Třída 7370 - Silniční zařízení

Zobrazit obsah třídy 73 - Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1317-1 (737001) - únor 2011 aktuální vydání

Silniční záchytné systémy - Část 1: Terminologie a obecná kritéria pro zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 1317-2 (737001) - únor 2011 aktuální vydání

Silniční záchytné systémy - Část 2: Svodidla a mostní svodidla - Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 1317-3 (737001) - únor 2011 aktuální vydání

Silniční záchytné systémy - Část 3: Tlumiče nárazu - Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 1317-5 +A2 (737001) - září 2012

Silniční záchytné systémy - Část 5: Požadavky na výrobky a posuzování shody záchytných systémů pro vozidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.13t

370 Kč

ČSN P CEN/TS 1317-8 (737001) - únor 2013

Silniční záchytné systémy - Část 8: Silniční záchytné systémy pro motocykly, které snižují prudkost nárazu motocyklisty při střetu se svodidly

440 Kč

ČSN P ENV 1317-4 (737001) - únor 2003

Silniční záchytné systémy - Část 4: Koncové a přechodové části svodidel - Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody

230 Kč

TNI CEN/TR 16949 (737001) - květen 2017

Silniční záchytné systémy - Záchytné systémy pro chodce - Mostní zábradlí

440 Kč

ČSN 73 7010 (737010) - únor 2019

Požadavky na materiály pro vodorovné dopravní značení a na vodorovné dopravní značení

190 Kč

ČSN EN 1436 (737010) - únor 2019 aktuální vydání

Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 1423 (737011) - srpen 2012 aktuální vydání

Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Dodatečný posyp - Balotina, protismykové přísady a jejich směsi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.15t

570 Kč

ČSN EN 1424 (737012) - říjen 1998

Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Premixová balotina

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.04t

315 Kč

ČSN 73 7013 (737013) - září 2014

Předem připravené materiály pro vodorovné dopravní značení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.16t

262 Kč

ČSN EN 1790 (737013) - duben 2014 aktuální vydání

Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Předem připravené vodorovné dopravní značení

440 Kč

ČSN EN 1871 (737014) - duben 2001

Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Fyzikální vlastnosti

440 Kč

ČSN EN 1824 (737015) - prosinec 2011 aktuální vydání

Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Zkoušení na zkušebních úsecích

350 Kč

ČSN EN 12802 (737017) - leden 2012 aktuální vydání

Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Laboratorní metody pro identifikaci

350 Kč

ČSN 73 7018 (737018) - duben 2015

Vodorovné dopravní značení - Modré dopravní knoflíky

230 Kč

ČSN EN 1463-1 (737018) - říjen 2009 aktuální vydání

Vodorovné dopravní značení - Dopravní knoflíky - Část 1: Základní požadavky a funkční charakteristiky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.15t

372 Kč

ČSN EN 1463-2 (737018) - duben 2001

Vodorovné dopravní značení - Dopravní knoflíky - Část 2: Zkoušení na zkušebních úsecích

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.05t, Z2 6.16t

294 Kč

ČSN EN 13459 (737019) - leden 2012

Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Odběr vzorků ze zásob a zkoušení

190 Kč

ČSN P ENV 13459-2 (737019) - prosinec 2000

Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Řízení jakosti - Část 2: Směrnice pro přípravu plánů jakosti pro pokládku materiálů

230 Kč

ČSN P ENV 13459-3 (737019) - prosinec 2000

Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Řízení jakosti - Část 3: Funkční charakteristiky v provozu

340 Kč

ČSN EN 13212 (737020) - leden 2012 aktuální vydání

Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Požadavky na řízení výroby u výrobce

230 Kč

ČSN EN 13197 +A1 (737021) - srpen 2014 aktuální vydání

Vodorovné dopravní značení - Simulátory opotřebení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 73 7029 (737029) - duben 2019

Odrazová zrcadla

125 Kč

ČSN 73 7030 (737030) - červenec 2014

Modré směrové sloupky a odrazky

230 Kč

ČSN EN 12899-1 (737030) - říjen 2008 aktuální vydání

Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.17t

675 Kč

ČSN EN 12899-2 (737030) - říjen 2008 aktuální vydání

Stálé svislé dopravní značení - Část 2: Prosvětlované dopravní majáčky

340 Kč

ČSN EN 12899-3 (737030) - říjen 2008 aktuální vydání

Stálé svislé dopravní značení - Část 3: Směrové sloupky a odrazky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.17t

405 Kč

ČSN EN 12899-4 (737030) - říjen 2008 aktuální vydání

Stálé svislé dopravní značení - Část 4: Systém řízení výroby

230 Kč

ČSN EN 12899-5 (737030) - říjen 2008 aktuální vydání

Stálé svislé dopravní značení - Část 5: Počáteční zkouška typu

230 Kč

ČSN EN 13422 (737031) - květen 2020 nové vydání

Svislé dopravní značení - Přenosná deformovatelná varovná zařízení - Kužely a válce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 73 7032 (737032) - srpen 2017

Neprosvětlované dopravní majáčky

230 Kč

ČSN 73 7033 (737033) - říjen 2015

Proměnné dopravní značky

125 Kč

ČSN EN 12966 +A1 (737033) - březen 2020 aktuální vydání

Svislé dopravní značky - Proměnné dopravní značky

770 Kč

ČSN EN 12675 (737041) - červen 2018 aktuální vydání

Řadiče světelných signalizačních zařízení - Funkčně bezpečnostní požadavky

230 Kč

ČSN 73 7042 (737042) - srpen 2016

Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Národní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.19t

157 Kč

ČSN EN 12368 ed. 2 (737042) - srpen 2016 aktuální vydání

Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Návěstidla

440 Kč

ČSN EN 12352 (737043) - září 2007 aktuální vydání

Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Výstražná světla

350 Kč

ČSN P ENV 13563 (737044) - říjen 2001

Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Zařízení a příslušenství - Detektory vozidel

440 Kč

ČSN EN 1793-1 (737060) - prosinec 2017 aktuální vydání

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 1: Vnitřní charakteristiky zvukové pohltivosti v podmínkách difuzního zvukového pole

340 Kč

ČSN EN 1793-2 (737060) - září 2019 aktuální vydání

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 2: Vnitřní charakteristiky vzduchové neprůzvučnosti v podmínkách difuzního zvukového pole

230 Kč

ČSN EN 1793-3 (737060) - září 1998

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 3: Normalizované spektrum hluku silničního provozu

125 Kč

ČSN EN 1793-4 (737060) - září 2015

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metoda pro stanovení akustických vlastností - Část 4: Vnitřní charakteristiky - Určení hodnot difrakce in situ

350 Kč

ČSN EN 1793-5 (737060) - srpen 2017 aktuální vydání

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metoda stanovení akustických vlastností - Část 5: Vnitřní charakteristiky - Hodnoty zvukové odrazivosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.18t

570 Kč

ČSN EN 1793-6 (737060) - září 2019 aktuální vydání

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 6: Vnitřní charakteristiky - Určení vzduchové neprůzvučnosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole

440 Kč

ČSN EN 1794-1 (737061) - duben 2019 aktuální vydání

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 1: Mechanické vlastnosti a požadavky na stabilitu

340 Kč

ČSN EN 1794-2 (737061) - srpen 2011

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 2: Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2020 (zobrazit náhrady).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1794-2 (737061) - listopad 2020 nové vydání

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 2: Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN EN 1794-3 (737061) - duben 2017 aktuální vydání

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 3: Reakce na oheň - Chování a klasifikace zařízení pro snížení hluku při požáru

230 Kč

ČSN EN 14389-1 (737062) - duben 2017 aktuální vydání

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Postupy hodnocení dlouhodobé účinnosti - Část 1: Akustické vlastnosti

230 Kč

ČSN EN 14389-2 (737062) - duben 2017 aktuální vydání

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Postupy hodnocení dlouhodobé účinnosti - Část 2: Neakustické vlastnosti

230 Kč

ČSN EN 14388 ed. 2 (737063) - duben 2016 aktuální vydání

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Specifikace

350 Kč

ČSN EN 12676-1 (737070) - duben 2001

Systémy proti oslnění na pozemních komunikacích - Část 1: Účinnost a funkční charakteristiky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.04t, Oprava 1 4.13t

440 Kč

ČSN EN 12676-2 (737070) - duben 2001

Systémy proti oslnění na pozemních komunikacích - Část 2: Zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 12414 (737080) - říjen 2000

Zařízení ke kontrole parkování vozidel - Automaty pro platbu a výdej parkovacích lístků - Technické a funkční požadavky

230 Kč

ČSN EN 12767 (737085) - červenec 2020 nové vydání

Pasivní bezpečnost podpěrných konstrukcí zařízení silničního vybavení - Požadavky a zkušební metody

550 Kč