TNI CEN/TR 16949 (737001)

Silniční záchytné systémy - Záchytné systémy pro chodce - Mostní zábradlí

Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato technická zpráva poskytuje návod, který uvádí geometrické a technické požadavky pro návrh a výrobu mostních zábradlí na silničních mostech, lávkách pro pěší, opěrných zdech a na podobných vyvýšených konstrukcích.
Tento technický návod rovněž uvádí zkušební metody a návod pro připevnění štítku a označení těchto výrobků.
Tento technický návod se nezabývá:
- silničními záchytnými systémy pro vozidla;
- záchytnými systémy pro chodce v obytných, komerčních nebo průmyslových budovách a v rámci jejich obvodu;
- netuhými zábradlími, například lanovými, kabelovými.
Tuto technickou zprávu lze použít pro mostní zábradlí na konstrukcích, které slouží jako přechody nad železničními tratěmi, řekami a kanály.

Označení TNI CEN/TR 16949 (737001)
Katalogové číslo 502377
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 5. 2017
Datum účinnosti 1. 6. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8596135023776
Tato norma nahradila TNI CEN/TR 1317-6 (737001) z listopadu 2012
Dostupnost skladem (tisk na počkání)