ČSN EN 1793-5 (737060) Aktuální vydání

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metoda stanovení akustických vlastností - Část 5: Vnitřní charakteristiky - Hodnoty zvukové odrazivosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole

ČSN EN 1793-5 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metoda stanovení akustických vlastností - Část 5: Vnitřní charakteristiky - Hodnoty zvukové odrazivosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 570 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma popisuje zkušební metodu pro měření veličiny, která reprezentuje charakteristiky zvukové odrazivosti zařízení pro snížení hluku silničního provozu: činitele odrazu.
Zkušební metoda se používá pro:
- stanovení charakteristik zvukové odrazivosti zařízení pro snížení hluku instalovaných podél pozemních komunikací, které mají být měřeny na typických instalacích podél pozemních komunikací nebo na příslušném vzorovém úseku;
- stanovení charakteristik zvukové odrazivosti zařízení pro snížení hluku in situ v reálných podmínkách;
- porovnání návrhových charakteristik s hodnotami skutečného provedení po dokončení stavebních prací;
- ověření dlouhodobé účinnosti zařízení pro snížení hluku (při opakovaném užití této metody).
Zkušební metoda se nepoužívá pro:
- stanovení charakteristik zvukové odrazivosti zařízení pro snížení hluku silničního provozu instalovaných v místech s dozvukem, např. v tunelech nebo hlubokých zářezech.
Výsledky jsou vyjádřeny jako funkce frekvence v třetinooktávových pásmech mezi 100 Hz a 5 kHz. Nelze-li získat platné výsledky měření v celém udaném frekvenčním rozsahu, musí být výsledky udány v omezeném frekvenčním rozsahu a musí být zřetelně uvedeny důvody tohoto omezení.

Označení ČSN EN 1793-5 (737060)
Katalogové číslo 502797
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 8. 2017
Datum účinnosti 1. 9. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8596135027972
Změny a opravy Oprava 1 10.18t
Tato norma nahradila ČSN EN 1793-5 (737060) z října 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1793-1 (737060)
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 1: Vnitřní charakteristiky zvukové pohltivosti v podmínkách difuzního zvukového pole

ČSN EN 1793-2 (737060)
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 2: Vnitřní charakteristiky vzduchové neprůzvučnosti v podmínkách difuzního zvukového pole

ČSN EN 1793-3 (737060)
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 3: Normalizované spektrum hluku silničního provozu

ČSN EN 1793-4 (737060)
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metoda pro stanovení akustických vlastností - Část 4: Vnitřní charakteristiky - Určení hodnot difrakce in situ

ČSN EN 1793-6 (737060)
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 6: Vnitřní charakteristiky - Určení vzduchové neprůzvučnosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole