Třída 35 - ELEKTROTECHNIKA

Zobrazit obsah třídy 35 - Elektrotechnika

ČSN CLC IEC/TS 60034-30-2 (350000) - duben 2022

Točivé elektrické stroje - Část 30-2: Třídy účinnosti střídavých motorů s proměnnými otáčkami (IE kód)

340 Kč

ČSN CLC IEC/TS 60034-32 (350000) - květen 2022

Točivé elektrické stroje - Část 32: Měření vibrací čel vinutí statoru u tvarovaných vinutí

550 Kč

ČSN CLC/TS 60034-17 (350000) - červen 2005

Točivé elektrické stroje - Část 17: Asynchronní motory nakrátko napájené z měničů - Návod na používání

230 Kč

ČSN CLC/TS 60034-18-33 (350000) - listopad 2012

Točivé elektrické stroje - Část 18-33: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Multifaktorové hodnocení podle odolnosti při současném tepelném a elektrickém namáhání

230 Kč

ČSN CLC/TS 60034-20-1 (350000) - červen 2005

Točivé elektrické stroje - Část 20-1: Řídicí motory - Krokové motory

440 Kč

ČSN CLC/TS 60034-24 (350000) - listopad 2012

Točivé elektrické stroje - Část 24: Online detekce a diagnostika možných poruch aktivních částí točivých elektrických strojů a ložiskových proudů - Návod k použití

230 Kč

ČSN CLC/TS 60034-25 (350000) - srpen 2009 aktuální vydání

Točivé elektrické stroje - Část 25: Návod pro navrhování a vlastnosti střídavých motorů navržených speciálně pro napájení z měničů

570 Kč

ČSN CLC/TS 60034-31 (350000) - listopad 2012

Točivé elektrické stroje - Část 31: Výběr energeticky účinných motorů včetně aplikací s proměnnými otáčkami - Návod k použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.14t

472 Kč

ČSN EN 60034-1 ed. 2 (350000) - září 2011 aktuální vydání

Točivé elektrické stroje - Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti

570 Kč

ČSN EN 60034-11 (350000) - červenec 2005

Točivé elektrické stroje - Část 11: Tepelná ochrana

230 Kč

ČSN EN 60034-12 ed. 2 (350000) - listopad 2017 aktuální vydání

Točivé elektrické stroje - Část 12: Rozběhové vlastnosti jednootáčkových trojfázových asynchronních motorů nakrátko

230 Kč

ČSN EN 60034-15 ed. 2 (350000) - leden 2010 aktuální vydání

Točivé elektrické stroje - Část 15: Hladiny impulzních výdržných napětí tvarovaných statorových cívek pro střídavé točivé stroje

230 Kč

ČSN EN 60034-16-1 (350000) - únor 2012

Točivé elektrické stroje - Část 16-1: Systémy buzení pro synchronní stroje - Definice

190 Kč

ČSN EN 60034-18-1 ed. 2 (350000) - leden 2011 aktuální vydání

Točivé elektrické stroje - Část 18-1: Funkční hodnocení izolačních systémů - Všeobecné návody

230 Kč

ČSN EN 60034-18-21 ed. 2 (350000) - srpen 2013 aktuální vydání

Točivé elektrické stroje - Část 18-21: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro vinutá vinutí - Tepelné hodnocení a klasifikace

440 Kč

ČSN EN 60034-18-22 (350000) - srpen 2001

Točivé elektrické stroje - Část 18 - 22: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro vinutá vinutí - Klasifikace změn a náhrad komponent izolace

230 Kč

ČSN EN 60034-18-31 ed. 2 (350000) - leden 2013 aktuální vydání

Točivé elektrické stroje - Část 18-31: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Tepelné hodnocení a klasifikace izolačních systémů točivých strojů

340 Kč

ČSN EN 60034-18-32 (350000) - srpen 2011

Točivé elektrické stroje - Část 18-32: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Hodnocení podle elektrické odolnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.22t

Norma bude zrušena k 1. březnu 2025 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 60034-18-34 (350000) - březen 2013

Točivé elektrické stroje - Část 18-34: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Hodnocení termomechanické odolnosti izolačních systémů

230 Kč

ČSN EN 60034-18-41 (350000) - listopad 2014

Elektrické točivé stroje - Část 18-41: Elektroizolační systémy bez částečných výbojů typu I používané v točivých elektrických strojích napájených z měničů napětí - Kvalifikační zkoušky a zkoušky kontroly kvality

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 2.20t, Oprava 1 6.21t

585 Kč

ČSN EN 60034-18-42 (350000) - říjen 2017

Točivé elektrické stroje - Část 18-42: Elektrické izolační systémy odolné částečným výbojům (typ II), používané v točivých elektrických strojích napájených z měničů napětí - Kvalifikační zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.21t

630 Kč

ČSN EN 60034-19 (350000) - červenec 2015

Točivé elektrické stroje - Část 19: Specifické zkušební metody pro stejnosměrné stroje napájené konvečním způsobem a z usměrňovače

230 Kč

ČSN EN 60034-2-1 ed. 2 (350000) - duben 2015 aktuální vydání

Točivé elektrické stroje - Část 2-1: Standardní metody určování ztrát a účinnosti ze zkoušek (s výjimkou strojů pro trakční vozidla)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.18t

610 Kč

ČSN EN 60034-2-2 (350000) - leden 2011

Točivé elektrické stroje - Část 2-2: Specifické metody pro určování dílčích ztrát velkých strojů ze zkoušek - Dodatek k IEC 60034-2-1

340 Kč

ČSN EN 60034-22 ed. 2 (350000) - červenec 2010 aktuální vydání

Točivé elektrické stroje - Část 22: Střídavé generátory pro zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory

340 Kč

ČSN EN 60034-26 (350000) - srpen 2007

Točivé elektrické stroje - Část 26: Vlivy nesymetrických napětí na vlastnosti trojfázových asynchronních motorů nakrátko

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.16t

250 Kč

ČSN EN 60034-27-3 (350000) - listopad 2016

Točivé elektrické stroje - Část 27-3: Měření dielektrického ztrátového činitele na izolaci statorového vinutí točivých elektrických strojů

340 Kč

ČSN EN 60034-28 ed. 2 (350000) - listopad 2013 aktuální vydání

Točivé elektrické stroje - Část 28: Zkušební metody určování veličin pro náhradní obvodová schémata trojfázových nízkonapěťových asynchronních motorů nakrátko

350 Kč

ČSN EN 60034-29 (350000) - březen 2009

Točivé elektrické stroje - Část 29: Metoda ekvivalentního zatížení a superpoziční metoda - Určení oteplení nepřímým měřením

340 Kč

ČSN EN 60034-3 ed. 2 (350000) - březen 2009

Točivé elektrické stroje - Část 3: Specifické požadavky na synchronní generátory poháněné parními turbínami nebo spalovacími plynovými turbínami

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.21t

Norma bude zrušena k 30. červnu 2023 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 60034-30-1 (350000) - prosinec 2014

Točivé elektrické stroje - Část 30-1: Třídy účinnosti střídavých motorů provozovaných ze sítě (IE kód)

340 Kč

ČSN EN 60034-5 ed. 2 (350000) - leden 2002

Točivé elektrické stroje - Část 5: Stupně ochrany dané vlastní konstrukcí točivých elektrických strojů (IP kód) - Klasifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.07t, Z1 12.20t

Norma bude zrušena k 3. červnu 2023 (přejít na náhradu).

437 Kč

ČSN EN 60034-6 (350000) - listopad 1995

Točivé elektrické stroje. Část 6: Způsoby chlazení (IC kód)

340 Kč

ČSN EN 60034-7 +A1 (350000) - listopad 2001

Točivé elektrické stroje - Část 7: Označování tvarů strojů a polohy svorkovnice (IM kód)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.13t, Z1 9.22t

Norma bude zrušena k 23. únoru 2025 (přejít na náhradu).

392 Kč

ČSN EN 60034-8 ed. 2 (350000) - duben 2008 aktuální vydání

Točivé elektrické stroje - Část 8: Značení svorek a smysl točení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.14t

415 Kč

ČSN EN 60034-9 ed. 2 (350000) - prosinec 2005 aktuální vydání

Točivé elektrické stroje - Část 9: Mezní hodnoty hluku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.07t

355 Kč

ČSN EN IEC 60034-14 ed. 3 (350000) - duben 2019

Točivé elektrické stroje - Část 14: Mechanické vibrace určitých strojů s výškou osy od 56 mm - Měření, hodnocení a mezní hodnoty mohutnosti vibrací

230 Kč

ČSN EN IEC 60034-18-32 ed. 2 (350000) - září 2022

Točivé elektrické stroje - Část 18-32: Funkční hodnocení izolačních systémů typu II - Kvalifikační postupy pro elektrickou odolnost tvarovaných vinutí

340 Kč

ČSN EN IEC 60034-2-3 (350000) - listopad 2020

Točivé elektrické stroje - Část 2-3: Specifické zkušební metody určování ztrát a účinnosti střídavých motorů napájených z měničů

340 Kč

ČSN EN IEC 60034-23 (350000) - listopad 2019

Točivé elektrické stroje - Část 23: Oprava, generální prohlídka a renovování

550 Kč

ČSN EN IEC 60034-27-1 (350000) - listopad 2018

Točivé elektrické stroje - Část 27-1: Offline měření částečných výbojů na izolaci statorových vinutí točivých elektrických strojů

570 Kč

ČSN EN IEC 60034-27-4 (350000) - listopad 2018

Točivé elektrické stroje - Část 27-4: Měření izolačního odporu a polarizačního indexu izolace vinutí točivých elektrických strojů

350 Kč

ČSN EN IEC 60034-3 ed. 3 (350000) - leden 2021

Točivé elektrické stroje - Část 3: Specifické požadavky na synchronní generátory poháněné parními turbínami nebo spalovacími plynovými turbínami a na synchronní kompenzátory

350 Kč

ČSN EN IEC 60034-33 (350000) - listopad 2022

Točivé elektrické stroje - Část 33: Synchronní hydrogenerátory včetně motorgenerátorů - Zvláštní požadavky

550 Kč

ČSN EN IEC 60034-4-1 (350000) - prosinec 2018

Točivé elektrické stroje - Část 4-1: Metody určování veličin elektricky buzených synchronních strojů ze zkoušek

570 Kč

ČSN EN IEC 60034-5 ed. 3 (350000) - prosinec 2020

Točivé elektrické stroje - Část 5: Stupně ochrany dané vlastní konstrukcí točivých elektrických strojů (IP kód) - Klasifikace

340 Kč

ČSN EN IEC 60034-7 ed. 2 (350000) - září 2022

Točivé elektrické stroje - Část 7: Označování tvarů strojů a polohy svorkovnice (IM kód)

340 Kč

ČSN IEC 34-16-2 (350000) - listopad 1995

Točivé elektrické stroje. Část 16: Budicí systémy synchronních strojů. Kapitola 2: Modely pro studium energetických soustav

350 Kč

ČSN IEC/TS 60034-27-2 (350000) - březen 2014

Točivé elektrické stroje - Část 27-2: Online měření částečných výbojů na izolaci statorových vinutí točivých elektrických strojů

550 Kč

ČSN EN 50209 (350011) - říjen 1999

Zkoušení izolace tyčí a cívek vysokonapěťových strojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.00t

210 Kč

ČSN IEC 72-1 (350040) - leden 1994

Rozměry a výkony točivých elektrických strojů. Část 1: Velikosti koster 56 až 400 a velikosti přírub 55 až 1080

550 Kč

ČSN IEC 72-2 (350040) - leden 1994

Rozměry a výkony točivých elektrických strojů. Část 2: Velikosti koster 355 až 1000 a velikosti přírub 1180 až 2360

230 Kč

ČSN IEC 72-3 (350040) - únor 1997

Rozměry a výkony točivých elektrických strojů. Část 3: Vestavné motorky. Velikosti přírub BF10 až BF50

190 Kč

ČSN EN 50347 (350310) - duben 2002

Trojfázové asynchronní motory pro všeobecné použití s normalizovanými rozměry a výkony - Velikosti koster 56 až 315 a velikosti přírub 65 až 740

230 Kč

ČSN EN IEC 60276 ed. 2 (350801) - prosinec 2019

Uhlíkové kartáče, kartáčové držáky, komutátory a sběrací kroužky - Definice a třídění

440 Kč

ČSN EN IEC 60773 (350801) - prosinec 2021

Točivé elektrické stroje - Zkušební metody a přístroje pro měření provozních charakteristik kartáčů

590 Kč

ČSN EN 50708-1-1 (351001) - listopad 2020

Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 1-1: Společná část - Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.21t

370 Kč

ČSN EN 50708-1-2 (351001) - červenec 2022

Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 1-2: Společná část - Posouzení energetické náročnosti

190 Kč

ČSN EN 50708-2-1 (351001) - listopad 2020

Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 2-1: Střední výkonové transformátory - Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.21t

250 Kč

ČSN EN 50708-2-5 (351001) - duben 2022

Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 2-5: Střední výkonové transformátory - Jednofázové

190 Kč

ČSN EN 50708-3-1 (351001) - listopad 2020

Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 3-1: Velké výkonové transformátory - Obecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 60076-1 (351001) - květen 2012 aktuální vydání

Výkonové transformátory - Část 1: Obecně

570 Kč

ČSN EN 60076-13 (351001) - květen 2007

Výkonové transformátory - Část 13: Transformátory s vlastním chráněním plněné kapalinou

230 Kč

ČSN EN 60076-14 (351001) - červen 2014

Výkonové transformátory - Část 14: Výkonové transformátory ponořené do kapaliny používající vysokoteplotní izolační materiály

550 Kč

ČSN EN 60076-16 (351001) - červen 2012

Výkonové transformátory - Část 16: Transformátory pro použití s větrnými turbínami

350 Kč

ČSN EN 60076-18 (351001) - duben 2013

Výkonové transformátory - Část 18: Měření kmitočtové odezvy

440 Kč

ČSN EN 60076-19 (351001) - květen 2016

Výkonové transformátory - Část 19: Pravidla pro stanovení nejistot při měření ztrát na výkonových transformátorech a tlumivkách

350 Kč

ČSN EN 60076-2 ed. 2 (351001) - prosinec 2011 aktuální vydání

Výkonové transformátory - Část 2: Oteplení transformátorů ponořených do kapaliny

440 Kč

ČSN EN 60076-3 ed. 2 (351001) - květen 2014 aktuální vydání

Výkonové transformátory - Část 3: Izolační hladiny, dielektrické zkoušky a vnější vzdušné vzdálenosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.18t

675 Kč

ČSN EN 60076-4 (351001) - červen 2003

Výkonové transformátory - Část 4: Průvodce zkouškami atmosférickým a spínacím impulzním napětím - Výkonové transformátory a tlumivky

550 Kč

ČSN EN 60076-5 ed. 2 (351001) - leden 2007 aktuální vydání

Výkonové transformátory - Část 5: Zkratová odolnost

440 Kč

ČSN EN 60076-6 (351001) - únor 2009

Výkonové transformátory - Část 6: Tlumivky

770 Kč

ČSN EN IEC 60076-11 ed. 2 (351001) - květen 2019

Výkonové transformátory - Část 11: Suché transformátory

550 Kč

ČSN EN IEC 60076-22-1 (351001) - listopad 2019

Výkonové transformátory - Část 22-1: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Ochranná zařízení

570 Kč

ČSN EN IEC 60076-22-2 (351001) - listopad 2019

Výkonové transformátory - Část 22-2: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Demontovatelné radiátory

340 Kč

ČSN EN IEC 60076-22-3 (351001) - květen 2021 aktuální vydání

Výkonové transformátory - Část 22-3: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Tepelné výměníky izolační kapalina - vzduch

340 Kč

ČSN EN IEC 60076-22-4 (351001) - říjen 2019

Výkonové transformátory - Část 22-4: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Izolační kapalina pro vodní tepelné výměníky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 60076-22-5 (351001) - září 2021

Výkonové transformátory - Část 22-5: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Elektrická čerpadla pro transformátory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 60076-22-6 (351001) - září 2021

Výkonové transformátory - Část 22-6: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Elektrické ventilátory pro transformátory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 60076-22-7 (351001) - únor 2021

Výkonové transformátory - Část 22-7: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Přídavná zařízení a příslušenství

570 Kč

ČSN EN IEC 60076-22-8 (351001) - březen 2022

Výkonové transformátory - Část 22-8: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Zařízení vhodná pro použití v komunikačních sítích

340 Kč

ČSN EN IEC 60076-24 (351001) - březen 2021

Výkonové transformátory - Část 24: Specifikace distribučních transformátorů s regulací napětí (VRDT)

230 Kč

ČSN IEC 60076-12 (351001) - únor 2013

Výkonové transformátory - Část 12: Směrnice pro zatěžování suchých výkonových transformátorů

340 Kč

ČSN IEC 60076-7 (351001) - únor 2020

Výkonové transformátory - Část 7: Směrnice pro zatěžování výkonových transformátorů ponořených do minerálního oleje

590 Kč

ČSN IEC 60076-8 (351008) - srpen 2000

Výkonové transformátory - Pokyny pro použití

570 Kč

ČSN EN 61248-1 (351060) - prosinec 1998

Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Část 1: Kmenová specifikace

350 Kč

ČSN EN 61248-2 (351060) - září 1998

Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Část 2: Dílčí specifikace pro signální transformátory s postupem pro schválení způsobilosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61248-3 (351060) - září 1998

Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Část 3: Dílčí specifikace pro výkonové transformátory s postupem pro schválení způsobilosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61248-4 (351060) - září 1998

Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Část 4: Dílčí specifikace pro výkonové transformátory spínaných napájecích zdrojů (SMPS), s postupem pro schválení způsobilosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61248-5 (351060) - září 1998

Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Část 5: Dílčí specifikace pro pulsní transformátory s postupem pro schválení způsobilosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61248-6 (351060) - září 1998

Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Část 6: Dílčí specifikace pro induktory s postupem pro schválení způsobilosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61248-7 (351060) - září 1998

Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Část 7: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční induktory a mezifrekvenční transformátory s postupem pro schválení způsobilosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61605 ed. 3 (351061) - červen 2017

Neproměnné induktory pro elektronická a telekomunikační zařízení - Kódy značení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61007 (351062) - prosinec 1998

Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Metody měření a postupy zkoušek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.21t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

Norma bude zrušena k 24. srpnu 2023 (přejít na náhradu).

97 Kč

ČSN EN IEC 61007 ed. 2 (351062) - únor 2021

Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Metody měření a postupy zkoušek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

790 Kč

ČSN EN 62211 ed. 2 (351065) - srpen 2017 aktuální vydání

Indukční součástky - Řízení spolehlivosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60076-10 ed. 2 (351089) - červen 2017 aktuální vydání

Výkonové transformátory - Část 10: Stanovení hladin hluku

570 Kč

TNI CLC/TR 50462 (351102) - duben 2010

Návod na stanovení nejistot při měření ztrát u výkonových transformátorů a tlumivek

440 Kč

ČSN EN 50629 (351107) - květen 2016

Energetické hodnocení velkých výkonových transformátorů (Um > 36 kV nebo Sr ≥ 40 MVA)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.17t, A2 8.18t, Z1 11.20t

Norma bude zrušena k 22. květnu 2023 (zobrazit náhrady).

722 Kč

ČSN EN 50541-2 (351111) - březen 2014

Trojfázové suché distribuční transformátory 50 Hz, s výkony od 100 kVA do 3 150 kVA, s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 2: Stanovení zatížitelnosti transformátoru zatíženého nesinusovým proudem

125 Kč

ČSN EN 50588-1 ed. 2 (351111) - červen 2018

Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 1: Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.20t

Norma bude zrušena k 22. květnu 2023 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN 50588-2 (351111) - listopad 2018

Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 2: Transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo nízkého napětí - Obecné požadavky na transformátory se jmenovitým výkonem nižším nebo rovným 3 150 kVA

230 Kč

ČSN EN 50588-3 (351111) - listopad 2018

Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 3: Transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo nízkého napětí - Kabelové skříně typu 1 pro použití na transformátorech vyhovujících požadavkům EN 50588-2

190 Kč

ČSN EN 50588-4 (351111) - listopad 2018

Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 4: Transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo nízkého napětí - Kabelové skříně typu 2 pro použití na transformátorech vyhovujících požadavkům EN 50588-2

190 Kč

ČSN EN 50464-3 (351121) - září 2007

Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA do 2 500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 3: Stanovení jmenovitého výkonu transformátoru zatíženého nesinusovými proudy

125 Kč

ČSN EN 50464-4 (351121) - září 2007

Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA do 2 500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 4: Požadavky a zkoušky týkající se tlakových nádob z vlnitého plechu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.12t

190 Kč

ČSN EN 50195 (351140) - prosinec 1999

Předpis pro bezpečné užití plně zapouzdřených elektrických zařízení plněných PCB v praxi

230 Kč

ČSN EN 50225 (351141) - leden 2000

Předpis pro bezpečné užití plně zapouzdřených elektrických zařízení plněných olejem, která mohou být kontaminována PCB v praxi

230 Kč

ČSN EN 50299-1 (351142) - září 2015

Sestavy olejových kabelových spojek pro transformátory a tlumivky s nejvyšším napětím pro zařízení Um od 72,5 kV do 550 kV - Část 1: Kapalinou plněné kabelové koncovky

230 Kč

ČSN EN 50299-2 (351142) - září 2015

Sestavy olejových kabelových spojek pro transformátory a tlumivky s nejvyšším napětím pro zařízení Um od 72,5 kV do 550 kV - Část 2: Kabelové koncovky suchého typu

230 Kč

ČSN EN 61378-1 ed. 2 (351175) - květen 2012 aktuální vydání

Transformátory pro měniče - Část 1: Transformátory pro průmyslová použití

590 Kč

ČSN EN 61378-2 (351175) - listopad 2001

Transformátory pro měniče - Část 2: Transformátory pro použití ve vysokonapěťových stejnosměrných přenosových systémech (HVDC)

340 Kč

ČSN EN 50216-1 (351190) - srpen 2002

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 1: Všeobecně

125 Kč

ČSN EN 50216-10 (351190) - listopad 2009

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 10: Tepelné výměníky olej-vzduch

230 Kč

ČSN EN 50216-11 (351190) - červenec 2009

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 11: Teplotní indikátory oleje a vinutí

125 Kč

ČSN EN 50216-12 (351190) - únor 2012

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 12: Ventilátory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.21t

Norma bude zrušena k 22. únoru 2024 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 50216-2 (351190) - září 2002

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 2: Plynové a olejové relé pro kapalinou plněné transformátory a tlumivky s konzervátorem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.03t

315 Kč

ČSN EN 50216-3 (351190) - září 2002

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 3: Ochranné relé pro hermeticky uzavřené transformátory a tlumivky plněné kapalinou bez polštáře plynu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A2 7.07t

255 Kč

ČSN EN 50216-4 ed. 2 (351190) - listopad 2015 aktuální vydání

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 4: Základní příslušenství (uzemňovací svorka, vypouštěcí a plnicí zařízení, jímka pro teploměr, sestava kol)

230 Kč

ČSN EN 50216-5 (351190) - září 2002

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 5: Indikátory hladiny, tlaku a průtoku kapaliny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 10.05t, Oprava 1 7.07t, A3 7.07t

525 Kč

ČSN EN 50216-6 (351190) - srpen 2002

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 6: Chladicí zařízení - Odpojitelné radiátory pro transformátory plněné olejem

230 Kč

ČSN EN 50216-7 (351190) - srpen 2002

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 7: Elektrická čerpadla na transformátorový olej

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.21t

Norma bude zrušena k 22. únoru 2024 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 50216-8 (351190) - září 2005

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 8: Uzavírací klapky pro potrubí s izolační kapalinou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.07t

355 Kč

ČSN EN 50216-9 (351190) - listopad 2009

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 9: Tepelné výměníky olej-voda

340 Kč

ČSN IEC 353 (351210) - duben 1997

Závěrné tlumivky pro elektrické střídavé sítě

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.03t

540 Kč

ČSN EN 50645 (351330) - únor 2018

Požadavky na ekodesign malých výkonových transformátorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 61558-2-1 ed. 2 (351330) - listopad 2007 aktuální vydání

Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 2-1: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s odděleným vinutím a pro napájecí zdroje obsahující transformátory s odděleným vinutím pro všeobecné použití

230 Kč

ČSN EN 61558-2-10 (351330) - prosinec 2014

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-10: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s odděleným vinutím s vysokou úrovní izolace a pro transformátory s odděleným vinutím s výstupním napětím převyšujícím 1 000 V

230 Kč

ČSN EN 61558-2-12 ed. 2 (351330) - říjen 2011 aktuální vydání

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-12: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s konstantním napětím a napájecí zdroje s konstantním napětím

230 Kč

ČSN EN 61558-2-13 ed. 2 (351330) - prosinec 2009 aktuální vydání

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1 100 V - Část 2-13: Zvláštní požadavky a zkoušky pro autotransformátory a pro napájecí zdroje obsahující autotransformátory

230 Kč

ČSN EN 61558-2-14 (351330) - srpen 2013

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-14: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s proměnným převodem a pro napájecí zdroje obsahující transformátory s proměnným převodem

340 Kč

ČSN EN 61558-2-15 ed. 2 (351330) - srpen 2012 aktuální vydání

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-15: Zvláštní požadavky a zkoušky pro oddělovací ochranné transformátory pro napájení v místnostech pro léčebné účely

230 Kč

ČSN EN 61558-2-16 (351330) - červen 2010

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1 100 V - Část 2-16: Zvláštní požadavky a zkoušky pro impulzně řízené napájecí zdroje a pro transformátory impulzně řízených napájecích zdrojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.14t

580 Kč

ČSN EN 61558-2-2 ed. 2 (351330) - listopad 2007 aktuální vydání

Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 2-2: Zvláštní požadavky a zkoušky pro regulační transformátory a pro napájecí zdroje obsahující regulační transformátory

230 Kč

ČSN EN 61558-2-20 ed. 2 (351330) - září 2011 aktuální vydání

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-20: Zvláštní požadavky a zkoušky pro malé tlumivky

230 Kč

ČSN EN 61558-2-23 ed. 2 (351330) - červen 2011 aktuální vydání

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-23: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro staveniště

340 Kč

ČSN EN 61558-2-26 (351330) - březen 2014

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-26: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro úsporu energie a jiné účely

340 Kč

ČSN EN 61558-2-3 ed. 2 (351330) - březen 2011 aktuální vydání

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-3: Zvláštní požadavky a zkoušky pro zapalovací transformátory pro plynové a olejové hořáky

230 Kč

ČSN EN 61558-2-4 ed. 2 (351330) - prosinec 2009 aktuální vydání

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1 100 V - Část 2-4: Zvláštní požadavky a zkoušky pro oddělovací ochranné transformátory a pro napájecí zdroje obsahující oddělovací ochranné transformátory

230 Kč

ČSN EN 61558-2-5 ed. 2 (351330) - březen 2011 aktuální vydání

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-5: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory pro holicí strojky, napájecí zdroje pro holicí strojky a napájecí jednotky holicích strojků

230 Kč

ČSN EN 61558-2-6 ed. 2 (351330) - březen 2010 aktuální vydání

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro nápájecí napětí do 1 100 V - Část 2-6: Zvláštní požadavky a zkoušky pro bezpečnostní ochranné transformátory a pro napájecí zdroje obsahující bezpečnostní ochranné transformátory

230 Kč

ČSN EN 61558-2-7 ed. 2 (351330) - červen 2008 aktuální vydání

Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 2-7: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory pro hračky a pro napájecí zdroje hraček

230 Kč

ČSN EN 61558-2-8 ed. 2 (351330) - březen 2011 aktuální vydání

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-8: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro zvonky a gongy

230 Kč

ČSN EN 61558-2-9 ed. 2 (351330) - září 2011 aktuální vydání

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-9: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro ruční svítidla třídy ochrany III se žárovkami

230 Kč

ČSN EN IEC 61558-1 ed. 3 (351330) - listopad 2020 aktuální vydání

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.21t

1 010 Kč

ČSN EN 62041 ed. 2 (351331) - červen 2011

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Požadavky na EMC

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 11. prosinci 2022 (přejít na náhradu).

382 Kč

ČSN EN IEC 62041 ed. 3 (351331) - červen 2020

Transformátory, napájecí zdroje, tlumivky a podobné výrobky - Požadavky na EMC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61797-1 (351340) - leden 1999

Transformátory a induktory pro sdělovací a elektronická zařízení - Hlavní rozměry koster cívek - Část 1: Kostry cívek pro vrstvená jádra

340 Kč

ČSN EN 61869-1 (351350) - duben 2010

Přístrojové transformátory - Část 1: Všeobecné požadavky

570 Kč

ČSN EN 61869-2 (351350) - červen 2013

Přístrojové transformátory - Část 2: Dodatečné požadavky na transformátory proudu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 61869-3 (351350) - duben 2012

Přístrojové transformátory - Část 3: Dodatečné požadavky pro induktivní transformátory napětí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61869-4 (351350) - září 2014

Přístrojové transformátory - Část 4: Dodatečné požadavky na kombinované transformátory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61869-5 (351350) - duben 2012

Přístrojové transformátory - Část 5: Dodatečné požadavky pro kapacitní transformátory napětí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 61869-6 (351350) - červen 2017

Přístrojové transformátory - Část 6: Dodatečné obecné požadavky na přístrojové transformátory nízkého výkonu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN IEC 61869-10 (351350) - říjen 2018

Přístrojové transformátory - Část 10: Dodatečné požadavky pro pasivní transformátory proudu nízkého výkonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 61869-11 (351350) - říjen 2018

Přístrojové transformátory - Část 10: Dodatečné požadavky pro pasivní transformátory napětí nízkého výkonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 61869-13 (351350) - únor 2022

Přístrojové transformátory - Část 13: Samostatně stojící spojovací jednotka (SAMU)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 61869-14 (351350) - prosinec 2019

Přístrojové transformátory - Část 14: Dodatečné požadavky na transformátory proudu pro DC použití

440 Kč

ČSN EN IEC 61869-15 (351350) - prosinec 2019

Přístrojové transformátory - Část 15: Dodatečné požadavky pro transformátory napětí pro DC použití

350 Kč

ČSN EN IEC 61869-9 (351350) - leden 2020

Přístrojové transformátory - Část 9: Digitální rozhraní pro přístrojové transformátory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 62689-1 (351351) - květen 2017

Snímače nebo detektory proudu a napětí užívané pro účely indikace průchodu poruchy - Část 1: Obecné principy a požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 62689-2 (351351) - únor 2018

Snímače nebo detektory proudu a napětí užívané pro účely indikace průchodu poruchy - Část 2: Systémová hlediska

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 60044-7 (351358) - prosinec 2001 aktuální vydání

Přístrojové transformátory - Část 7: Elektronické transformátory napětí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.17t

602 Kč

ČSN 35 1361 (351361) - leden 1984

Speciální jisticí transformátory proudu

230 Kč

ČSN IEC 635 (351420) - srpen 1994

Toroidní jádra vinutá z magneticky měkkých materiálů

125 Kč

ČSN EN 60214-1 ed. 2 (351451) - únor 2015 aktuální vydání

Přepínače odboček - Část 1: Požadavky na zkoušky a zkušební metody

590 Kč

ČSN IEC 60214-2 (351451) - březen 2007

Přepínače odboček - Část 2: Směrnice pro použití

350 Kč

ČSN EN 60146-1-1 ed. 2 (351530) - leden 2011 aktuální vydání

Polovodičové měniče - Všeobecné požadavky a měniče se síťovou komutací - Část 1-1: Stanovení základních požadavků

770 Kč

ČSN EN 60146-1-3 (351530) - duben 1997

Polovodičové měniče - Všeobecné požadavky a měniče se síťovou komutací - Část 1-3: Transformátory a tlumivky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.03t

222 Kč

ČSN EN 60146-2 (351530) - prosinec 2000

Polovodičové měniče - Část 2: Polovodičové měniče s vlastní komutací včetně přímých stejnosměrných měničů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

770 Kč

ČSN EN 61148 (351533) - červenec 2012

Značení svorek součástkových bloků a sestav pro zařízení výkonových měničů

340 Kč

ČSN EN 62477-1 (351534) - duben 2013

Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 1: Obecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 7.15t, A1 7.17t, A12 8.21t

1 410 Kč

ČSN EN IEC 62477-2 (351534) - duben 2019

Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 2: Výkonové elektronické měniče od 1 000 V AC nebo 1 500 V DC až do 36 kV AC nebo 54 kV DC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 61204 (351536) - květen 1998

Napájecí zařízení nízkého napětí se stejnosměrným výstupem - Charakteristické vlastnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.01t

475 Kč

ČSN EN 61204-6 (351536) - srpen 2001

Napájecí zařízení nízkého napětí se stejnosměrným výstupem - Část 6: Požadavky na napájecí zdroje nízkého napětí ověřené jakosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN IEC 61204-3 ed. 2 (351536) - březen 2019

Napájecí zařízení nízkého napětí se spínacím režimem - Část 3: Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

440 Kč

ČSN EN IEC 61204-7 ed. 2 (351536) - srpen 2018

Napájecí zařízení nízkého napětí se spínacím režimem - Část 7: Bezpečnostní požadavky

770 Kč

ČSN EN IEC 60633 ed. 2 (351540) - listopad 2019

Přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Slovník

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

460 Kč

ČSN EN 61803 (351541) - říjen 1999

Určování ztrát výkonu v měničových stanicích pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.06t, A1 8.11t, A2 3.17t, Z1 8.21t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

Norma bude zrušena k 23. listopadu 2023 (přejít na náhradu).

577 Kč

ČSN EN IEC 61803 ed. 2 (351541) - srpen 2021

Stanovení energetických ztrát v měničových stanicích pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) se síťově komutovanými měniči

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62501 (351543) - březen 2010

Spínače napěťového měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Elektrické zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.15t, A2 5.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 120 Kč

ČSN EN 61975 (351544) - únor 2011

Instalace stejnosměrného proudu velmi vysokého napětí (HVDC) - Systémové zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.17t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

930 Kč

ČSN EN 62747 (351545) - květen 2015

Terminologie pro napěťové měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.19t

540 Kč

ČSN EN 62751-1 (351545) - červen 2015

Určení výkonových ztrát ve ventilech spínače napěťového měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Část 1: Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.19t, A2 11.22t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

900 Kč

ČSN EN 62751-2 (351545) - červen 2015

Určení výkonových ztrát ve ventilech spínače napěťového měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Část 2: Modulové víceúrovňové měniče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

800 Kč

ČSN EN IEC 62909-1 (351547) - srpen 2018

Obousměrné měniče výkonu připojené do sítě - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 62909-2 (351547) - listopad 2019

Obousměrné měniče výkonu připojené do sítě - Část 2: Rozhraní obousměrných měničů výkonu připojených do sítě a rozptýlených zdrojů energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60700-1 ed. 2 (351610) - květen 2016 aktuální vydání

Tyristorové spínače pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí - Část 1: Elektrické zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.18t, A1 6.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

800 Kč

ČSN EN 60700-2 (351610) - květen 2017

Tyristorové spínače pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí - Část 2: Terminologie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.18t, A1 6.22t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

560 Kč

ČSN EN 61954 ed. 2 (351611) - prosinec 2011

Statické kompenzátory VAR (SVC) - Zkoušení tyristorových spínačů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 2.14t, A2 2.18t, Z1 6.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 8. listopadu 2024 (přejít na náhradu).

962 Kč

ČSN EN IEC 61954 ed. 3 (351611) - červen 2022

Statické kompenzátory VAR (SVC) - Zkoušení tyristorových spínačů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 62823 (351612) - květen 2016

Tyristorové ventily pro tyristorově řízené sériové kondenzátory (TCSC) - Elektrické zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

670 Kč

ČSN EN 62927 (351613) - duben 2018

Spínače měniče napájeného ze zdroje napětí (VSC) pro statický synchronní kompenzátor (STATCOM) - Elektrické zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 61800-1 (351720) - únor 1999

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 1: Všeobecné požadavky - Specifikace výkonu pro nízkonapěťové systémy stejnosměrných výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.21t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

Norma bude zrušena k 23. únoru 2024 (přejít na náhradu).

97 Kč

ČSN EN 61800-2 ed. 2 (351720) - duben 2016

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 2: Obecné požadavky - Specifikace výkonu pro nízkonapěťové systémy střídavých výkonových pohonů s nastavitelným kmitočtem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 7. dubnu 2024 (přejít na náhradu).

802 Kč

ČSN EN 61800-4 (351720) - srpen 2003

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 4: Všeobecné požadavky - Specifikace charakteristik pro systémy střídavých výkonových pohonů 1 kV až 35 kV

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 690 Kč

ČSN EN 61800-5-1 ed. 2 (351720) - květen 2008 aktuální vydání

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-1: Bezpečnostní požadavky - Elektrické, tepelné a energetické

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.17t, A11 8.21t

1 125 Kč

ČSN EN 61800-5-2 ed. 2 (351720) - květen 2018 aktuální vydání

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-2: Bezpečnostní požadavky - Funkční

590 Kč

ČSN EN 61800-7-1 ed. 2 (351720) - srpen 2016 aktuální vydání

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-1: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Definice rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 61800-7-201 ed. 2 (351720) - srpen 2016 aktuální vydání

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-201: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Specifikace profilu typu 1

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN EN 61800-7-202 ed. 2 (351720) - srpen 2016 aktuální vydání

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-202: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Specifikace profilu typu 2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 050 Kč

ČSN EN 61800-7-203 ed. 2 (351720) - srpen 2016 aktuální vydání

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-203: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Specifikace profilu typu 3

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN EN 61800-7-204 ed. 2 (351720) - srpen 2016 aktuální vydání

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-204: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Specifikace profilu typu 4

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 650 Kč

ČSN EN 61800-7-301 ed. 2 (351720) - srpen 2016 aktuální vydání

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-301: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Mapování profilu typu 1 na technologie sítě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN 61800-7-302 ed. 2 (351720) - srpen 2016 aktuální vydání

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-302: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Mapování profilu typu 2 na technologie sítě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61800-7-303 ed. 2 (351720) - srpen 2016 aktuální vydání

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-303: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Mapování profilu typu 3 na technologie sítě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 61800-7-304 ed. 2 (351720) - srpen 2016 aktuální vydání

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-304: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Mapování profilu typu 4 na technologie sítě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 61800-9-1 (351720) - prosinec 2017

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 9-1: Ekodesign pro systémy výkonových pohonů, spouštěče motorů, výkonovou elektroniku a jejich použití s pohony - Obecné požadavky na vytváření norem pro energetickou účinnost pro zařízení s elektrickým pohonem používající rozšířený produktový přístup (EPA) a poloanalytický model (SAM)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61800-9-2 (351720) - prosinec 2017

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 9-2: Ekodesign pro systémy výkonových pohonů, spouštěče motorů, výkonovou elektroniku a jejich použití s pohony - Ukazatele energetické účinnosti pro systémy výkonových pohonů a spouštěče motorů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN IEC 61800-1 ed. 2 (351720) - říjen 2021

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 1: Obecné požadavky - Specifikace výkonu pro nízkonapěťové systémy stejnosměrných výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN IEC 61800-2 ed. 3 (351720) - leden 2022

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 2: Obecné požadavky - Specifikace výkonu pro nízkonapěťové systémy střídavých výkonových pohonů s nastavitelným kmitočtem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

965 Kč

ČSN EN IEC 61800-3 ed. 3 (351720) - březen 2019

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 3: Požadavky EMC a specifické zkušební metody

770 Kč

ČSN EN 50598-3 (351730) - říjen 2015

Ekodesign pro výkonové řídicí systémy, spouštěče motorů, výkonovou elektroniku a jejich použití - Část 3: Kvantitativní přístup k ekodesignu pomocí posuzování životního cyklu zahrnujícího pravidla kategorie produktu a obsah prohlášení životního prostředí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 62310-1 (351810) - říjen 2005

Statické přepínací systémy (STS) - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky

550 Kč

ČSN EN 62310-2 (351810) - srpen 2007

Statické přepínací systémy (STS) - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

440 Kč

ČSN EN 62310-3 (351810) - duben 2009

Statické přepínací systémy (STS) - Část 3: Metody specifikování funkce a požadavky na zkoušení

440 Kč

ČSN EN 61021-1 (351920) - prosinec 1998

Sestavy plechů jader transformátorů a induktorů pro sdělovací a elektronická zařízení - Část 1: Rozměry

190 Kč

ČSN EN 61021-2 (351920) - září 1998

Sestavy plechů jader transformátorů a induktorů pro sdělovací a elektronická zařízení - Část 2: Elektrické charakteristiky jader z plechů YEE 2

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60740-1 (351921) - duben 2006

Plechy pro transformátory a induktory - Část 1: Mechanické a elektrické charakteristiky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 62562 (353012) - září 2011

Dutinový rezonátor k měření komplexní permitivity nízkoztrátových dielektrických desek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 63185 (353012) - červenec 2021

Metoda vyváženého kruhového rezonátoru k měření komplexní permitivity nízkodrátových dielektrických substrátů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 63249-1 (353012) - březen 2022

Vlnovody ke koaxiálním konektorům - Část 1: Kmenová specifikace - Obecné požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61810-1 ed. 4 (353412) - leden 2016

Elektromechanická elementární relé - Část 1: Obecné a bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.18t, Oprava 2 11.18t, A1 9.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

935 Kč

ČSN EN 61810-2 ed. 3 (353412) - březen 2018

Elektromechanická elementární relé - Část 2: Spolehlivost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61810-2-1 ed. 2 (353412) - březen 2018 aktuální vydání

Elektromechanická elementární relé - Část 2-1: Spolehlivost - Postup ověřování hodnot B10

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61810-7 (353412) - leden 2007

Elektromechanická elementární relé - Část 7: Zkušební a měřicí postupy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 61811-1 ed. 2 (353412) - říjen 2015 aktuální vydání

Elektromechanická elementární relé typu TELECOM stanovené kvality - Část 1: Kmenová specifikace a vzorová předmětová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN IEC 61810-10 (353412) - únor 2020

Elektromechanická elementární relé - Část 10: Další funkční aspekty a bezpečnostní požadavky na vysokokapacitní relé

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN IEC 61810-4 (353412) - červenec 2021

Elektromechanická elementární relé - Část 4: Obecné a bezpečnostní požadavky pro jazýčková relé

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61810-3 (353439) - leden 2016

Elektromechanická elementární relé - Část 3: Relé s nuceně ovládanými (mechanicky spřaženými) kontakty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62314 (353442) - duben 2007

Statická (bezkontaktní) relé

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62246-1 ed. 3 (353460) - prosinec 2015

Jazýčkové přepínače - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN IEC 62246-1-1 ed. 2 (353460) - listopad 2018

Jazýčkové přepínače - Část 1-1: Kmenová specifikace - Vzorová předmětová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 50578 (353470) - duben 2014

Dražní zařízení - Zabezpečovací relé na stejnosměrný proud

230 Kč

ČSN EN 60255-1 (353501) - září 2010

Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 1: Společné požadavky

440 Kč

ČSN EN 60255-121 (353510) - listopad 2014

Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 121: Funkční požadavky na distanční ochranu

945 Kč

ČSN EN 60255-127 (353510) - květen 2014

Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 127: Funkční požadavky pro přepěťovou/podpěťovou ochranu

340 Kč

ČSN EN 60255-149 (353510) - květen 2014

Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 149: Funkční požadavky pro tepelná elektrická relé

440 Kč

ČSN EN 60255-151 (353510) - červen 2010

Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 151: Funkční požadavky pro nadproudovou/podproudovou ochranu

350 Kč

ČSN EN IEC 60255-181 (353510) - listopad 2019

Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 181: Funkční požadavky na frekvenční ochranu

590 Kč

ČSN EN IEC 60255-187-1 (353510) - květen 2022

Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 187-1: Funkční požadavky na rozdílovou ochranu - Omezovaná a neomezovaná rozdílová ochrana motorů, generátorů a transformátorů

1 270 Kč

ČSN EN 60255-21-1 (353522) - březen 1998

Elektrická relé - Část 21: Vibrační zkoušky, zkoušky úderem a rázem a seismické zkoušky na měřicích relé a zařízeních ochran - Oddíl 1: Vibrační zkoušky (sinusové)

230 Kč

ČSN EN 60255-21-2 (353522) - březen 1998

Elektrická relé - Část 21: Vibrační zkoušky, zkoušky úderem a rázem a seismické zkoušky na měřicích relé a zařízeních ochran - Oddíl 2: Zkoušky úderem a rázem

230 Kč

ČSN EN 60255-21-3 (353522) - březen 1998

Elektrická relé - Část 21: Vibrační zkoušky, zkoušky úderem a rázem a seismické zkoušky na měřicích relé a zařízeních ochran - Oddíl 3: Seismické zkoušky

230 Kč

ČSN EN 60255-27 ed. 2 (353522) - srpen 2014 aktuální vydání

Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 27: Požadavky na bezpečnost výrobku

590 Kč

ČSN EN 60255-24 (353524) - březen 2004 aktuální vydání

Elektrická relé - Část 24: Obecný formát pro výměnu přechodně uložených dat (COMTRADE) v elektrizačních soustavách

550 Kč

ČSN EN 60255-26 ed. 3 (353526) - březen 2014

Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 26: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu

440 Kč

ČSN EN 60169-21 (353810) - září 1998

Vysokofrekvenční konektory - Část 21: Dva typy vysokofrekvenčních konektorů s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 9,5 mm (0,374 in) s různými provedeními šroubového spojovacího mechanizmu - Charakteristická impedance 50 ohmů (typy SC-A a SC-B)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60169-23 (353810) - září 1996

Vysokofrekvenční konektory. Část 23: Kolíkové a zásuvkové konektory pro 3,5 mm pevná přesná koaxiální vedení s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 3,5 mm (0,1378 palce)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60169-24 (353810) - září 1996

Vysokofrekvenční konektory. Část 24: Vysokofrekvenční koaxiální konektory se šroubovým spojením, typické pro kabelové distribuční systémy 75 ohm (typ F)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60169-25 (353810) - září 1996

Vysokofrekvenční konektory. Část 25: Dvoupólové konektory (3/4-20 UNEF) se šroubovým spojením pro stíněné vyvážené kabely s dvojitými vnitřními vodiči s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 13,56 mm (0,534 palce) (typ TWHN)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 169-1 (353810) - květen 1996

Vysokofrekvenční konektory. Část 1: Všeobecné požadavky a metody měření

550 Kč

ČSN IEC 169-15 (353810) - září 2000

Vysokofrekvenční konektory - Část 15: Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 4,13 mm (0,163 palce) se šroubovým spojením - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ SMA)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.00t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN IEC 169-22 (353810) - září 2001

Vysokofrekvenční konektory - Část 22: Vysokofrekvenční dvoupólové konektory s bajonetovým spojením pro stíněné symetrické kabely s párem vnitřních vodičů (typ BNO)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN IEC 169-5 (353810) - srpen 1997

Vysokofrekvenční konektory - Část 5: Vysokofrekvenční koaxiální konektory pro kabely 96 IEC 50-17 a větší

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN IEC 169-6 (353810) - srpen 1997

Vysokofrekvenční konektory - Část 6: Vysokofrekvenční koaxiální konektory pro kabely 96 IEC 75-17 a větší

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN IEC 169-7 +A1 (353810) - únor 1997

Vysokofrekvenční konektory. Část 7: Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 9,5 mm (0,374 palce) s bajonetovým zajištěním. Charakteristická impedance 50 ohmů (typ C)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61169-1 ed. 2 (353811) - duben 2014 aktuální vydání

Vysokofrekvenční konektory - Část 1: Kmenová specifikace - Obecné požadavky a metody měření

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.17t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

610 Kč

ČSN EN 61169-1-1 (353811) - září 1998

Vysokofrekvenční konektory - Část 1-1: Jednotná dvojjazyčná vzorová předmětová specifikace pro různé druhy konektorů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61169-11 (353811) - prosinec 2017

Vysokofrekvenční konektory - Část 11: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 9,5 mm se závitovým spojením - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ 4,1-9,5)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61169-14 (353811) - srpen 2011

Vysokofrekvenční konektory - Část 14: Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 12 mm se šroubovým spojením - Charakteristická impedance 75 ohmů (typ 3,5/12)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 61169-16 (353811) - prosinec 2007

Vysokofrekvenční konektory - Část 16: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 7 mm (0,276 palce) se šroubovým spojením - Charakteristická impedance 50 ohmů (75 ohmů) (typ N)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61169-18 (353811) - listopad 2011

Vysokofrekvenční konektory - Část 18: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory typu SSMA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61169-19 (353811) - listopad 2011

Vysokofrekvenční konektory - Část 19: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory typu SSMB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61169-2 ed. 2 (353811) - prosinec 2007 aktuální vydání

Vysokofrekvenční konektory - Část 2: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory typu 9,52

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61169-26 (353811) - říjen 2013

Vysokofrekvenční konektory - Část 26: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory řady TNCA

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61169-29 (353811) - duben 2006

Vysokofrekvenční konektory - Část 29: Dílčí specifikace - Miniaturní vysokofrekvenční koaxiální konektory se šroubovým, západkovým, zasouvacím-vysouvacím nebo rychlým zámkovým, zásuvným spojením (stojanová a panelová použití) - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ 1,0/2,3) - Aplikace 50 ohmů a 75 ohmů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 61169-31 (353811) - červenec 2000

Vysokofrekvenční konektory - Část 31: Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 1,0 mm (0,039 palce) se šroubovým spojením - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ 1,0)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61169-32 (353811) - červenec 2000

Vysokofrekvenční konektory - Část 32: Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 1,85 mm (0,072 palce) se šroubovým spojením - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ 1,85)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61169-33 (353811) - září 1998

Vysokofrekvenční konektory - Část 33: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční konektory řady BMA

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61169-35 (353811) - duben 2012

Vysokofrekvenční konektory - Část 35: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční konektory řady 2,92

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61169-36 (353811) - září 1998

Vysokofrekvenční konektory - Část 36: Dílčí specifikace pro mikrominiaturní vysokofrekvenční koaxiální konektory se západkou - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ MCX)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61169-37 (353811) - prosinec 2007

Vysokofrekvenční konektory - Část 37: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční konektory STWX8

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61169-38 (353811) - srpen 2009

Vysokofrekvenční konektory - Část 38: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory se zásuvným spojením (stojanová a panelová použití) - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ TMA) - Aplikace 50 ohmů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61169-39 (353811) - září 2011

Vysokofrekvenční konektory - Část 39: Dílčí specifikace pro CQM soubor rychle zamykacích RF konektorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61169-40 (353811) - září 2011

Vysokofrekvenční konektory - Část 40: Dílčí specifikace pro 2.4. soubor RF konektorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61169-41 (353811) - listopad 2011

Vysokofrekvenční konektory - Část 41: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory řady CQA s rychlým zajištěním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61169-42 (353811) - říjen 2013

Vysokofrekvenční konektory - Část 42: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory s rychlým zajištěním řady CQN

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61169-43 (353811) - prosinec 2013

Vysokofrekvenční konektory - Část 43: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory se spojením naslepo řady RBMA

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61169-44 (353811) - říjen 2013

Vysokofrekvenční konektory - Část 44: Dílčí specifikace pro zásuvné vysokofrekvenční koaxiální konektory řady SMP

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61169-45 (353811) - březen 2015

Vysokofrekvenční konektory - Část 45: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory s rychlým zajištěním řady SQMA

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61169-47 ed. 2 (353811) - leden 2016 aktuální vydání

Vysokofrekvenční konektory - Část 47: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory se svěrným spojením obvykle používané v kabelových sítích 75 ohmů (typ F-Quick)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61169-48 (353811) - srpen 2015

Vysokofrekvenční konektory - Část 48: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory řady BMP

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61169-49 (353811) - květen 2015

Vysokofrekvenční konektory - Část 49: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční konektory řady SMAA

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61169-50 (353811) - srpen 2015

Vysokofrekvenční konektory - Část 50: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 4,11 mm s rychlým zamykacím systémem - charakteristická impedance 50 ohmů (typ QMA)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61169-51 (353811) - listopad 2015

Vysokofrekvenční konektory - Část 51: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 13,5 mm s bajonetovým zámkem - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ QLI)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61169-52 (353811) - březen 2016

Vysokofrekvenční konektory - Část 52: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory řady MMCX

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61169-53 (353811) - červen 2016

Vysokofrekvenční konektory - Část 53: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 16 mm se šroubovým zajištěním - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ S7-16)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61169-54 (353811) - červen 2017

Vysokofrekvenční konektory - Část 54: Dílčí specifikace pro koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 10 mm, jmenovitá charakteristická impedance 50 ohm, série 4.3-10

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.22t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. říjnu 2024 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN 61169-58 (353811) - květen 2017

Vysokofrekvenční konektory - Část 58: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory se spojením naslepo - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ SBMA)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč

ČSN EN 61169-59 (353811) - únor 2018

Vysokofrekvenční konektory - Část 59: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční multi-pinové konektory se závitem typu L32-4 a L32-5

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61169-8 (353811) - prosinec 2007

Vysokofrekvenční konektory - Část 8: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 6,5 mm (0,256 palce) s bajonetovým zámkem - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ BNC)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62431 (353811) - červenec 2009

Odrazivost absorberů elektromagnetických vln na kmitočtu milimetrových vln - Měřící metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 62810 (353811) - listopad 2015

Metoda cylindrické dutiny k měření komplexní permitivity nízkoztrátových dielektrických tyčí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 61169-1-2 (353811) - duben 2020

Vysokofrekvenční konektory - Část 1-2: Elektrické zkušební metody - Vložný útlum

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 61169-1-4 (353811) - únor 2021

Vysokofrekvenční konektory - Část 1-4: Elektrické zkušební metody - Napěťový poměr stojatých vln, útlum odrazu a koeficient odrazu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 61169-1-5 (353811) - říjen 2022

Vysokofrekvenční konektory - Část 1-5: Elektrické zkušební metody - Zhoršení doby náběhu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 61169-1-6 (353811) - říjen 2022

Vysokofrekvenční konektory - Část 1-6: Elektrické zkušební metody - Vysokofrekvenční výkon

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 61169-15 (353811) - červenec 2021

Vysokofrekvenční konektory - Část 15: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 4,13 mm (0,163 palce) se závitovým spojením - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ SMA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 61169-17 (353811) - říjen 2022

Vysokofrekvenční konektory - Část 17: RF konektory s vnitřním průměrem vnějšího jádra 6,5 mm (0,256 palce) se šroubovou spojkou - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ TNC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 61169-21 (353811) - říjen 2022

Vysokofrekvenční konektory - Část 21: Dílčí specifikace pro RF konektory s vnitřním průměrem vnějšího jádra 9,5 mm (0,374 palce) se šroubovou spojkou - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ SC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 61169-24 ed. 3 (353811) - březen 2020

Vysokofrekvenční koaxiální konektory se šroubovým spojením obvykle používané v kabelových sítích 75 ohmů (typ F)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 61169-54 ed. 2 (353811) - duben 2022

Vysokofrekvenční konektory - Část 54: Dílčí specifikace pro RF koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 10 mm, jmenovitá charakteristická impedance 50 Ohm (řada 4,3-10)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 61169-60 (353811) - září 2021

Vysokofrekvenční konektory - Část 60: Dílčí specifikace pro RF koaxiální konektory pro zásuvná spojení, charakteristická impedance 50 Ohm (typ SMPM)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 61169-61 (353811) - únor 2021

Vysokofrekvenční konektory - Část 61: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 9,5 mm s rychlospojkou, série Q4.1-9.5

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 61169-63 (353811) - únor 2021

Vysokofrekvenční konektory - Část 63: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 6,5 mm (0,256 palce) s bajonetovým zámkem - Charakteristická impedace 75 ohmů (typ BNC 75)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 61169-64 (353811) - duben 2020

Vysokofrekvenční konektory - Část 64: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 0,8 mm - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ-0,8)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 61169-65 (353811) - červenec 2021

Vysokofrekvenční konektory - Část 65: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 1,35 mm, se šroubovým spojením, charakteristická impedance 50 ohm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 61169-66 (353811) - září 2021

Vysokofrekvenční konektory - Část 66: Dílčí specifikace pro RF koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 5 mm, s rychlouzávěrem nebo šroubovým spojem, charakteristická impedance 50 Ohm (řada 2,2-5)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 61169-67 (353811) - říjen 2022

Vysokofrekvenční konektory - Část 67: Dílčí specifikace pro závitové triaxiální spojky řady TRL

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 61169-68 (353811) - říjen 2022

Vysokofrekvenční konektory - Část 68: Dílčí specifikace pro bajonetové triaxiální spojky řady TRK

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 63295 (353811) - říjen 2022

Specifikace pro skleněné korálky řady WB s impedancí 50 ohmů pro vysokofrekvenční konektory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 63137-1 (353812) - březen 2020

Standardní zkoušky vysokofrekvenčních konektorů - Část 1: Kmenová specifikace - Obecné požadavky a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč

ČSN EN IEC 63138-1 (353813) - červen 2020

Vícekanálové vysokofrekvenční konektory - Část 1: Kmenová specifikace - Obecné požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 63138-2 (353813) - červenec 2021

Konektory s multi-radiovými frekvenčními kanály - Část 2: Dílčí specifikace pro kruhový konektor série MQ4

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 63138-3 (353813) - říjen 2022

Vícekanálové vysokofrekvenční konektory - Část 3: Dílčí specifikace pro kruhový konektor série MQ5

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN IEC 457-1 (353820) - leden 1996

Pevná přesná koaxiální vedení a přidružené přesné konektory. Část 1: Všeobecné požadavky a metody měření

190 Kč

ČSN IEC 457-2 (353820) - srpen 1998

Pevná přesná koaxiální vedení a přidružené přesné konektory - Část 2: Pevné přesné koaxiální vedení s impedancí 50 ohmů a průměrem 7 mm a přidružený hermafroditický přesný koaxiální konektor

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 457-3 (353820) - srpen 1998

Pevná přesná koaxiální vedení a přidružené přesné konektory - Část 3: Pevné přesné koaxiální vedení s průměrem 14 mm a přidružený hermafroditický přesný koaxiální konektor - Charakteristické impedance 50 ohmů a 75 ohmů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 457-4 (353820) - srpen 1997

Pevná přesná koaxiální vedení a jim příslušné přesné konektory - Část 4: 21 mm vedení a hermafrodický konektor - Charakteristické impedance 50 (typ 9/21) a 75 (typ 6/21)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN IEC 457-5 (353820) - srpen 1997

Pevná přesná koaxiální vedení a jim příslušné přesné konektory - Část 5: 50 3,5 mm vedení s pokyny pro montáž konektorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN IEC 339-1 (353821) - srpen 1998

Pevná koaxiální přenosová vedení a přidružené přírubové konektory pro všeobecné účely - Část 1: Všeobecné požadavky a metody měření

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 803 (353890) - únor 1996

Doporučené rozměry zamačkávacích kleští s šestihrannými a čtyřhrannými čelistmi, zamačkávací tělíska, kalibry, zamačkávací trubička vnějšího vodiče a zamačkávací váleček vnitřního vodiče vysokofrekvenčních kabelů a konektorů

340 Kč

ČSN EN 60915 (354042) - duben 2008

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Preferované rozměry zakončení hřídelů a pouzder pro elektronické součástky ovládané hřídeli a upevňované maticí do jednoho otvoru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.10t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

360 Kč

ČSN EN 60512-1-1 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1-1: Všeobecné zkoušky - Zkouška 1a: Vizuální kontrola

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

230 Kč

ČSN EN 60512-1-100 ed. 3 (354055) - říjen 2012

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1-100: Obecně - Použitelné normy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-1-2 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1-2: Všeobecné zkoušky - Zkouška 1b: Kontrola rozměrů a hmotnosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-1-3 (354055) - listopad 1998

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 1: Všeobecné zkoušky - Oddíl 3: Zkouška 1c - Elektrická vazební délka

125 Kč

ČSN EN 60512-1-4 (354055) - říjen 1998

Elektromechanické součástky pro elektrotechnická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 1: Všeobecné zkoušky - Oddíl 4: Zkouška 1d: Účinnost ochrany kontaktů (scoop-proof)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 6.08t

145 Kč

ČSN EN 60512-10-4 ed. 2 (354055) - červen 2004 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 10-4: Rázové zkoušky (volné součástky), zkoušky statickým namáháním (upevněné součástky), zkoušky trvanlivosti a zkoušky přetížením - Zkouška 10d: Elektrické přetížení (konektory)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60512-11-10 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-10: Klimatické zkoušky - Zkouška 11j: Chlad

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-11-11 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-11: Klimatické zkoušky - Zkouška 11k: Nízký tlak vzduchu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-11-12 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-12: Klimatické zkoušky - Zkouška 11m: Vlhké teplo cyklické

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-11-13 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-13: Klimatické zkoušky - Zkouška 11n: Plynotěsnost, nepájené ovíjené spoje

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-11-14 ed. 2 (354055) - červen 2004 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-14: Klimatické zkoušky - Zkouška 11p: Korozní zkouška prouděním jednoho plynu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-11-2 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-2: Klimatické zkoušky - Zkouška 11b: Kombinované postupné vlivy chladu, nízkého tlaku vzduchu a vlhkého tepla

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-11-3 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-3: Klimatické zkoušky - Zkouška 11c: Vlhké teplo konstantní

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

230 Kč

ČSN EN 60512-11-4 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-4: Klimatické zkoušky - Zkouška 11d: Rychlá změna teploty

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-11-5 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-5: Klimatické zkoušky - Zkouška 11e: Růst plísní

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-11-6 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-6: Klimatické zkoušky - Zkouška 11f: Koroze, solná mlha

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-11-7 ed. 2 (354055) - červen 2004 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-7: Klimatické zkoušky - Zkouška 11g: Korozní zkouška proudící směsí plynů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-11-8 (354055) - říjen 1999

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 11: Klimatické zkoušky - Oddíl 8: Zkouška 11h - Písek a prach

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-11-9 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-9: Klimatické zkoušky - Zkouška 11i: Suché teplo

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-12-1 (354055) - říjen 2006

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-1: Zkoušky pájení - Zkouška 12a: Pájitelnost, smáčení, metoda pájecí lázně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-12-2 (354055) - říjen 2006

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-2: Zkoušky pájení - Zkouška 12b: Pájitelnost, smáčení, metoda páječkou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN 60512-12-3 (354055) - říjen 2006

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-3: Zkoušky pájení - Zkouška 12c: Pájitelnost, odsmáčení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN 60512-12-4 (354055) - říjen 2006

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-4: Zkoušky pájení - Zkouška 12d: Odolnost vůči pájecímu teplu, metoda pájecí lázní

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN 60512-12-5 (354055) - říjen 2006

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-5: Zkoušky pájení - Zkouška 12e: Odolnost vůči pájecímu teplu, metoda páječkou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN 60512-12-6 (354055) - květen 1997

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 12: Zkoušky pájení - Oddíl 6: Zkouška 12f: Těsnost proti tavidlu a čisticím rozpouštědlům při strojním pájení

190 Kč

ČSN EN 60512-12-7 (354055) - únor 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-7: Zkoušky pájení - Zkouška 12g: Pájitelnost, metoda smáčecích vah

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60512-13-1 ed. 2 (354055) - listopad 2006 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 13-1: Zkoušky mechanickou činností - Zkouška 13a: Síly na spojení a rozpojení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN 60512-13-2 (354055) - říjen 2006

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 13-2: Zkoušky mechanickou činností - Zkouška 13b: Síly na zasunutí a vysunutí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN 60512-13-5 (354055) - říjen 2006

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 13-5: Zkoušky mechanickou činností - Zkouška 13e: Zabezpečení proti přepólování a kontrola navádění

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN 60512-14-2 (354055) - říjen 2006

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 14-2: Zkoušky těsnosti - Zkouška 14b: Těsnost - Vzduchotěsnost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-14-4 (354055) - říjen 2006

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 14-4: Zkoušky těsnosti - Zkouška 14d: Ponoření - Vodotěsnost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-14-5 (354055) - říjen 2006

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 14-5: Zkoušky těsnosti - Zkouška 14e: Ponoření při nízkém tlaku vzduchu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-14-6 (354055) - říjen 2006

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 14-6: Zkoušky těsnosti - Zkouška 14f: Těsnost stykových ploch

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-14-7 (354055) - leden 1999

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 14: Zkoušky těsnosti - Oddíl 7: Zkouška 14g: Stříkající voda

125 Kč

ČSN EN 60512-15-1 (354055) - prosinec 2008

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-1: Mechanické zkoušky konektorů a vývodů - Zkouška 15a: Upevnění kontaktů tělískem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-15-3 (354055) - prosinec 2008

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-3: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15c: Upevnění tělíska v pouzdru (torzní)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-15-4 (354055) - prosinec 2008

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-4: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15d: Síla na vložení a vyjmutí kontaktu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-15-5 (354055) - prosinec 2008

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-5: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15e: Upevnění kontaktů v tělísku při nutaci kabelu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-15-6 (354055) - prosinec 2008

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-6: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15f: Účinnost spojovacího zařízení konektoru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-15-7 (354055) - prosinec 2008

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-7: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15g: Pevnost ochranného krytu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-15-8 (354055) - květen 1997

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 15: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Oddíl 8: Zkouška 15h - Systém upevnění kontaktů, odolnost proti použití nástrojů

125 Kč

ČSN EN 60512-16-1 (354055) - prosinec 2008

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-1: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16a: Pevnost pružných kontaktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-16-11 (354055) - leden 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-11: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16k: Stahovací síla, nepájené ovíjené spoje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-16-13 (354055) - leden 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-13: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16m: Odvíjení, nepájené ovíjené spoje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-16-14 (354055) - březen 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-14: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16n: Ohybová pevnost pevných nožových kontaktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-16-16 (354055) - březen 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-16: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16p: Torzní pevnost pevných nožových kontaktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-16-17 (354055) - březen 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-17: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16q: Pevnost v tahu a tlaku pevných nožových kontaktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-16-18 (354055) - leden 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-18: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16r: Vychýlení kontaktů, simulace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-16-2 (354055) - prosinec 2008

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-2: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16b: Omezený vstup

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-16-20 (354055) - únor 1999

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 16: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Oddíl 20: Zkouška 16t: Mechanická pevnost (nepájených spojů zakončených vodiči)

125 Kč

ČSN EN 60512-16-21 (354055) - únor 2013

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-21: Mechanické zkoušky na kontaktech a připojeních - Zkouška 16u: Zkouška whiskerů použitím vnějšího mechanického tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 60512-16-3 (354055) - březen 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-3: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16c: Ohybové namáhání kontaktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-16-4 (354055) - prosinec 2008

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-4: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16d: Pevnost v tahu (zamačkávané spoje)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-16-5 (354055) - březen 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-5: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16e: Měření záchytné síly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-16-6 (354055) - březen 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-6: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16f: Pevnost vývodů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-16-7 (354055) - březen 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-7: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16g: Měření deformace kontaktů po zamáčknutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60512-16-8 (354055) - leden 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-8: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16h: Účinnost uchycení izolace (zamačkávané spoje)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-16-9 (354055) - leden 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-9: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16i: Záchytná síla pružného uzemňovacího kontaktu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-17-1 (354055) - květen 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 17-1: Zkoušky upevnění kabelu - Zkouška 17a: Odolnost úchytky kabelu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-17-2 (354055) - prosinec 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 17-2: Zkoušky upevnění kabelu - Zkouška 17b: Pevnost úchytky kabelu proti kroužení kabelu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-17-3 (354055) - květen 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 17-3: Zkoušky upevnění kabelu - Zkouška 17c: Pevnost úchytky kabelu proti tahu kabelu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-17-4 (354055) - květen 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 17-4: Zkoušky upevnění kabelu - Zkouška 17d: Pevnost úchytky kabelu proti kroucení kabelu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-19-1 (354055) - prosinec 2010

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 19-1: Zkoušky chemické odolnosti - Zkouška 19a: Odolnost předizolovaných zamačkávaných dutinek proti kapalinám

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-19-3 (354055) - listopad 1998

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 19: Zkoušky chemické odolnosti - Oddíl 3: Zkouška 19c: Odolnost proti kapalinám

190 Kč

ČSN EN 60512-2-1 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 2-1: Zkoušky elektrické kontinuity a přechodového odporu - Zkouška 2a: Přechodový odpor - milivoltová metoda

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

230 Kč

ČSN EN 60512-2-2 (354055) - únor 2004

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 2-2: Zkoušky elektrické kontinuity a přechodového odporu - Zkouška 2b: Přechodový odpor - Metoda se specifikovaným proudem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-2-3 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 2-3: Zkoušky elektrické kontinuity a přechodového odporu - Zkouška 2c: Změny přechodového odporu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-2-5 (354055) - únor 2004

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 2-5: Zkoušky elektrické kontinuity a přechodového odporu - Zkouška 2e: Dotyková porucha

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 60512-2-6 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 2-6: Zkoušky elektrické kontinuity a přechodového odporu - Zkouška 2f: Elektrická kontinuita stínění (pláště)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-20-1 (354055) - březen 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 20-1: Zkoušky bezpečnosti proti ohni - Zkouška 20a: Hořlavost, jehlový plamen

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-20-2 (354055) - duben 2001

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 20-2: Zkouška 20b - Zkoušky hořlavosti - Ohnivzdornost

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-20-3 (354055) - březen 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 20-3: Zkoušky bezpečnosti proti ohni - Zkouška 20c: Hořlavost, žhavá smyčka

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-21-1 (354055) - duben 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 21-1: Zkoušky vf odporu - Zkouška 21a: Paralelní vf odpor

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 60512-22-1 (354055) - duben 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 22-1: Zkoušky kapacity - Zkouška 22a: Kapacita

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 60512-23-2 (354055) - květen 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 23-2: Zkoušky stínění a filtrování - Zkouška 23b: Útlumové charakteristiky integrálních filtrů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-23-4 (354055) - únor 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 23-4: Zkoušky stínění a filtrování - Zkouška 23d: Odrazy v časové oblasti na přenosovém vedení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60512-23-7 (354055) - prosinec 2005

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 23-7: Zkoušky stínění a filtrování - Zkouška 23g: Efektivní přenosová impedance konektorů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60512-24-1 (354055) - květen 2013

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 24-1: Zkoušky magnetické interference - Zkouška 24a: Zbytkový magnetismus

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 60512-25-1 (354055) - červen 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-1: Zkouška 25a - Odstup přeslechu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-25-2 (354055) - leden 2003

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-2: Zkouška 25b - Útlum (průchozí ztráty)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-25-3 (354055) - červen 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-3: Zkouška 25c - Degradace doby náběhu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-25-4 (354055) - červen 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-4: Zkouška 25d - Zpoždění vlivem šíření

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-25-5 (354055) - duben 2005

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-5: Zkouška 25e: Potlačení odrazů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60512-25-6 (354055) - březen 2005

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-6: Zkouška 25f: Obrazec typu oko a kolísání (jitter)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60512-25-7 (354055) - prosinec 2005

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-7: Zkouška 25g - Impedance, koeficient odrazu a napěťový poměr stojatých vln (VSWR)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 60512-25-9 (354055) - květen 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-9: Zkoušky integrity a signálů - Zkouška 25i: Cizí přeslech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 60512-26-100 (354055) - duben 2009

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 26-100: Uspořádání měření, zkoušky a doporučené zapojení a měření na konektorech série IEC 60603-7 - Zkoušky 26a až 26g

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.11t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 135 Kč

ČSN EN 60512-27-100 (354055) - červenec 2012

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 27-100: Zkoušky integrity signálu do 500 MHz na konektorech souboru IEC 60603-7 - Zkoušky 27a až 27g

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 60512-28-100 (354055) - říjen 2013

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 28-100: Zkoušky integrity signálu do 1 000 MHz na konektorech souborů IEC 60603-7 a IEC 61076-3 - Zkoušky 28a až 28g

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 19. prosinci 2022 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN 60512-29-100 (354055) - prosinec 2015

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 29-100: Zkoušky integrity signálu do 500 MHz na konektorech řady M12 - Zkoušky 29a až 29g

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 60512-3-1 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 3-1: Zkoušky izolace - Zkouška 3a: Izolační odpor

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-4-1 (354055) - únor 2004

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 4-1: Zkoušky namáhání napětím - Zkouška 4a: Zkouška napětím

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 60512-4-2 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 4-2: Zkoušky namáhání napětím - Zkouška 4b: Částečný výboj

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-4-3 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 4-3: Zkoušky namáhání napětím - Zkouška 4c: Zkouška napětím předizolovaných zamačkávacích dutinek

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-5-1 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 5-1: Zkoušky proudové zatížitelnosti - Zkouška 5a: Oteplení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-5-2 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 5-2: Zkoušky proudové zatížitelnosti - Zkouška 5b: Proudová zatížitelnost v závislosti na teplotě

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-6-1 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 6-1: Zkoušky dynamickým namáháním - Zkouška 6a: Stálé zrychlení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-6-2 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 6-2: Zkoušky dynamickým namáháním - Zkouška 6b: Rázy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-6-3 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 6-3: Zkoušky dynamickým namáháním - Zkouška 6c: Údery

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-6-4 (354055) - listopad 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 6-4: Zkoušky dynamickým namáháním - Zkouška 6d: Vibrace (sinusové)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-6-5 (354055) - srpen 2000

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 6: Zkoušky dynamickým namáháním - Oddíl 5: Zkouška 6e: Náhodné vibrace

65 Kč

ČSN EN 60512-7-1 (354055) - listopad 2010

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 7-1: Rázové zkoušky (volné konektory) - Zkouška 7a: Volný pád (opakovaný)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 60512-7-2 (354055) - červen 2012

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 7-2: Rázové zkoušky (volné konektory) - Zkouška 7b: Mechanická odolnost proti rázu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 60512-8-1 (354055) - únor 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 8-1: Zkoušky statickým namáháním (pevné konektory) - Zkouška 8a: Statické namáhání v bočním směru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 60512-8-2 (354055) - prosinec 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 8-2: Zkoušky statickým namáháním (pevné konektory) - Zkouška 8b: Statické namáhání v osovém směru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-9-1 (354055) - říjen 2010

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-1: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9a: Mechanická činnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 60512-9-2 (354055) - červen 2012

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-2: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9b: Elektrické zatížení a teplota

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 60512-9-3 ed. 2 (354055) - březen 2012 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-3: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9c: Mechanická činnost (spojení/rozpojení) při elektrickém zatížení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-9-4 (354055) - prosinec 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-4: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9d: Trvanlivost upevnění kontaktů v tělísku a těsnění (údržba, stárnutí)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-9-5 (354055) - listopad 2010

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-5: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9e: Cyklické proudové zatížení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 14. červenci 2023 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 60512-99-001 (354055) - duben 2013

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 99-001: Plán zkoušek pro spojení a rozpojení konektorů při elektrické zátěži - Zkouška 99a: Konektory používané v komunikačních kabelových rozvodech s kroucenými páry s dálkovým napájením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 60512-1 ed. 2 (354055) - květen 2019

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1: Kmenová specifikace

230 Kč

ČSN EN IEC 60512-11-1 ed. 2 (354055) - leden 2020

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-1: Klimatické zkoušky - Zkouška 11a: Klimatická řada

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60512-15-2 ed. 2 (354055) - srpen 2018

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-2: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15b: Upevnění tělíska v pouzdru (axiální)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 60512-23-3 ed. 2 (354055) - červenec 2019

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 23-3: Zkouška 23c: Účinnost stínění konektorů a příslušenství - Metoda injekce do vedení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60512-28-100 ed. 2 (354055) - červenec 2020

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 28-100: Zkoušky integrity signálu do 2 000 MHz - Zkoušky 28a až 28g

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN IEC 60512-8-3 ed. 2 (354055) - srpen 2018

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 8-3: Zkoušky statickým namáháním (pevné konektory) - Zkouška 8c: Zkouška pevnosti páčky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 60512-9-5 ed. 2 (354055) - leden 2021

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-5: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9e: Cyklické proudové zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 60512-99-002 (354055) - říjen 2019

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 99-002: Plány zkoušek odolnosti - Zkouška 99b: Plán zkoušek pro neúmyslné rozpojení při elektrické zátěži

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.22t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 4. březnu 2025 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN IEC 60512-99-002 ed. 2 (354055) - září 2022 nové vydání

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 99-002: Plány zkoušek odolnosti - Zkouška 99b: Plán zkoušek pro rozpojení při elektrické zátěži

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62197-1 (354056) - leden 2007

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky hodnocení kvality - Část 1: Kmenová specifikace

350 Kč

ČSN EN 60352-1 (354061) - říjen 1998 aktuální vydání

Nepájené spoje - Část 1: Ovíjené spoje - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

350 Kč

ČSN EN 60352-2 ed. 2 (354061) - říjen 2006 aktuální vydání

Nepájené spoje - Část 2: Zamačkávané spoje - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.14t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 135 Kč

ČSN EN 60352-3 (354061) - říjen 1996

Nepájené spoje. Část 3: Přístupné nepájené odizolované spoje. Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.08t, Z1 1.21t

Norma bude zrušena k 14. květnu 2023 (přejít na náhradu).

392 Kč

ČSN EN 60352-4 (354061) - červenec 1997

Nepájené spoje - Část 4: Nepřístupné nepájené odizolované spoje - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.01t, Z1 3.21t

Norma bude zrušena k 16. červenci 2023 (přejít na náhradu).

612 Kč

ČSN EN 60352-5 ed. 3 (354061) - listopad 2012

Nepájené spoje - Část 5: Zalisované spoje - Obecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.15t, Z1 3.21t

Norma bude zrušena k 26. srpnu 2023 (přejít na náhradu).

402 Kč

ČSN EN 60352-6 (354061) - prosinec 1998

Nepájené spoje - Část 6: Spoje propichující izolaci - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

340 Kč

ČSN EN 60352-7 (354061) - květen 2003

Nepájené spoje - Část 7: Pružinové spoje - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.21t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

Norma bude zrušena k 20. lednu 2024 (přejít na náhradu).

602 Kč

ČSN EN 60352-8 (354061) - listopad 2011

Nepájené spoje - Část 8: Spoje připevněné tlakem - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

230 Kč

ČSN EN IEC 60352-3 ed. 2 (354061) - leden 2021

Nepájené spoje - Část 3: Přístupné zařezávané (ID) spoje - Obecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN IEC 60352-4 ed. 2 (354061) - březen 2021

Nepájené spoje - Část 4: Nepřístupné zařezávané (ID) spoje - Obecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN IEC 60352-5 ed. 4 (354061) - březen 2021

Nepájené spoje - Část 5: Zalisované spoje - Obecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 60352-7 ed. 2 (354061) - září 2021

Nepájené spoje - Část 7: Pružinové spoje - Obecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50324-1 (354070) - leden 2003

Piezoelektrické vlastnosti keramických materiálů a součástek - Část 1: Termíny a definice

230 Kč

ČSN EN 50324-2 (354070) - leden 2003

Piezoelektrické vlastnosti keramických materiálů a součástek - Část 2: Metody měření - Nízký výkon

340 Kč

ČSN EN 50324-3 (354070) - leden 2003

Piezoelektrické vlastnosti keramických materiálů a součástek - Část 3: Metody měření - Vysoký výkon

230 Kč

ČSN EN 60947-1 ed. 4 (354101) - březen 2008

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.11t, A2 6.15t, Z1 8.21t

Norma bude zrušena k 19. únoru 2024 (přejít na náhradu).

2 552 Kč

ČSN EN 60947-2 ed. 4 (354101) - únor 2018

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 2: Jističe

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 8.18t, A1 8.20t

2 495 Kč

ČSN EN 60947-3 ed. 3 (354101) - únor 2010

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.12t, A2 5.16t, Z1 8.21t

Norma bude zrušena k 19. únoru 2024 (přejít na náhradu).

1 112 Kč

ČSN EN 60947-4-2 ed. 3 (354101) - prosinec 2012

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-2: Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové regulátory a spouštěče motorů na střídavý proud

770 Kč

ČSN EN 60947-4-3 ed. 2 (354101) - březen 2015 aktuální vydání

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-3: Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové regulátory a stykače na střídavý proud pro nemotorické zátěže

590 Kč

ČSN EN 60947-5-1 ed. 3 (354101) - červen 2018

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů - Elektromechanické přístroje řídicích obvodů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.20t

790 Kč

ČSN EN 60947-5-2 ed. 3 (354101) - červenec 2008

Spínací a řidicí přístroje nízkého napětí - Část 5-2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Bezdotykové spínače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.13t, Z2 5.21t

Norma bude zrušena k 27. březnu 2023 (přejít na náhradu).

992 Kč

ČSN EN 60947-5-3 ed. 2 (354101) - červen 2014 aktuální vydání

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-3: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Požadavky na bezdotykové přístroje s definovaným chováním při poruše (PDDB)

350 Kč

ČSN EN 60947-5-4 ed. 2 (354101) - říjen 2004 aktuální vydání

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-4: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Metody odhadu technických parametrů slaboproudých kontaktů - Zvláštní zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.20t

530 Kč

ČSN EN 60947-5-5 (354101) - duben 2000

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 5-5: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Přístroje pro elektrické nouzové zastavení s mechanickým zajištěním

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.05t, A11 9.13t, A2 6.17t

775 Kč

ČSN EN 60947-5-6 (354101) - červen 2001

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 5-6: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Stejnosměrné rozhraní pro bezdotykové snímače a spínací zesilovače (NAMUR)

230 Kč

ČSN EN 60947-5-7 (354101) - červen 2004

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-7: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Požadavky na bezdotykové přístroje s analogovým výstupem

230 Kč

ČSN EN 60947-5-8 (354101) - srpen 2007

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-8: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Trojpolohové uvolňovací spínače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.21t

Norma bude zrušena k 2. dubnu 2024 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 60947-5-9 (354101) - červen 2008

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-9: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Průtokové spínače

350 Kč

ČSN EN 60947-6-1 ed. 2 (354101) - červenec 2006 aktuální vydání

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 6-1: Spínače s více funkcemi - Přepínací zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.14t

670 Kč

ČSN EN 60947-6-2 ed. 2 (354101) - prosinec 2003 aktuální vydání

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 6-2: Spínače s více funkcemi - Řídicí a ochranné spínací přístroje (nebo zařízení) (CPS)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.07t

1 210 Kč

ČSN EN 60947-7-1 ed. 3 (354101) - březen 2010

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-1: Pomocná zařízení - Svorkovnice pro měděné vodiče

350 Kč

ČSN EN 60947-7-2 ed. 3 (354101) - březen 2010

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-2: Pomocná zařízení - Svorkovnice pro ochranné měděné vodiče

230 Kč

ČSN EN 60947-7-3 ed. 2 (354101) - červen 2010 aktuální vydání

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-3: Pomocná zařízení - Bezpečnostní požadavky na pojistkové svorkovnice

350 Kč

ČSN EN 60947-8 (354101) - duben 2004

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 8: Řídicí jednotky pro vestavné tepelné ochrany (PTC) točivých elektrických strojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.07t, A2 12.12t

770 Kč

ČSN EN IEC 60947-1 ed. 5 (354101) - srpen 2021

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 1: Obecná ustanovení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 050 Kč

ČSN EN IEC 60947-3 ed. 4 (354101) - srpen 2021

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.22t

610 Kč

ČSN EN IEC 60947-4-1 ed. 4 (354101) - srpen 2020 aktuální vydání

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů - Elektromechanické stykače a spouštěče motorů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 2 11.21t

1 010 Kč

ČSN EN IEC 60947-5-2 ed. 4 (354101) - květen 2021 aktuální vydání

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Bezdotykové spínače

945 Kč

ČSN EN IEC 60947-5-8 ed. 2 (354101) - říjen 2021

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-8: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Trojpolohové ovládací spínače

340 Kč

ČSN EN IEC 60947-7-4 ed. 2 (354101) - listopad 2019

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-4: Pomocná zařízení - Požadavky na svorkovnice PCB pro měděné vodiče

350 Kč

ČSN EN IEC 60947-9-1 (354101) - listopad 2019

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 9-1: Aktivní systémy pro zmírnění poruch oblouku - Zařízení pro zhášení oblouku

340 Kč

ČSN EN 62683-1 (354102) - květen 2018

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Údaje o výrobcích a vlastnosti pro výměnu informací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 62626-1 (354104) - listopad 2014

Spínací a řídicí krytá zařízení nízkého napětí - Část 1: Kryté odpínače mimo rozsah platnosti IEC 60947-3 zajišťující bezpečné odpojení během opravy a údržby

190 Kč

ČSN EN 62026-2 (354105) - říjen 2013

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 2: Propojení čidel ovládačů (AS-i)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 920 Kč

ČSN EN 62026-3 ed. 2 (354105) - září 2015 aktuální vydání

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 3: DeviceNet

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 3.20t, A11 7.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 090 Kč

ČSN EN 62026-7 (354105) - říjen 2013

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 7: CompoNet

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 390 Kč

ČSN EN IEC 62026-1 ed. 2 (354105) - únor 2020

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 1: Obecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 60669-1 ed. 3 (354106) - srpen 2018

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.19t, Oprava 2 8.20t

985 Kč

ČSN EN 60669-2-1 ed. 3 (354106) - červen 2005

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Elektronické spínače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.08t, A1 4.10t, A12 3.11t

755 Kč

ČSN EN 60669-2-2 ed. 2 (354106) - červen 2007 aktuální vydání

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-2: Zvláštní požadavky - Spínače s elektromagnetickým dálkovým ovládáním (RCS)

230 Kč

ČSN EN 60669-2-3 ed. 2 (354106) - červen 2007 aktuální vydání

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Spínače s časovým zpožděním (TDS)

230 Kč

ČSN EN 60669-2-4 (354106) - říjen 2005

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-4: Zvláštní požadavky - Izolační spínače

440 Kč

ČSN EN 60669-2-5 (354106) - březen 2017

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-5: Zvláštní požadavky - Spínače a související příslušenství pro použití v elektronických systémech pro byty a budovy (HBES)

440 Kč

ČSN EN 60669-2-6 (354106) - únor 2013

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-6: Zvláštní požadavky - Protipožární spínače pro vnější a vnitřní reklamy a svítidla

340 Kč

ČSN EN IEC 63180 (354106) - únor 2021

Metody pro měření a deklarování rozsahu detekování detektorů - Pasivní infračervené detektory pro detekování malých a velkých pohybů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61058-1-1 (354107) - únor 2017

Spínače pro spotřebiče - Část 1-1: Požadavky na mechanické spínače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč

ČSN EN 61058-1-2 (354107) - únor 2017

Spínače pro spotřebitele - Část 1-2: Požadavky na elektronické spínače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč

ČSN EN 61058-2-1 ed. 2 (354107) - září 2011

Spínače pro spotřebiče - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro šňůrové spínače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.21t

Norma bude zrušena k 5. únoru 2024 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 61058-2-4 (354107) - červen 2006

Spínače pro spotřebiče - Část 2-4: Zvláštní požadavky pro samostatně montované spínače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.21t

Norma bude zrušena k 5. únoru 2024 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 61058-2-5 ed. 2 (354107) - říjen 2011

Spínače pro spotřebiče - Část 2-5: Zvláštní požadavky pro voliče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.21t

Norma bude zrušena k 5. únoru 2024 (přejít na náhradu).

222 Kč

ČSN EN IEC 61058-1 ed. 2 (354107) - listopad 2018

Spínače pro spotřebiče - Část 1: Obecné požadavky

770 Kč

ČSN EN IEC 61058-2-1 ed. 3 (354107) - srpen 2021

Spínače pro spotřebiče - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro šňůrové spínače

340 Kč

ČSN EN IEC 61058-2-4 ed. 2 (354107) - červen 2021

Spínače pro spotřebiče - Část 2-4: Zvláštní požadavky pro samostatně montované spínače

340 Kč

ČSN EN IEC 61058-2-5 ed. 3 (354107) - červenec 2021

Spínače pro spotřebiče - Část 2-5: Zvláštní požadavky pro voliče

190 Kč

ČSN EN IEC 61058-2-6 ed. 2 (354107) - červen 2019

Spínače pro spotřebiče - Část 2-6: Zvláštní požadavky pro spínače používané v elektromechanickém ručním nářadí a zahradní technice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 61020-1 ed. 2 (354110) - říjen 2019

Elektromechanické spínače pro elektrické a elektronické zařízení - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 62080 (354112) - září 2010

Přístroje se zvukovou signalizací pro domovní a podobné účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A2 1.16t

715 Kč

ČSN EN IEC 62962 (354115) - červen 2020

Zvláštní požadavky na zařízení pro odlehčení sítě (LSE)

945 Kč

ČSN EN 61915-1 (354120) - červenec 2008

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Profily průmyslových přístrojů připojených na síť - Část 1: Všeobecná ustanovení pro vývoj profilů zařízení

590 Kč

ČSN EN 61915-2 (354120) - červenec 2012

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Profily průmyslových přístrojů připojených na síť - Část 2: Základní profily zařízení pro spouštěče a podobná zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 62094-1 (354140) - září 2003

Jednotky světelných návěstí pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 7.04t

615 Kč

ČSN EN 61095 ed. 2 (354151) - prosinec 2009 aktuální vydání

Elektromechanické stykače pro domácnost a podobné účely

770 Kč

ČSN EN 50047 ed. 2 (354162) - březen 2020 aktuální vydání

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Řídicí spínače - Polohové spínače 30 × 55 - Rozměry a parametry

190 Kč

ČSN EN 50041 ed. 2 (354163) - březen 2020 aktuální vydání

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Řídicí spínače - Polohové spínače 42,5 × 80 - Rozměry a parametry

230 Kč

ČSN EN 60898-1 (354170) - říjen 2003

Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.05t, Oprava 1 4.05t, A11 4.06t, A12 12.08t, A13 2.13t, Z1 7.19t

Norma bude zrušena k 28. květnu 2024 (přejít na náhradu).

1 477 Kč

ČSN EN 60898-1 ed. 2 (354170) - červenec 2019 aktuální vydání

Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC)

945 Kč

ČSN EN 60898-2 ed. 2 (354170) - březen 2007

Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 2: Jističe pro střídavý a stejnosměrný proud

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.22t

Norma bude zrušena k 13. červenci 2024 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 60898-2 ed. 3 (354170) - červen 2022

Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 2: Jističe pro střídavý a stejnosměrný proud

340 Kč

ČSN EN 62019 (354172) - říjen 2000

Elektrická příslušenství - Jističe a podobná zařízení pro domovní použití - Jednotky s pomocnými kontakty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.03t, A11 3.06t, A12 5.15t

820 Kč

ČSN EN IEC 60934 ed. 3 (354175) - březen 2020

Jističe pro zařízení (CBE)

770 Kč

ČSN EN 61008-1 ed. 3 (354181) - červen 2013

Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Obecná pravidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.15t, A2 8.15t, A11 6.16t, A12 12.17t, Oprava 1 10.18t

1 835 Kč

ČSN EN 61008-2-1 (354181) - červenec 1997

Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 2-1: Použitelnost všeobecných pravidel pro RCCB funkčně nezávislé na síťovém napětí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 8.99t

315 Kč

ČSN EN 63024 (354181) - leden 2019

Požadavky na zařízení pro automatické opětné zapínání (ARD) pro jističe a proudové chrániče RCBO a RCCB pro domácnost a podobné použití

550 Kč

ČSN EN 61009-1 ed. 3 (354182) - červen 2013

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Obecná pravidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.15t, A2 8.15t, A11 6.16t, A12 1.17t, A13 7.22t

2 450 Kč

ČSN EN 61009-2-1 (354182) - červenec 1997

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 2-1: Použitelnost všeobecných pravidel pro RCBO funkčně nezávislé na síťovém napětí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 8.99t

250 Kč

ČSN EN 61543 (354183) - červen 1997

Proudové chrániče (RCD) pro domovní a podobné použití - Elektromagnetická kompatibilita

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 1.03t, A11 2.04t, Oprava 2 4.05t, A12 3.06t, A2 9.06t

585 Kč

ČSN EN 62423 ed. 2 (354183) - červen 2013 aktuální vydání

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou a bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití typu F a typu B

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 2.22t

740 Kč

ČSN EN 62020 (354184) - červenec 2000

Elektrická příslušenství - Přístroje pro monitorování reziduálního proudu pro domovní a podobné použití (RCM)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.05t, Z1 10.21t

Norma bude zrušena k 16. dubnu 2024 (přejít na náhradu).

962 Kč

ČSN EN IEC 62020-1 (354184) - říjen 2021

Elektrická příslušenství - Přístroje pro monitorování reziduálního proudu (RCM) - Část 1: RCM pro domovní a podobné použití

770 Kč

ČSN 35 4185 (354185) - leden 2016

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou nebo bez vestavěné nadproudové ochrany pro zásuvky pro domovní a podobné použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.17t, Z2 12.21t

1 042 Kč

ČSN 35 4190 (354190) - prosinec 2002

Elektrická příslušenství - Pohyblivé chráničové přístroje bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (PRCD)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.04t, Z1 2.04t, Z2 7.11t

1 062 Kč

ČSN EN IEC 63172 (354191) - listopad 2020

Elektrická příslušenství - Metodika pro určení třídy energetické účinnosti elektrických příslušenství

230 Kč

ČSN EN 50550 (354195) - prosinec 2011

Ochranná zařízení proti přechodnému přepětí pro domácnost a podobné použití (POP)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 8.12t, A1 4.15t, Z1 2.22t

Norma bude zrušena k 20. srpnu 2024 (přejít na náhradu).

557 Kč

ČSN EN IEC 63052 (354195) - únor 2022

Ochranná zařízení proti přechodnému přepětí (POP) pro domácnost a podobné použití

770 Kč

ČSN EN 62606 (354196) - červenec 2014

Obecné požadavky pro obloukové ochrany

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.18t

1 285 Kč

ČSN EN 62271-1 ed. 2 (354205) - březen 2018 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 1: Společná ustanovení pro spínací a řídicí zařízení střídavého proudu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 12.18t, A1 7.22t

1 090 Kč

ČSN EN 62271-4 (354206) - květen 2014

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 4: Manipulace s fluoridem sírovým (SF6) a jeho použití ve vysokonapěťových spínacích a řídicích zařízeních

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.18t

610 Kč

ČSN IEC 62063 (354207) - únor 2002

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Použití elektronických a souvisejících technologií v pomocných zařízeních spínacích a řídicích zařízení

350 Kč

ČSN EN IEC 62271-102 ed. 2 (354210) - leden 2019

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 102: Odpojovače a uzemňovače střídavého proudu

770 Kč

ČSN EN 62271-103 (354211) - březen 2012

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 103: Spínače pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

570 Kč

ČSN EN 62271-104 ed. 2 (354211) - listopad 2015

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 104: Spínače střídavého proudu pro jmenovitá napětí vyšší než 52 kV

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.21t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 25. září 2023 (přejít na náhradu).

582 Kč

ČSN EN IEC 62271-104 ed. 3 (354211) - květen 2021

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 104: Spínače střídavého proudu pro jmenovitá napětí vyšší než 52 kV

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 62271-112 (354212) - květen 2014

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 112: Vysokorychlostní uzemňovače pro zhášení sekundárního oblouku v přenosových vedeních

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.22t

Norma bude zrušena k 17. srpnu 2024 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN IEC 62271-112 ed. 2 (354212) - březen 2022

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 112: Vysokorychlostní uzemňovače pro zhášení sekundárního oblouku v přenosových vedeních

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 62271-107 ed. 3 (354215) - leden 2020

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 107: Výkonové spínače střídavého proudu s pojistkami pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 62271-100 ed. 2 (354220) - prosinec 2009

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 100: Vypínače střídavého proudu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.13t, A2 2.18t, Oprava 1 11.18t, Z1 4.22t

Norma bude zrušena k 11. srpnu 2024 (přejít na náhradu).

3 422 Kč

ČSN EN IEC 62271-100 ed. 3 (354220) - duben 2022

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 100: Vypínače střídavého proudu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 730 Kč

ČSN EN 62271-207 ed. 2 (354221) - listopad 2012 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 207: Hodnocení seizmické odolnosti plynem izolovaných rozváděčů pro jmenovitá napětí nad 52 kV

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.13t

360 Kč

ČSN IEC TR 62271-300 (354221) - srpen 2009

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 300: Hodnocení seizmické odolnosti vypínačů střídavého proudu

340 Kč

ČSN EN 62271-101 ed. 2 (354222) - červenec 2013

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 101: Syntetické zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.18t, Z1 3.22t

Norma bude zrušena k 31. srpnu 2024 (přejít na náhradu).

1 747 Kč

ČSN EN IEC 62271-101 ed. 3 (354222) - březen 2022

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 101: Syntetické zkoušky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč

ČSN EN IEC 62271-110 ed. 4 (354224) - květen 2018

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 110: Spínání induktivní zátěže

K normě byly vydány následující změny a opravy: