ČSN EN 1317-5 +A2 (737001)

Silniční záchytné systémy - Část 5: Požadavky na výrobky a posuzování shody záchytných systémů pro vozidla

ČSN EN 1317-5 +A2 Silniční záchytné systémy - Část 5: Požadavky na výrobky a posuzování shody záchytných systémů pro vozidla
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 370 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 1317-5+A2

Tato harmonizovaná norma specifikuje požadavky na posouzení shody těchto záchytných systémů pro vozidla: svodidel; tlumičů nárazu; koncových částí svodidel; přechodových částí svodidel; mostních a zábradelních svodidel (jen v záchytné funkci pro vozidla). Norma zavádí prahové (minimální) úrovně, které výše uvedené výrobky musí dosáhnout. Součástí této normy jsou požadavky na hodnocení trvanlivosti s ohledem na povětrnostní podmínky. Požadavky na jiné druhy trvanlivosti (např. mořské prostředí, abraze pískem) nejsou předmětem této normy. Požadavky na mostní zábradlí nejsou součástí této normy. Dočasná svodidla nejsou předmětem této normy.
Norma obsahuje speciální normativní přílohu zabývající se modifikací (změna, vylepšení) již schváleného výrobku.

Označení ČSN EN 1317-5 +A2 (737001)
Katalogové číslo 91189
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 9. 2012
Datum účinnosti 1. 10. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963911892
Změny a opravy Oprava 1 4.13t
Tato norma nahradila ČSN EN 1317-5 +A1 (737001) z listopadu 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1317-1 (737001)
Silniční záchytné systémy - Část 1: Terminologie a obecná kritéria pro zkušební metody

ČSN EN 1317-2 (737001)
Silniční záchytné systémy - Část 2: Svodidla a mostní svodidla - Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody

ČSN EN 1317-3 (737001)
Silniční záchytné systémy - Část 3: Tlumiče nárazu - Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody

ČSN P CEN/TS 1317-8 (737001)
Silniční záchytné systémy - Část 8: Silniční záchytné systémy pro motocykly, které snižují prudkost nárazu motocyklisty při střetu se svodidly

ČSN P ENV 1317-4 (737001)
Silniční záchytné systémy - Část 4: Koncové a přechodové části svodidel - Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody