ČSN EN IEC 62561-3 ed. 3 (357605)

Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 3: Požadavky na oddělovací jiskřiště (ISG)

ČSN EN IEC 62561-3 ed. 3 Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 3: Požadavky na oddělovací jiskřiště (ISG)
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 62561 se zabývá požadavky a zkouškami pro součásti systému ochrany před bleskem (LPSC), konkrétně pro oddělovací jiskřiště (ISG), používaná při instalaci systému ochrany před bleskem (LPS) navrženého a implementovaného podle souboru IEC 62305.
ISG mohou být použita pro nepřímé spojení systému ochrany před bleskem s jiným blízkým kovovým dílem tam, kde není z provozních důvodů povoleno přímé spojení.
Obvyklá použití zahrnují spojení k uzemňovacím soustavám silnoproudých instalací, uzemňovacím soustavám telekomunikačních systémů, pomocným zemničům vypínačů zemního spojení spouštěných napětím, kolejovým zemničům AC a DC železničních tratí, měřicím zemničům pro laboratoře, instalacím s katodovými ochranami a systémům bludných proudů, obslužným vstupním stožárům pro kabely venkovních vedení nízkého napětí, přemostěním izolovaných přírub a izolovaných spojení na potrubí.

Označení ČSN EN IEC 62561-3 ed. 3 (357605)
Katalogové číslo 519230
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 5. 2024
Datum účinnosti 1. 6. 2024
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8596135192304
Tato norma nahradila ČSN EN 62561-3 ed. 2 (357605) z dubna 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62561-1 ed. 2 (357605)
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 1: Požadavky na spojovací součásti

ČSN EN 62561-3 ed. 2 (357605)
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 3: Požadavky na oddělovací jiskřiště

ČSN EN 62561-4 ed. 2 (357605)
Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 4: Požadavky na podpěry vodičů

ČSN EN 62561-5 ed. 2 (357605)
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 5: Požadavky na revizní skříně a provedení zemničů

ČSN EN IEC 62561-1 ed. 3 (357605)
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 1: Požadavky na spojovací součásti

ČSN EN IEC 62561-2 ed. 2 (357605)
Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 2: Požadavky na vodiče a zemniče

ČSN EN IEC 62561-6 ed. 2 (357605)
Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 6: Požadavky na čítače úderu blesku (LSC)

ČSN EN IEC 62561-6 ed. 3 (357605)
Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 6: Požadavky na čítače úderu blesku (LSC)

ČSN EN IEC 62561-7 ed. 2 (357605)
Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 7: Požadavky na směsi zlepšující uzemnění

foo