ČSN EN 1794-3 (737061) Aktuální vydání

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 3: Reakce na oheň - Chování a klasifikace zařízení pro snížení hluku při požáru

ČSN EN 1794-3 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 3: Reakce na oheň - Chování a klasifikace zařízení pro snížení hluku při požáru
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma dává odpovědným orgánům, projektantům a zadavatelům informace týkající se materiálů používaných v zařízení pro snížení hluku a jejich reakci na oheň, hustotu kouře a toxické výpary.
Kombinace zkoušky odolnosti proti požáru křovin, zkoušky hustoty kouře a zkoušky toxických výparů dává dostatek informací o bezpečnosti. Tato evropská norma uvádí také informace, že určité situace vyžadují vyšší úroveň bezpečnosti.
Pro zařízení pro snížení hluku tato norma uvádí metodu, jak zacházet s výrobky, které jsou významné z hlediska nehomogenity (jak je definováno v EN 13501-1 a ISO/DIS 5659-2:2016) a jak zacházet s nehomogenními výrobky, v nichž lze vliv dalších složek zanedbat.
Je nutné uvažovat následující jevy: zápalnost, tempo růstu kouře, hořící kapičky, hustotu kouře, toxické výpary.
Rozhodnutí Evropské komise 96/603/EC stanovuje seznam výrobků patřících do třídy A "Bez příspěvku k požáru". Tyto materiály a výrobky z nich vyrobené, které jsou uvedeny v příloze tohoto rozhodnutí, budou z důvodu nízké úrovně hořlavosti a za podmínek uvedených v příloze zařazeny do třídy A1 a A1FL, jak je stanoveno v tabulkách 1 a 2 přílohy rozhodnutí 2000/147/EC. Pro účely této klasifikace se nevyžadují pro tyto materiály a výrobky z nich vyrobené žádné zkoušky reakce na oheň. Tyto výrobky, u nichž se neuvažuje příspěvek k požáru, jsou z této normy vyloučeny.

Označení ČSN EN 1794-3 (737061)
Katalogové číslo 502308
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 2017
Datum účinnosti 1. 5. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8596135023080
Tato norma nahradila ČSN EN 1794-3 (737061) z února 2017
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1794-1 (737061)
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 1: Mechanické vlastnosti a požadavky na stabilitu

ČSN EN 1794-2 (737061)
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 2: Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí