřítku pro definované výbuchové podmínky. Norma platí pro:
- obecné požadavky na části systému pro potlačení výbuchu;
- hodnocení účinnosti systému pro potlačení výbuchu;
- hodnocení rozšíření konfigurace systému pro potlačení výbuchu pro větší objemy, než byly zkoušeny;
- vývoj a hodnocení konstrukčních nástrojů pro navrhování systémů pro potlačení výbuchu;
- návody pro instalaci, provoz a údržbu systémů pro potlačení výbuchu.
Tato evropská norma platí pouze pro systémy pro potlačení výbuchu, určené pro ochranu uzavřených nebo téměř uzavřených nádob, ve kterých může dojít k výbuchu v důsledku vznícení výbušné směsi, například směsi prachu se vzduchem, směsi plynů (par) se vzduchem, směsi prachů a plynů (par) se vzduchem a mlhy se vzduchem. Tato evropská norma není použitelná pro výbuchy látek uvedených dále, nebo pro směsi obsahující některou z těchto látek:
- nestabilní materiály, které jsou náchylné k rozkladu;
- výbušniny;
- pyrotechnické látky;
- pyroforické látky.

Označení ČSN EN 14373 ed. 2 (389681)
Katalogové číslo 514818
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 5. 2022
Datum účinnosti 1. 6. 2022
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8596135148189
Tato norma nahradila ČSN EN 14373 (389681) z května 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo