TNI CEN/TR 1317-10 (737001)

Silniční záchytné systémy - Část 10: Metody hodnocení a konstrukční pravidla pro přechodové konstrukce a pro přechodové spojení mezi svodidly a tlumiči nárazu nebo koncovkami

Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 0 % DPH
ks

Anotace obsahu normy

Tento dokument definuje metody hodnocení přechodů, které jsou považovány za spojení mezi svodidly nebo mezi svodidly a demontovatelnými částmi svodidel (tzv. otevíracími svodidly).
Tento dokument také definuje metody hodnocení pro přechodové spojení ke koncovým částem a tlumičům nárazu.
Silniční úřady a regulační úřady mohou zcela nezávisle stanovit metody hodnocení, hodnoty, měření atd. a stanovit podrobnosti požadavků.
Metody hodnocení a konstrukční pravidla lze využít i pro změněné (modifikované) verze.

Označení TNI CEN/TR 1317-10 (737001)
Katalogové číslo 519321
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 5. 2024
Datum účinnosti 1. 6. 2024
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8596135193219
Tato norma nahradila ČSN P ENV 1317-4 (737001) z února 2003

Další příbuzné normy

ČSN EN 1317-1 (737001)
Silniční záchytné systémy - Část 1: Terminologie a obecná kritéria pro zkušební metody

ČSN EN 1317-2 (737001)
Silniční záchytné systémy - Část 2: Svodidla a mostní svodidla - Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody

ČSN EN 1317-3 (737001)
Silniční záchytné systémy - Část 3: Tlumiče nárazu - Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody

ČSN EN 1317-5 +A2 (737001)
Silniční záchytné systémy - Část 5: Požadavky na výrobky a posuzování shody záchytných systémů pro vozidla

ČSN P CEN/TS 1317-8 (737001)
Silniční záchytné systémy - Část 8: Silniční záchytné systémy pro motocykly, které snižují prudkost nárazu motocyklisty při střetu se svodidly

foo