ČSN EN 1793-4 (737060)

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metoda pro stanovení akustických vlastností - Část 4: Vnitřní charakteristiky - Určení hodnot difrakce in situ

ČSN EN 1793-4 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metoda pro stanovení akustických vlastností - Část 4: Vnitřní charakteristiky - Určení hodnot difrakce in situ
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma popisuje zkušební metodu pro určení charakteristik difrakce přídavných zařízení instalovaných na vrchní části zařízení pro snížení hluku silničního provozu. Tato metoda stanovuje způsob měření hladiny akustického tlaku v několika referenčních bodech blízko horního okraje zařízení pro snížení hluku s a bez přídavného zařízení instalovaného na jeho vrcholu. Účinnost přídavného zařízení se vypočítá z rozdílu naměřených hodnot s a bez přídavných zařízení s ohledem na každou změnu výšky (metoda popisuje akustické přínosy oproti prostým clonám o stejné výšce, nicméně v praxi může přídavné zařízení zvýšit výšku, což může zvýšit clonění v závislosti na zdroji a pozici přijímače).
Zkušební metoda je určena pro následující použití:
- venku i uvnitř prováděné předběžné posouzení přídavných zařízení, která budou instalována na zařízení pro snížení hluku;
- určení rozdílu hodnoty difrakce přídavných zařízení při skutečném použití;
- porovnání projektovaných charakteristik se skutečnými technickými údaji po dokončení stavebních prací;
- ověření dlouhodobé účinnosti přídavných zařízení (opakováním použité metody);
- interaktivní proces návrhu nových produktů včetně formulace instalačního manuálu.
Zkušební metoda může být použita in situ i na vzorcích speciálně vyrobených pro zkoušení touto metodou.
Výsledky jsou uváděny jako funkce frekvence, ve třetinooktávových pásmech v rozmezí 100 Hz až 5 kHz. Jestliže není možné získat platné výsledky měření v celém frekvenčním rozsahu, musí být uvedeny
výsledky v omezeném frekvenčním rozsahu a důvod tohoto (těchto) omezení musí být jasně vysvětlen. Jednočíselná hodnota se vypočítává z frekvenční charakteristiky.
Při měření ve vnitřním prostředí se postupuje podle přílohy A.

Označení ČSN EN 1793-4 (737060)
Katalogové číslo 98436
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 9. 2015
Datum účinnosti 1. 10. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963984360
Tato norma nahradila ČSN P CEN/TS 1793-4 (737060) z dubna 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1793-1 (737060)
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 1: Vnitřní charakteristiky zvukové pohltivosti v podmínkách difuzního zvukového pole

ČSN EN 1793-2 (737060)
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 2: Vnitřní charakteristiky vzduchové neprůzvučnosti v podmínkách difuzního zvukového pole

ČSN EN 1793-3 (737060)
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 3: Normalizované spektrum hluku silničního provozu

ČSN EN 1793-5 (737060)
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metoda stanovení akustických vlastností - Část 5: Vnitřní charakteristiky - Hodnoty zvukové odrazivosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole

ČSN EN 1793-6 (737060)
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 6: Vnitřní charakteristiky - Určení vzduchové neprůzvučnosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole