TNI ISO/TR 12770 (018513)

Inteligentní dopravní systémy - Integrace mobility - Role agregátora ITS dat a model funkcí

Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 0 % DPH
ks

Anotace obsahu normy

Tento dokument popisuje základní role a model funkcí agregátora dat inteligentních dopravních systémů (ITS), která je základní rolí definovanou v normě ISO/TR 4445. Poskytuje model, který popisuje:
a) rámec pro poskytování agregace ITS dat pro aplikace služeb kooperativních ITS;
b) koncept určité role a model funkcí pro tuto roli;
c) koncepční architekturu pro aktéry, kteří poskytují/přijímají agregovaná ITS data;
d) odkazy na klíčové dokumenty, z nichž architektura vychází;
e) taxonomii organizace obecných postupů.

Označení TNI ISO/TR 12770 (018513)
Katalogové číslo 519335
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 5. 2024
Datum účinnosti 1. 6. 2024
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8596135193356
foo