ČSN EN 1793-3 (737060)

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 3: Normalizované spektrum hluku silničního provozu

ČSN EN 1793-3 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 3: Normalizované spektrum hluku silničního provozu
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1793-3:1997. Evropská norma EN 1793-3:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma obsahuje následující části: Část 1: Určení zvukové pohltivosti laboratorní metodou, Část 2: Určení vzduchové neprůzvučnosti laboratorní metodou, Část 3: Normalizované spektrum hluku silničního provozu. V rámci evropského výzkumného programu se připravují další části (informace ze září 1998), a to: Část 4: Účinnost in situ a Část 5: Určení zvukové pohltivosti a vzduchové neprůzvučnosti in situ. Tato třetí část normy uvádí normalizované spektrum hluku silničního provozu pro potřeby hodnocení a posouzení akustických vlastností zařízení navrhovaných pro snížení hluku silničního provozu v blízkosti pozemních komunikací. Norma obsahuje tyto - velmi stručné - kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Definice a kapitolu 3 - Normalizované spektrum hluku silničního provozu, zpracované tabelárně (tabulka 1). ČSN EN 1793-3 (73 7060) byla vydána v září 1998.

Označení ČSN EN 1793-3 (737060)
Katalogové číslo 53199
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 9. 1998
Datum účinnosti 1. 10. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963531991
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1793-1 (737060)
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 1: Vnitřní charakteristiky zvukové pohltivosti v podmínkách difuzního zvukového pole

ČSN EN 1793-2 (737060)
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 2: Vnitřní charakteristiky vzduchové neprůzvučnosti v podmínkách difuzního zvukového pole

ČSN EN 1793-4 (737060)
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metoda pro stanovení akustických vlastností - Část 4: Vnitřní charakteristiky - Určení hodnot difrakce in situ

ČSN EN 1793-5 (737060)
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metoda stanovení akustických vlastností - Část 5: Vnitřní charakteristiky - Hodnoty zvukové odrazivosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole

ČSN EN 1793-6 (737060)
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 6: Vnitřní charakteristiky - Určení vzduchové neprůzvučnosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole