ČSN EN 60127-7 ed. 2 (354730) Aktuální vydání

Miniaturní pojistky - Část 7: Miniaturní tavné pojistkové vložky pro zvláštní použití

ČSN EN 60127-7 ed. 2 Miniaturní pojistky - Část 7: Miniaturní tavné pojistkové vložky pro zvláštní použití
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část souboru norem se týká požadavků na miniaturní tavné pojistkové vložky pro zvláštní použití. Tato norma platí pro tavné pojistkové vložky se jmenovitým napětím nepřevyšujícím 1 000 V, jmenovitým proudem nepřevyšujícím 20 A a jmenovitou vypínací schopností nepřevyšující 50 kA. Tato část neplatí pro pojistky, které jsou zcela pokryty částmi, navazujícími na ČSN EN 60269-1 (35 4701). Neplatí pro miniaturní tavné pojistkové vložky pro spotřebiče určené k použití za zvláštních podmínek, jako je korozivní nebo výbušná atmosféra. Tato část souboru norem se používá spolu s ČSN EN 60127-1 ed. 2 (35 4730). Miniaturní tavné pojistkové vložky pro zvláštní použití nejsou určeny k tomu, aby byly vyměňovány koncovým uživatelem elektrického/elektronického zařízení. Předmětem této normy je stanovit jednotné zkušební metody pro miniaturní tavné pojistkové vložky pro zvláštní použití tak, aby umožnily ověření hodnot stanovených výrobcem (na příklad hodnoty tavné doby a vypínací schopnosti).

Označení ČSN EN 60127-7 ed. 2 (354730)
Katalogové číslo 500282
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 7. 2016
Datum účinnosti 1. 8. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8596135002825
Tato norma nahradila ČSN EN 60127-7 (354730) z prosince 2013
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60127-1 ed. 2 (354730)
Miniaturní pojistky - Část 1: Definice miniaturních pojistek a všeobecné požadavky na miniaturní tavné pojistkové vložky

ČSN EN 60127-10 (354730)
Miniaturní pojistky - Část 10: Pokyny pro uživatele miniaturních pojistek

ČSN EN 60127-2 ed. 3 (354730)
Miniaturní pojistky - Část 2: Trubičkové tavné pojistkové vložky

ČSN EN 60127-3 ed. 2 (354730)
Miniaturní pojistky - Část 3: Subminiaturní tavné pojistkové vložky

ČSN EN 60127-4 ed. 2 (354730)
Miniaturní pojistky - Část 4: Univerzální stavebnicové tavné pojistkové vložky (UMF) - Typy pro montáž do otvorů a pro povrchovou montáž

ČSN EN 60127-5 ed. 2 (354730)
Miniaturní pojistky - Část 5: Směrnice pro zjišťování kvality miniaturních tavných vložek

ČSN EN 60127-6 ed. 2 (354730)
Miniaturní pojistky - Část 6: Pojistkové držáky pro miniaturní tavné pojistkové vložky

ČSN EN IEC 60127-8 (354730)
Miniaturní pojistky - Část 8: Pojistkové rezistory se zvláštní nadproudovou ochranou