ČSN EN 62561-3 ed. 2 (357605) Aktuální vydání

Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 3: Požadavky na oddělovací jiskřiště

ČSN EN 62561-3 ed. 2 Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 3: Požadavky na oddělovací jiskřiště
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část normy IEC 62561 specifikuje požadavky a zkoušky oddělovacích jiskřišť (ISG) systémů ochrany před bleskem.
ISG mohou být použity pro nepřímé spojení systému ochrany před bleskem k jiným blízkým kovovým dílům tam, kde není z provozních důvodů povoleno přímé spojení.
Typická použití zahrnují spojení k:
" uzemňovacím soustavám silnoproudých instalací;
" uzemňovacím soustavám telekomunikačních systémů;
" pomocným zemničům vypínačů zemního zkratu spouštěných napětím;
" kolejovým zemničům AC a DC železničních tratí;
" měřicím zemničům pro laboratoře;
" instalacím s katodovými ochranami a systémům bludných proudů;
" obslužným vstupním stožárům pro kabely venkovních vedení nízkého napětí;
" přemostěním izolovaných přírub a izolovaných spojení na potrubí.
Tato norma nepostihuje aplikace, při kterých vznikají následné proudy.

Označení ČSN EN 62561-3 ed. 2 (357605)
Katalogové číslo 504668
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 4. 2018
Datum účinnosti 1. 5. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135046683
Tato norma nahradila ČSN EN 62561-3 (357605) z prosince 2012
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62561-1 ed. 2 (357605)
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 1: Požadavky na spojovací součásti

ČSN EN 62561-2 (357605)
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 2: Požadavky na vodiče a zemniče

ČSN EN 62561-4 ed. 2 (357605)
Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 4: Požadavky na podpěry vodičů

ČSN EN 62561-5 ed. 2 (357605)
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 5: Požadavky na revizní skříně a provedení zemničů

ČSN EN 62561-6 (357605)
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 6: Požadavky na čítače úderů blesků (LSC)

ČSN EN 62561-7 (357605)
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 7: Požadavky na směsi zlepšující uzemnění

ČSN EN IEC 62561-2 ed. 2 (357605)
Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 2: Požadavky na vodiče a zemniče

ČSN EN IEC 62561-6 ed. 2 (357605)
Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 6: Požadavky na čítače úderu blesku (LSC)

ČSN EN IEC 62561-7 ed. 2 (357605)
Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 7: Požadavky na směsi zlepšující uzemnění