ČSN EN 14388 ed. 2 (737063) Aktuální vydání

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Specifikace

ČSN EN 14388 ed. 2 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Specifikace
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky následujících zařízení pro snížení hluku silničního provozu:
- protihlukové clony;
- obklady;
- překrytí;
- přídavná zařízení.
Tato zařízení mohou zahrnovat akustické a konstrukční prvky, kde:
- akustický prvek je prvek, jehož hlavní funkcí je zajištění akustických vlastností zařízení pro snížení hluku jako je vzduchová neprůzvučnost, zvuková difrakce a/nebo zvuková pohltivost, je to část zařízení pro snížení hluku, která jsou používána podél pozemních komunikací
- konstrukční prvek je prvek, jehož hlavní funkcí je nést nebo držet na místě akustické prvky, je to část zařízení pro snížení hluku, která jsou používána podél pozemních komunikací. V závislosti na konstrukci zařízení pro snížení hluku mohou být konstrukční prvky zkoušeny odděleně od akustických prvků.
Mohou být vyrobeny z různých materiálů, které mají být v souladu se specifikacemi předepsanými dále. Některé z těchto materiálů mohou obsahovat nebezpečné látky, proto musí být všechny materiály deklarované.
Tato evropská norma stanovuje charakteristiky pro zařízení pro snížení hluku silničního provozu, odpovídající metody hodnocení těchto zařízení a upřesňuje ustanovení o hodnocení shody a značení.
Tato evropská norma zahrnuje akustické, neakustické a dlouhodobé vlastnosti, ale nezahrnuje odolnost vůči vandalismu nebo požadavky na vnější vzhled.
Tato evropská norma se nevztahuje na silniční vozovku nebo vzduchovou neprůzvučnost budov.

Označení ČSN EN 14388 ed. 2 (737063)
Katalogové číslo 99613
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 4. 2016
Datum účinnosti 1. 5. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963996134
Tato norma nahradila ČSN EN 14388 (737063) z června 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)