Třída 3547 - Pojistky nn a vn

Zobrazit obsah třídy 35 - Elektrotechnika

ČSN 35 4701-2 ed. 3 (354701) - srpen 2014

Pojistky nízkého napětí - Část 2: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro průmyslové použití) - Příklady normalizovaných pojistkových systémů A až K

1 390 Kč

ČSN 35 4701-3 ed. 2 (354701) - srpen 2011 aktuální vydání

Pojistky nízkého napětí - Část 3: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro nekvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro domovní nebo podobné účely) - Příklady normalizovaných pojistkových systémů A až F

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.13t

1 135 Kč

ČSN EN 60269-1 ed. 3 (354701) - březen 2008

Pojistky nízkého napětí - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.10t, A2 4.15t

1 010 Kč

ČSN EN 60269-4 ed. 3 (354701) - červen 2010

Pojistky nízkého napětí - Část 4: Doplňující požadavky pro tavné pojistkové vložky pro ochranu polovodičových prvků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.13t, A2 4.17t

820 Kč

ČSN EN 60269-6 (354701) - prosinec 2011

Pojistky nízkého napětí - Část 6: Doplňující požadavky na pojistkové vložky pro ochranu solárních fotovoltaických energetických systémů

350 Kč

ČSN EN 60282-1 ed. 3 (354720) - červenec 2010

Pojistky vysokého napětí - Část 1: Pojistky omezující proud

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.15t, Z1 11.20t

Norma bude zrušena k 19. květnu 2023 (přejít na náhradu).

852 Kč

ČSN EN IEC 60282-1 ed. 4 (354720) - listopad 2020

Pojistky vysokého napěti - Část 1: Pojistky omezující proud

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 60282-4 (354720) - říjen 2020

Pojistky vysokého napětí - Část 4: Pojistky vysokého napětí: Doplňkové požadavky na zkoušení vysokonapěťových vyfukovacích pojistek využívajících polymerní izolátory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN IEC 282-2 (354720) - říjen 1999

Pojistky vysokého napětí - Část 2: Vyfukovací pojistky

550 Kč

ČSN EN 60549 (354721) - únor 2014

Pojistky vysokého napětí pro vnější ochranu kompenzačních kondenzátorů

230 Kč

ČSN EN 60644 ed. 2 (354722) - červenec 2010 aktuální vydání

Vysokonapěťové tavné vložky pro motorové obvody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.20t

355 Kč

ČSN EN 60127-1 ed. 2 (354730) - duben 2007 aktuální vydání

Miniaturní pojistky - Část 1: Definice miniaturních pojistek a všeobecné požadavky na miniaturní tavné pojistkové vložky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.12t, A2 12.15t

480 Kč

ČSN EN 60127-10 (354730) - listopad 2002

Miniaturní pojistky - Část 10: Pokyny pro uživatele miniaturních pojistek

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60127-2 ed. 3 (354730) - červen 2015

Miniaturní pojistky - Část 2: Trubičkové tavné pojistkové vložky

440 Kč

ČSN EN 60127-3 ed. 2 (354730) - říjen 2015 aktuální vydání

Miniaturní pojistky - Část 3: Subminiaturní tavné pojistkové vložky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60127-4 ed. 2 (354730) - prosinec 2005 aktuální vydání

Miniaturní pojistky - Část 4: Univerzální stavebnicové tavné pojistkové vložky (UMF) - Typy pro montáž do otvorů a pro povrchovou montáž

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.09t, A2 11.13t

600 Kč

ČSN EN 60127-5 ed. 2 (354730) - srpen 2017 aktuální vydání

Miniaturní pojistky - Část 5: Směrnice pro zjišťování kvality miniaturních tavných vložek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60127-6 ed. 2 (354730) - červen 2015 aktuální vydání

Miniaturní pojistky - Část 6: Pojistkové držáky pro miniaturní tavné pojistkové vložky

550 Kč

ČSN EN 60127-7 ed. 2 (354730) - červenec 2016 aktuální vydání

Miniaturní pojistky - Část 7: Miniaturní tavné pojistkové vložky pro zvláštní použití

350 Kč

ČSN EN IEC 60127-8 (354730) - únor 2019

Miniaturní pojistky - Část 8: Pojistkové rezistory se zvláštní nadproudovou ochranou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60691 ed. 3 (354735) - březen 2017

Tepelné pojistky - Požadavky a pokyny pro použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.19t

565 Kč